Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Stor miljösatsning - APM Terminals Gothenburg minskar koldioxidutsläppen med 90 %avatar
Jernbane.Net
[SE] Stor miljösatsning - APM Terminals Gothenburg minskar koldioxidutsläppen med 90 %
12. December 2019, kl. 07:04
Den 6 december tog APM Terminals Gothenburg ytterligare ett stort steg i sin resa mot att bli klimatneutrala, genom lanseringen av Green Gothenburg Gateway. Därmed stärks APM Terminals Gothenburgs bidrag till det svenska näringslivets konkurrenskraft och klimatarbete.


170 personer från det svenska näringslivet deltog i APM Terminals Gothenburgs lansering av klimatinitiativet Green Gothenburg Gateway

Under lanseringen närvarade 170 kunder och andra tongivande personer i det svenska näringslivet, bland annat Martin Lundstedt, VD AB Volvo, Cecilia Magnusson, ordförande Göteborgs Hamn och Axel Josefsson, Kommunstyrelsens ordförande.

- Med Green Gothenburg Gateway, visar APM Terminals Gothenburg vägen för andra hamnar och inspirerar dem i sitt miljöarbete, sa Cecilia Magnusson.

Ett väl fungerande godsflöde är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Därför bestämde sig APM Terminals i Göteborg för att skynda på utvecklingen av Sveriges godstransporter. Målet sattes högt; det skulle inte ta mer än 48 timmar för en container, som ställs på ett tåg någonstans i Sverige, att lastas på ett stort oceangående fartyg i Göteborg. Det är det som är Gothenburg Gateway.

-När det gäller att utveckla Sveriges konkurrenskraft, så har näringslivet ett allt högre krav på effektivitet, eftersom vi konkurrerar på en internationell marknad. Därför uppskattar jag verkligen det som APM Terminals Gothenburg jobbar med, att utveckla hamnen i Göteborg. Dessutom ligger Green Gothenburg Gateway helt i tiden, precis som näringslivsrepresentanterna här idag har framfört, sa Axel Josefsson.

90 % mindre koldioxidutsläpp
Nu är det dags för nästa steg. Med konceptet Green Gothenburg Gateway, ska APM Terminals i Göteborg fortsätta att flytta Sverige närmare världsmarknaden, men de ska även göra containerhanteringen fossilfri. Samtliga kranar och automatiserade portar drivs redan med förnybar el, all uppvärmning sker med biogas och diesel ersätts med HVO100. Sammantaget resulterar dessa insatser i en minskning av koldioxidutsläppen med 90 %.

-Transportnäringen står för en väldigt stor del av avtrycken när det gäller emissioner, inte minst koldioxid. Därför måste vi fortsätta att utveckla våra olika lösningar, sa Martin Lundstedt under ett framförande på lanseringen.

Klimatneutral godshantering
Dessutom, kommer kunder erbjudas klimatneutral godshantering genom att ansluta sig till APM Terminals globala program Low Carbon Logistics. Allt detta sker utan extra kostnad för kunden. Det är APM Terminals Gothenburgs bidrag till Sveriges miljömål.

- APM Terminals i Göteborg är stolta över att stärka terminalens bidrag till det svenska näringslivets konkurrenskraft och klimatarbete. Vi är Sveriges port till världen och vi har ett ansvar att utveckla den infrastruktur som är kopplad till hamnen och samtidigt minska terminalens klimatavtryck. Tillsammans med våra kunder kommer vi att uppnå Sveriges klimatmål, sa Henrik Kristensen, VD för APM Terminals Gothenburg.

Fördubbling av containrar som fraktas med järnväg
Ytterligare något som genererar stora miljövinster, är godstransport via järnväg. Därför planerar APM Terminals i Göteborg att fördubbla mängden containrar som transporteras med järnväg till och från Göteborg till år 2022.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.