Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE][NO] Mittstråket Sundsvall – Östersund – Trondheim kan bli Nordens första gröna godstranportkorridoravatar
Jernbane.Net
[SE][NO] Mittstråket Sundsvall – Östersund – Trondheim kan bli Nordens första gröna godstranportkorridor
13. January 2020, kl. 21:11
Samverkansprojektet Mittstråket har genomfört godsstudier som visar att det är möjligt att flytta över stora delar det gods som idag går på väg till järnväg.

Rapporten Mittstråkets potential som grön godstransportkorridor huvudsakliga slutsatser är;

Potentialen för överflyttning av transporter till järnväg i Mittstråket bedöms uppgå till 0,5-1 miljon ton per år för intervjuade aktörer.
Överflyttning av gods från väg till järnväg i Mittstråket bedöms ge stora systemvinster, som minskad klimat- och miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet, minskade transportkostnader och ökad redundans.
För intervjuade aktörers överflyttning beräknas en årlig nytta på ca 75-100 miljoner SEK avseende minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet.
Ett flertal föreslagna, beslutade, planerade eller påbörjade åtgärder kommer att kunna skapa mycket goda förutsättningar att successivt utveckla Mittstråket till en grön godstransportkorridor.
”Den här studien utgör en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla Mittstråket till Nordens första gröna godstransportkorridor” säger Johan Öhrnell, processledare Mittstråket.

”Från norsk sida är de gränsöverskridande förbindelserna väldigt viktiga för utbytet av varor och tjänster i geografin mellan Trondheim, Östersund, Sundsvall och Stockholm. Det är också en av anledningarna till varför Jernbanedirektoratet har valt att aktivt medverka och medfinansiera till denna studie. Det är nu glädjande att se att potentialen för en ökad andel gods på järnväg i korridoren är förhållandevis stor och vi ser att studien kommer att kunna utgöra ett bra inspel till en fortsatt utveckling av det gränsöverskridande samarbetet för gröna godstransporter.” säger Tor Nicolaisen på norska Jernbanedirektoratet.

”När järnvägsbanken på Mittbanan satte sig vid gränsen mellan Sverige och Norge 2013 uppstod frågan om det ens var värt att investera i en ny lösning för gränsöverskridande transporter med tåg. Lyckligtvis fattades beslut om att bygga den bro som invigdes i april 2019. Banan håller nu överlag god standard även om det samtidigt finns utmaningar när det gäller att realisera den potential för godstransporter som studien visar på. Från Trafikverkets sida ser vi att den utredning som projekt Mittstråket nu redovisar kommer att kunna utgöra ett mycket bra underlag för kommande beslut och aktiviteter som stärker järnvägens roll för de gränsöverskridande godstransporterna” säger Mats Olofsson, Trafikverket.Se rapporten i sin helhet här

Läs mer om projekt MittstråketBeklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.