Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] En månad med Skånetrafikens nya biljettsystem – så har det gåttavatar
Jernbane.Net
[SE] En månad med Skånetrafikens nya biljettsystem – så har det gått
20. January 2020, kl. 17:36
Den 15 december sa vi hejdå till Jo-jo. Därmed är Skånetrafikens nya biljettsystem en realitet. Idag, en dryg månad senare, kan våra kunder använda de flesta tjänster och funktioner. Samtidigt har kritiken mot det nya systemet bitvis varit kraftig. Därför bjöd Skånetrafiken in pressen för att ge en lägesrapport och svara på kritiken.


Ett av flera sätt att betala på i det nya biljettsystemet- med betalkort på bussen

Den 15 december genomförde Skånetrafiken sin övergång från Jojo till sitt nya biljettsystem. Den kanske största förändring är att Jojo reskassakortet tagits bort som betalningsalternativ.
Inom ramen för det nya biljettsystemet har Skånetrafiken utvecklat en rad olika sätt att köpa biljett. Detta för att alla ska kunna välja det sätt som passar just dig och din resa bäst.
Smidigast är att betala i Skånetrafikens app. Ett annat sätt är att använda ett vanligt betalkort – antingen genom att blippa det ombord på någon av Skånes stadsbussar eller köpa en biljett av föraren ombord på regionbussarna, i någon av våra automater eller kundcenter. Men det går även bra att köpa en vanlig pappersbiljett eller koppla biljetter till Skånetrafikens nya reskort.
- Trots en stor förändring som det nya biljettsystemet fortsätter Skåningarna att resa hållbart med oss. Vi ser dessutom att flertalet tycker det blivit enklare att resa, säger Linus Eriksson.
Antalet kunder som tycker att det är enkelt att köpa biljett stigit från 54 procent för 2016 till hela 75 procent för år 2019.*

Fokus på att hjälpa och förklara
Under måndagens pressträff presenterade Linus Eriksson bland annat det som under lanseringen av det nya biljettsystemet inte fungerat lika bra som Skånetrafiken hade önskat. En del av informationen om hur man reser efter den 15 december har inte nått hela vägen fram till Skånetrafikens kunder. Samtidigt har en del funktioner blivit försenade. Något som bland annat bidragit till långa köer vid våra Kundcenter.
- Vi försöker vara lyhörda och fokuserar nu på att fortsätta hjälpa och förklara. Och vi ger oss inte förrän alla våra kunder har fått svar på sina frågor. Oavsett om det är via insändare, på telefon eller personligen på våra kundcenter, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken och fortsätter:
- Vi gör nu ett utskick till alla Skånska hushåll med mer information om hur man reser enklast. Utöver det lanserar vi försäljningsombud på 60 platser runt om i Skåne under slutet av januari. Det nya systemet är enklare än Jo-jo och vårt mål är att alla ska kunna se fördelarna med det, avslutar han.
Mer fakta om det nya biljettsystemet hittar du här. För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Skånetrafikens Presstjänst på 0451-28 85 03.

Resandet efter införande av det nya biljettsystemet
För att undersöka om det nya biljettsystemet påverkat skåningarnas resande har Skånetrafiken dessutom jämfört såväl antal resande som intäkter under perioden den 1–15 januari i år med samma period 2019.
Under perioden i år såldes 870 993 biljetter, medan antalet sålda biljetter under samma period 2019 låg på 869 736. Det betyder att antalet sålda biljetter ökat med 1 257 stycken med det nya biljettsystemet.
Sett till intäkterna under samma period sålde Skånetrafiken under perioden den 1-15 januari i år biljetter till ett värde av 136 miljoner kronor – vilket är en svag minskning på drygt 1 procent. Minskningen kan förklaras med att trettondagen förra året låg på en söndag, medan trettondagen 2020 låg på en måndag. Vilket betyder lägre resande den 6 januari i år eftersom en röd dag infallit på en måndag och därmed inte genererat någon arbetspendling.

Vad har Skånetrafiken lanserat fram till idag
I stort sett löper utrullningen av det nya biljettsystemet som planerat. Bland annat lanserades Skånetrafikens app redan våren 2017, nära 120 nya biljettautomater är i nuläget utplacerade runt om i Skåne och att blippa betalkort på stadsbussarna har införts i Trelleborg, Hässleholm, Lund och Helsingborg.
avatar
Jernbane.Net
[SE] Skånetrafikens nya biljettsystem
20. January 2020, kl. 17:42
Skånetrafikens nya biljettsystem betyder bland annat att du kan resa med ditt bankkort i alla bussar.

Bakgrund

Jojo-systemet initierades 2004 och infördes hösten 2009 baserat på den zonsystemindelning med över 200 zoner som fanns i respektive län innan Region Skåne bildades.

Under 2015/16 beslutade kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige att inleda utvecklingen av ett nytt biljett- och betalsystem som var mer rättvist, enklare för kund och intäktsneutralt.

