Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[se] Ingen avstängning på Roslagsbanan – fortsatt full trafikavatar
Jernbane.Net
[se] Ingen avstängning på Roslagsbanan – fortsatt full trafik
02. April 2020, kl. 16:16
Den planerade avstängningen på Roslagsbanan senareläggs för att säkra upp trafiken under den rådande coronapandemin.

I rådande läge behöver kollektivtrafiken köra för fullt, utan störningar. SL måste nu säkra trafiken och resenärernas säkerhet och trygghet. Därför skjuts den planerade avstängningen av Roslagsbanan framåt i tiden.

– Situationen i Stockholm är allvarlig, och vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen. Därför väljer vi att fortsätta köra Roslagsbanan, säger Sara Catoni, chef för trafikförvaltningen och vd SL. De resenärer som behöver resa kollektivt för att ta sig till jobb i exempelvis sjukvården, måste ges bästa möjligheter till detta.

Arbetena på Roslagsbanan, som syftar till att öka kapaciteten och förbereda för nya fordon, kommer att genomföras när samhällssituationen tillåter. Det går inte idag att säga exakt när det blir.

Även med full trafik på Roslagsbanan kan det bli trångt på tågen. SL vill därför passa på att uppmana alla resenärer att bara resa när de verkligen måste.

– Res bara när du verkligen behöver och bara när du är frisk, uppmanar Sara Catoni. Nu behöver vi alla hjälpas åt så att kollektivtrafiken finns för de som bäst behöver den. Tack för att du hjälper till!

Under pågående smittspridning av corona i samhället ökar behovet av att hålla avstånd från varandra. Det gäller även i kollektivtrafiken, där utrymmen ombord kan fyllas upp snabbare när vi till exempel vill ha ett säte mellan oss och nästa passagerare.

I övrigt gäller:

Undvik att resa under rusning
Res bara om du är helt frisk och symtomfri.
Sprid ut er ombord.
Undvik att resa om du tillhör en riskgrupp, eller är över 70 år.
Tvätta händerna ofta och noga.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.