Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Rekordhög punktlighet en nyckel för minskad trängselavatar
Jernbane.Net
[SE] Rekordhög punktlighet en nyckel för minskad trängsel
24. May 2020, kl. 18:49
Mars månad var en rekordmånad för MTR Pendeltågen vad gäller punktlighet* och även i april landade punktligheten på samma höga nivå. Samtidigt minskade förseningar kopplade till fel i infrastrukturen till en nivå som är den lägsta sedan 2016 då MTR Pendeltågen tog över pendeltågsavtalet. Detta tillsammans med att stockholmarna visar hänsyn till varandra och bara reser när man måste är viktiga nycklar för att minska trängseln ombord på pendeltågen.

– Det är många människors ansträngningar som har gjort detta möjligt. Förare som jobbar extra, fordonstekniker och trafikledare som sliter under dygnets alla timmar med att trafiken ska rulla obehindrat. Var och en förtjänar ett stort tack för sin insats. Samtidigt ett tack till alla resenärer som nu visar extra hänsyn, undviker resor i högtrafik och håller avstånd. Nu är det viktigt att vi tillsammans håller ut för att kollektivtrafiken ska fortsätta fungera för alla de resenärer som måste resa kollektivt, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på SL.

Sedan 2018 har MTR, Trafikverket och Trafikförvaltningen (SL) bedrivit ett nytt arbetssätt för att tillsammans identifiera och genomföra de åtgärder som får störst effekt för pendeltågsresenärerna på kort tid. I januari 2020 förnyades det utökade samarbetet och resultatet har inte låtit vänta på sig. Målet med åtgärderna är att minska trafikstörningarna på pendeltågen genom att förbättra infrastrukturen, förbättra hanteringen av trafiken under och efter störningar, minska tillfällen med obehöriga i spår, samt att utveckla en tillförlitlig trafikinformation.

– Att vi levererar en punktlig och stabil pendeltågstrafik för alla som verkligen behöver kunna ta sig till sina viktiga jobb varje dag, är kanske mer betydelsefullt nu än någonsin. Pendeltågens höga kapacitet och direkta anslutning till regionens fem större sjukhus är en viktig del i att hålla vårt samhälle rullande under den pågående Coronapandemin, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen.

MTR Pendeltågen har under hela Coronapandemin levererat full trafik. Under april hade man till exempel inga inställda tåg på grund av sjukdom trots högre sjukfrånvaro. Det totala antalet förseningsminuter är även det nere på en rekordlåg nivå. Det betyder inte bara att punktligheten har blivit bättre utan även att störningarna, som oundvikligen sker, pågår under en kortare tid. Det är resultatet av ett intensivt förbättringsarbete när det gäller hantering av följderna om en förseningshändelse uppstår.

– Jag är stolt och tacksam för det arbete som ligger bakom resultatet. Alla medarbetare i organisationen har slutit upp och jobbar oförtrutet varje dag för att de som måste resa ska kunna göra det säkert utan trängsel, säger Henrik Dahlin.Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.

Kraftig minskning av förseningar till följd av infrastrukturfel
Endast 19,8 procent av förseningarna under månaden berodde på fel i infrastrukturen. Den enskilda dagen med något större förseningar inom kategorin var den 6 april då ett växelfel inträffade vid Stockholms södra.

38 procent av förseningarna berodde på olyckor/tillbud och yttre faktorer, vilket är en ökning jämfört med föregående månad men en minskning jämfört med samma månad föregående år. De dagar med högst antal förseningsminuter inom kategorin var den 2, 14 och 17 april. Den 2 april bidrog det blåsiga vädret till att ett fjärrtåg rev ner en kontaktledning, vilket ledde till störningar mellan Knivsta och Märsta/Arlanda. För dagarna 14 och 17 april uppstod förseningar till följd av obehöriga personer i spår.

Förseningar kopplade till följdorsaker var högre än föregående månad och samma månad föregående år och motsvarade 20,5 procent av de totala förseningarna. Dagen med högst antal förseningsminuter inom kategorin var den 3 april då ett spänningslöst tåg från annan operatör norr om Stockholm Odenplan orsakade förseningar.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.