Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Ny SIFO-undersökning: Bussen behöver bättre framkomlighetavatar
Jernbane.Net
[SE] Ny SIFO-undersökning: Bussen behöver bättre framkomlighet
21. November 2019, kl. 09:34
Svenskarna vill se bättre framkomlighet för bussen enligt ny SIFO-undersökning. ”Ska transportsektorns utsläpp minska behöver fler resa kollektivt och ska bussen vara attraktiv behöver framkomligheten öka”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.


Samtidigt som fler uppmuntras resa kollektivt för ökad hållbarhet, gör framkomlighetsproblem att bussens restid ökar och att tillförlitligheten minskar vilket riskerar en negativ spiral där klimatet blir den största förloraren. Nu måste bussen prioriteras i gaturummet. Och det håller svenskarna med om. Enligt en ny Sifo-undersökning beställd av Sveriges Bussföretag vill mer än varannan svensk, 52 procent, att bussen ska få mer utrymme i gaturummet. 33 procent avvisar förslaget medan 16 procent inte vet.

Drygt 80 procent av Sveriges bussar går på förnybara drivmedel vilket minskar de fossila utsläppen med upp till 90 procent. I stadstrafiken bidrar också allt fler elbussar till att busstrafikens utsläpp minskar ännu mer.

”Utmaningen för busstrafiken är med andra ord inte klimatpåverkan utan handlar istället om framkomlighet: bilköer, långdragna vägarbeten felparkerade fordon stoppar busstrafiken. Ökande restider och minskad tillförlitlighet gör att bussen blir mindre attraktiv. Med relativt små medel och enkla investeringar kan vi göra det mer attraktivt att ta bussen och samtidigt bidra till en lugnare stadsmiljö och mer hållbara transporter. Vi ser att kommuner behöver ge bussen mer plats i gaturummet”, framhåller Anna Grönlund.

Tre åtgärder som kan bidra till en attraktiv och effektiv busstrafik är att:

Planera för bussen från början. Utgå från bussens behov redan när infrastrukturen planeras. Det är lättare att bygga en framkomlig bussträckning vid ritbordet än att bygga om stadsmiljön när den redan är klar.
Anlägg fler busskörfält. Låt alla bussar få företräde i trafiken. Det skapar bättre flöden för alla fordon. En buss som kommer fram i tid lockar fler resenärer att lämna bilen hemma.
Prioritera bussen vid trafiksignaler. Genom att ge bussar företräde vid signalreglerade korsningar kan man på ett enkelt sätt få kollektivtrafiken att flyta på bättre.
Ta del av SIFO-undersökningen här


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.