Efter en behovsanalys skapades ett nytt zonsystem baserat på tre individuella zoner, 8 km, 35 km och hela Skåne, och bibehållna stadszoner. En justering gjordes i norra och östra Skåne där liten zon ändrades från 8 till 18 kilometer. Samt olika pris för stor stad och liten stad. Modellen fastställdes i Regionfullmäktige hösten 2016.

I mars 2017 togs första steget och en ny app lanserades baserad på den nya zon- och prismodellen. Kollektivtrafiknämnden valde samtidigt en ”mjuk” övergång genom att ha båda systemen parallellt fram till december 2019, då avtalet med leverantören av Jojo-systemet löpte ut.Så fungerar biljettsystemet

Den 15 december 2019 tog Skånetrafiken nästa steg från Jojo till nya biljettsystemet. En stor förändring är givetvis att Jojo-kortet med reskassa inte längre kan användas för att köpa biljetter. Men kunder med Jojo Period-kort kan fortsätta resa till 29 februari.

Inom ramen för det nya biljettsystemet har Skånetrafiken utvecklat en rad olika sätt att köpa en biljett – allt för att våra kunder ska kunna välja det sätt som passar just dem och deras resa bäst:

1. I appen Skånetrafiken med betalkort eller faktura.

2. Med ett vanligt betalkort på gul regionbuss.

3. Genom att blippa betalkortet på grön stadsbuss.

4. Med betalkort i biljettautomater.

5. Hos något av Skånetrafikens fyra kundcenter – med betalkort och kontanter.

6. Hos våra 60 ombud – med betalkort och kontanter.

7. På skanetrafiken.se med betalkort.


I det nya biljettsystemet finns det fyra så kallade biljettbärare:

1. Appen Skånetrafiken.

2. Betalkort.

3. Pappersbiljett.

4. Nya reskortet.

3 personliga zoner

Det finns inga fasta zoner i biljettsystemet, förutom stadszonerna. Zonerna skapas automatiskt när kunden anger vilka hållplatser hen vill resa till och från. Kunden kan lägga in många hållplatser så anpassar sig zonen.

Det är zonens storlek som avgör biljettpriset. Kunden kan välja liten, mellan eller stor zon. Den stora zonen sträcker sig över hela Skåne. Inom zonen reser kunden hur hen vill så länge biljetten gäller.Här står Skånetrafiken idag

Utrullningen av biljettsystemet löper på enligt den plan som Skånetrafiken beslutat. Följande är lanserat:

Skånetrafikens app lanserades våren 2017. Över 74 000 eller 71 procent av pendlarna har sin 30-dagarsbiljett i appen.
55 000 skolkort skickades ut i augusti.
Skånetrafikens webbutik på skanetrafiken.se lanserades i november.
Där köper kunden nya reskortet och biljetter att koppla till kortet.
120 000 seniorkort skickades ut i december.
Möjlighet att köpa reskort och biljetter hos kundcenter.
117 nya biljettautomater utplacerade på tågstationer runt om i Skåne i december.
Blippa betalkort på grön stadsbuss är infört i Trelleborg, Hässleholm, Lund och Helsingborg.
Länsöverskridande resor till sydlänen går att köpa i Skånetrafikens app, biljettautomater och på kundcenter.

Detta händer under våren

Vi lanserar:

Blippa betalkort på stadsbuss införs i Malmö den 21 januari. Övriga skånska städer får blippa under vecka 5.
Försäljning hos Skånetrafikens 60 ombud planeras starta under vecka 5.
Utskick av 36 000 kort till samtliga serviceresekunder under vecka 5.
Om de höjda priserna
Totalt sett är det nya biljettsystemet intäktsneutralt. Det innebär att det finns kunder som fått dyrare resor men samtidigt finns det kunder som fått billigare resor eller samma pris som tidigare. Med andra ord tjänar Skånetrafiken inte mer pengar på det nya systemet än på det gamla.

Våra priser påverkas av Konsumentprisindex, KPI, som i år innebär en höjning med 1,7 procent, enligt beslut av regionfullmäktige.

Skånetrafiken har fått i uppdrag av kollektivtrafiknämnden att utvärdera effekterna av den nya pris- och zonmodellen som beslutades hösten 2016. Något som kommer att rapporteras till nämnden under februari.

Om barns möjlighet att resa
Barn under 7 år reser alltid gratis. Barn mellan 7 och 19 år har en rad olika sätt att betala på – appen, nya reskortet eller betalkort. På det nya reskortet kan en förälder lägga in en resa via Skånetrafikens hemsida - i realtid - även om barnet befinner sig på en annan plats.

Om kritiken mot det nya biljettsystemet
Skånetrafiken lyssnar på den kritik som framförts och kommer att göra en egen analys av införandet av det nya biljettsystemet.

Om kritiken från bussförarna
Vi tar kritiken från våra egna bussförare på största allvar och självklart är det oacceptabelt om någon förare eller ombordanställd utsätts för hot. Utbildning av förare och ombordpersonal har genomförts vid flera tillfällen under 2019. Vi fortsätter dessa insatser.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.