Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] ​Talentsentertilbudet utvidesavatar
Jernbane.Net
[NO] ​Talentsentertilbudet utvides
12. December 2019, kl. 06:49
Sparebankstiftelsen DNB styrker nå tilbudet med et tilskudd på 4.5 millioner over tre år. Tilskuddet skal brukes til å etablere små filialer av talentsenter ved tre videregående skoler, etter modell av Talentsenteret ved Teknisk museum. Flere barn og unge får derfor muligheten til å utforske og videreutvikle sitt engasjement for realfag ved flere, mer lokale, talentsentre.


Talentsenteret er et tilbud til faglig sterke skoleelever som opplever ordinær undervisning som lite utfordrende.

- Teknisk Museums arbeid for å inspirere barn og unge til å fordype seg i realfag, gir gode resultater. Vi er derfor veldig glade for å kunne bidra til at enda flere elever i Oslo får utvikle sitt realfagstalent, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

–Denne tildelingen ser vi på som en bekreftelse på at arbeidet vi legger ned i Talentsenteret på Teknisk museum er viktig, sier Frode Meinich, direktør ved Teknisk museum. Vi er takknemlige for at vi nå får anledning til å bidra til at enda flere elever får mulighet til å få undervisning tilpasset sitt nivå.

Hvorfor talentsenter?
Talentsenteret er et tilbud til faglig sterke skoleelever som opplever ordinær undervisning som lite utfordrende. Talentsenterets oppgave er å gi tilpasset opplæring på et nivå som stimulerer, engasjerer og motiverer. Med bruk av vitensenterpedagogikk og skaperverksted aktiveres elevene til kreativitet og skaperglede.

-Det er viktig for et samfunn å også ta vare på de faglig sterke, ikke bare for deres egen del, men også for de behovene samfunnet har for kompetanse innen realfag, sier Safina de Klerk, leder av talentsenteret på Teknisk museum.

Selv om ikke alle i denne kategorien har utfordringer, viser erfaringer at elever med stort læringspotensial har økt tendens til å føle seg utenfor og å mistrives både på skolen og i sitt miljø. Opptil 1/3 av drop-outs på videregående skole er elever med stort læringspotensial.

-Å bli stimulert til faglig utvikling i et miljø sammen med likesinnede, som forstår, er viktig for selvfølelse og emosjonelle helse, understreker hun.

Etablering av talentsenterfilialer

Planen er å inngå et samarbeid med sikte mot at skoler med talentsenterfilialer blir i stand til å gjennomføre samlinger, med støtte fra ansatte ved Oslo vitensenter. Dette innebærer blant annet kursing i identifisering, oppfølging, veiledning og utvikling av differensierte undervisningsopplegg. Talentsenteret ved Teknisk museum vil være det administrative senteret som skal drive prosjektet og ha ansvar for utstyr og innkjøp av utstyr.

Elever fra talentsentersatellittene vil også kunne være mentorer for yngre elever i tilknytning til talentsenteret.

-Med erfaringen fra Teknisk museums talentsenter regner vi med at etableringen av talentsenterfilialer vil bidra til inkludering og samhold mellom elever, i tillegg til at det vil utvikle og bevare kunnskapskapital, sier de Klerk.

Erfaringer fra talentsenteret på Teknisk museum

I løpet av tre år med drift har 300 barn deltatt på talentsenteret, i ett skoleår om gangen. Talentsenteret ved Teknisk museum har etablert seg som et ledende kompetansemiljø hva gjelder elever med stort læringspotensial, og etterspørselen er stor. Til skoleåret 19/20 kom det inn 937 søknader til 100 plasser. Teknolab Skaperverksted, og et tett samarbeid med næringsliv og universitets- og høyskolesektoren, har gitt Teknisk museum en særegen posisjon til å skape et utforskende, faglig solid og stimulerende læringsmiljø.

Hva er et talentsenter

Høsten 2016 ble Talentsenteret i realfag etablert på Oslo vitensenter. Senteret er ett av fire talentsenter ved vitensentrene i Norge, som er etablert på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Talentsenteret er et tilbud for faglig sterke barn og unge på 7. til 10. trinn i grunnskolen og VG1 og VG2 som opplever at ordinær skoleundervisning er for lite utfordrende. Talentsenterets deltakere jobber i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design. På den måten kan elevene utvikle sin dybdelære ved å selv erfare realfag i praksis.

Oslo vitensenter ved Norsk Teknisk Museum er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk. Oslo vitensenter er landets eldste vitensenter, etablert i 1986.
Det er det største vitensenteret i landet med hensyn til totalbesøk, skolebesøk og areal.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.