Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] SJs styrelse drar tillbaka tidigare lagt utdelningsförslag för 2019avatar
Jernbane.Net
[SE] SJs styrelse drar tillbaka tidigare lagt utdelningsförslag för 2019
26. March 2020, kl. 17:31
Givet den stora osäkerhet som finns kring vilka effekter Coronaviruset och åtgärder för att bromsa smittspridningen kan få på SJs verksamhet så har styrelsen i SJ AB beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag om utdelning till årsstämman 2020 om 186 MSEK eller 46,40 kronor per aktie. Styrelsen föreslår nu istället att SJ AB för räkenskapsåret 2019 inte ska lämna någon utdelning.

Till följd av coronaviruset (Covid-19) och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska virusets spridning, har resandet med SJ minskat kraftigt de senaste veckorna. Minskningen i resandet kommer att innebära en negativ påverkan på såväl första kvartalets resultat som helåret 2020.

SJs styrelse och ledning följer utvecklingen mycket noga och planerar för olika scenarios. Genomförande av dessa planer beslutas och genomförs successivt beroende på utvecklingen och med ett långsiktigt fokus. SJs beredskapsgrupp följer spridningen av Coronaviruset noggrant och hörsammar rekommendationer från myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten.

Med den mycket stora osäkerheten avseende SJs framtida finansiella position och likviditet som bakgrund, bedömer SJs styrelse och ledning det vara svårt att föreslå årsstämman att besluta om tidigare föreslagen utdelning, säger SJs styrelseordförande Siv Svensson.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.