Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] ​Arbeidet på Østensjøbanen nærmer segavatar
Jernbane.Net
[NO] ​Arbeidet på Østensjøbanen nærmer seg
24. May 2020, kl. 18:32
Til høsten starter arbeidet med å fornye deler av Østensjøbanen. Blant annet skal det bygges ny T-banetunell, Hellerudtunellen, som blir cirka 400 meter lang. I tillegg skal to eldre broer erstattes. Konkurransegrunnlaget gikk ut 13. mai i år.

Sporveien søker entreprenør for oppdraget, som har en varighet på to år.
Det er et spennende oppdrag som legges ut og Sporveien håper mange entreprenører finner prosjektet interessant. Anleggsperioden er estimert til to år, fra høsten 2020 til høsten 2022.


Sporveien planlegger å legge T-banen i tunnel fra Hellerud mot Bryn (illustrasjon: Sporveien).

– Med bygging av tunnel og to broer bør dette være et prestisjeprosjekt. Her får entreprenøren vist sine egenskaper som gjennomfører av krevende infrastrukturprosjekter i et bymiljø. I tillegg setter de varige spor etter seg i Oslos byutvikling, sier prosjektleder Zeeshan Ahmad Sheikh i Sporveien.

Opp mot dobbel hastighet på strekningen
Rundt en kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, det vil si T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjon. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926 og preges av det. Eldre tekniske løsninger gir mye vedlikehold og i tillegg er strekningen bratt og kurvete. Dette gir mye støy og slitasje og bidrar til å begrense hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning. Den lave hastigheten gjør at forsinkede tog i liten grad greier å ta igjen tapt tid og dette forplanter seg over hele T-banenettet.

– Med tunnel får vi mindre stigning og dette reduserer reisetiden og bedrer kapasiteten mellom Brynseng og Hellerud stasjon. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t. Altså en dobling fra dagens hastighet på strekningen, opplyser Sheikh.

Gang- og sykkelfelt i den gamle traseen
Mellom Brynseng og Hellerud er det to eldre stålbruer; broen over Alnaelva og jernbanesporet, samt broen over Østensjøveien. Disse ble oppført i samme periode som T-banesporet og er i slutten av sin levetid. I tillegg har broen over Østensjøveien en frihøyde på kun fire meter.

– Når tunnelen er ferdig, vil T-banen gå inn i terrenget cirka 10 meter sør for broen over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud stasjon. Dette frigir mye plass i dagens T-banetrasé hvor vi skal etablere gang- og sykkelvei, noe forøvrig Bymiljøetaten finansierer, sier Sheikh.

Ny sammenkobling av Østensjøbanen og Lambertseterbanen
Prosjektet ønsker å opprettholde dagens kollektivtilbud på Østensjøbanen mens strekningen fornyes. Dette løses gjennom å koble Østensjøbanen sammen med Lambertseterbanen rett nedenfor Høyenhall stasjon. Da vil linjene til Ellingsrudåsen og Mortensrud benytte Lambertseterbanens spor slik at prosjektet frigjør plass til å skifte ut Bryn bru.

En slik løsning gir kortere perioder med buss for bane, mens selve tilkoblingen av den nye traseen skjer høsten 2022, forklarer Anders Karsten Aamodt, byggeleder i Sporveien for prosjektet.

– Vi hadde planlagt å gjøre en del forberedende arbeider i traséen under årets påske. Dessverre ble dette utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nå blir det litt mer travelt for oss, men vi tror vi skal klare å ta igjen det vi tapte av tid i påsken, sier Aamodt.

Fremdrift:

Våren/sommeren/høst 2020: Noe forberedende arbeider
November 2020: Opprigging av brakker m.m. på anleggsområdet
Desember 2020: Oppstart av anleggsarbeidet
Høsten 2022: Ny T-banetrasé åpner.
Sommer 2023: Ny gang- og sykkelveg åpner.
Konkurransegrunnlaget gikk ut 13. mai og Sporveien regner med å tegne kontrakt med entreprenøren i november i år. Da blir det laget en mer detaljert fremdriftsplan.

Buss for bane
Det planlegges to uker med buss for bane forbi anleggsområdet for linjene 2, 3 og 4 ved pinsetider 2021, og en tilsvarende periode våren 2022. I tillegg planlegges det buss for bane i tre måneder for linjene 2 og 3 sommeren 2022.

Sporveien tar forbehold om endringer i tidsplanen, men vil holde naboer og reisende orientert. Blant annet gjennom prosjektets digitale nyhetsbrev som er under utvikling.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.