Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Øvre del av Grefsenveien åpen i begge kjøreretningeravatar
Jernbane.Net
[NO] Øvre del av Grefsenveien åpen i begge kjøreretninger
12. December 2019, kl. 07:09
Ny milepæl i Trikkeprogrammet: Alle nye trikkespor er på plass og fundamentplaten under skinnene er skiftet i sin helhet. Mandag morgen 9. desember markerte Sporveien at den aller øverste delen av Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass er åpen for bil- og busstrafikk i begge retninger. Samtidig har busstrafikken i området fått endret kjøremønster.

Prosjektet på Grefsenplatået og Kjelsås skal som helhet være ferdig til våren. Da er også oppgraderingen lenger ned i Grefsenveien, mellom Storo og Disen, planlagt ferdigstilt. Det er først i løpet av våren at inn- og utkjøringen fra Grefsenveien til Storokrysset vil åpne og trikken igjen kan komme tilbake til Grefsen og Kjelsås.

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor StorokryssetAlt av trikkeinfrastruktur i veibanen på Grefsenplatået og Kjelsås er med dagens milepæl ferdig oppgradert.

Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av de to oppgraderingsprosjektene i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, og mellom Storo og Disen. Braathen Landskapsentreprenør er utførende entreprenør i prosjektet mellom Platåveien og Kjelsåsalleen holdeplass.

Markerte med gløgg og pepperkaker
Sporveien markerte ferdigstillingen av trikkesporene i den øverste delen av Grefsenveien med å dele ut gløgg og pepperkaker til beboere og reisende på Kjelsåsalléen holdeplass i morgentimene mandag morgen. Prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien er glad for at arbeidene er ferdigstilt til planlagt tid.

– En utfordring når vi skal oppgradere gamle og slitte trikkeskinner er at det er vanskelig å vite eksakt hvilken tilstand fundamentet under skinnene er i. Det viste seg at fundamentplaten under de gamle trikkeskinnene på Grefsenplatået og Kjelsås var i såpass dårlig forfatning at vi ble nødt til å støpe ny fundamentplate på hele strekningen – fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Vi tok imidlertid høyde for dette under planleggingen av arbeidene, noe som gjør at vi har klart å holde oss innenfor planlagt anleggstid, sier Sporveiens prosjektleder Laila Nilssen.

Endret trafikkmønster i anleggsperioden
Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås startet for fullt i begynnelsen av januar i år, med enkelte forberedende arbeider like før jul i fjor. I januar ble det etablert enveiskjøring i Grefsenveien i sørgående retning til Storokrysset. Buss- og biltrafikken i retning Kjelsås ble omdirigert via Glads vei til Kjelsåsveien.

– For å spre trafikken i området og gi bussen mulighet til å snu oppe på Kjelsås, ble det etablert en midlertidig åpning av forbindelsenfra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien. Etter at Grefsenveien i dag er åpnet for biltrafikk i begge retninger, er naturlig nok enveiskjøringen avsluttet og forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien stengt, slik situasjonen var før anleggsarbeidene startet, sier prosjektleder Laila Nilssen.Prosjektleder Laila Nilssen og byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.


Takker for tålmodigheten
Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås har pågått jevnt og trutt i de om lag 11 månedene som er gått siden anleggsstarten. Byggeleder Steinar Braaten i Sporveien vil gjerne takke beboerne på Grefsen og Kjelsås for tålmodigheten de har vist.

– Sporveien har forståelse for at det for mange er krevende å bo og ferdes i et område der det foregår anleggsarbeider. Det kan være utfordrende å komme seg frem dit man skal når det graves i veien og trafikkmønsteret endrer seg. Vi vil gjerne takke alle beboere og næringsdrivende for tålmodigheten i anleggsperioden og håper alle i området vil synes at resultatet blir bra til slutt. Vi gleder oss veldig til trikken er tilbake på Grefsen til neste år og til at nye, moderne trikker kan testkjøre på denne flunkende nye trikketraseen, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.


Trikken tilbake våren 2020
Det som gjenstår av arbeider på Grefsenplatået og Kjelsås etter nyttår er å skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet. Det skal monteres strømledninger til trikken på hele strekningen i den øvre delen av Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Det skal også skiftes ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass.

I løpet av våren 2020 er det planlagt ferdigstillelse av hele strekningen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, samt strekningen mellom Storo og Disen. De nye trikkene som er bestilt til Oslo er planlagt levert for testkjøring i hovedstaden i 2020 og 2021.

Endringer for buss fra 9. desember
Tidligere har bussene på Grefsen og Kjelsås vært nødt til å benytte Kjelsåsveien i stedet for Grefsenveien på sin vei i retning Kjelsås. Nå kan bussene igjen kjøre i Grefsenveien, i begge retninger.

Ruter melder at følgende gjelder for busstrafikken på Grefsen og Kjelsås fra mandag 9. desember:

Buss for trikk 11B: Kjører Grefsenveien i begge retninger hele veien mellom Storo og Kjelsås. Omkjøring via Kjelsåsveien retning Kjelsås opphører. Linje 11B vil ikke lenger stoppe ved Brannvaktveien, Lyngåsveien og Myrerskogveien. Glads vei, Grefsenplatået og Grefsen stadion betjenes i begge retninger.

Buss 25: Retning Majorstua må det kjøres via Lyngåsveien og Grefsenveien. Myrerskogveien vil fortsatt være stengt frem til sommeren 2020. Stopper ikke lenger ved Myrerskogveien, men vil stoppe ved Grefsen stadion. Retning Tonsenhagen/Lørenskog kjøres som i dag via Glads vei.

Buss 56/56B: Ingen endring i kjøretraseer.

Reise- og trafikantinformasjon
Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og endringene som skjer på Grefsen og Kjelsås fra og med 9. desember.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.