Jernbane.net
avatar
Ronny Maarud
[NO] Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen er oversendt departementet
11. December 2019, kl. 14:16
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet laget en utredning og deretter gjennomført en høringsrunde om mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø. Departementet har nå mottatt rapporten.

Utredningen fra Jernbanedirektoratet vil inngå i Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges fram våren 2021.

For øvrig går det fram av regjeringspartienes bompengeavtale av 23. august 2019 at det skal gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, inkludert Nord-Norgebanen. Samferdselsdepartementet arbeider med innretningen på KVU-en.


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

avatar
Jernbane.Net
[NO] Utredning av Nord-Norgebanen oversendt departementet
12. December 2019, kl. 06:42
Utredning av Nord-Norgebanen oversendt departementet

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utarbeidet et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen). Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner.

En eventuell trinnvis utbygging er også vurdert og alternativene har da vært å bygge ut bare Fauske – Narvik, eller bare Narvik – Tromsø (Tromsbanen). Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.