Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] ​Minskad godshantering i svenska hamnar – men något ökad passagerartrafikavatar
Jernbane.Net
[SE] ​Minskad godshantering i svenska hamnar – men något ökad passagerartrafik
25. May 2020, kl. 11:48
Under 2019 var den totala godshanteringen i svenska hamnar 170 miljoner ton, vilket är en minskning med 5 procent från 2018. Antalet passagerare i sjötrafiken steg däremot med 2 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys om sjötrafiken under 2019.

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar minskade med fem procent mellan 2018 och 2019, till totalt 170 miljoner ton. Både det lossade och lastade godset minskade med fem procent från föregående år, till 94 miljoner ton respektive 76 miljoner ton år 2019.

I inrikes trafik – dvs. gods mellan olika svenska hamnar – var den lossade och lastade godsmängden totalt 24,4 miljoner ton, en liten minskning från 2018 då den var 24,9 miljoner ton.

Utrikes gods som lossades i svenska hamnar – dvs. gods från utländska hamnar – minskade från 87 till 81 miljoner ton från 2018. Från norsk hamn kom 8,23 miljoner ton, en ökning med 23 procent från 2018. Utrikes gods som lastades i svenska hamnar minskade från 67 till 64 miljoner ton. Lastad godsmängd till hamnar i Storbritannien minskade med 24 procent, till 5,70 miljoner ton. Godsmängden från Vänernhamnarna till utrikes hamnar ökade med 9 procent, till 649 000 ton.

Antalet in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar ökade marginellt från 30,1 miljoner 2018 till 30,5 miljoner passagerare under 2019. Antal passagerare som anlände till svenska hamnar med inrikes trafik ökade med 3 procent, till 1,83 miljoner. Nästan all inrikes passagerartrafik är till/från Gotland.

Antal passagerare i utrikes trafik ökade något till/från danska hamnar efter några årliga minskningar, nämligen från 9,98 till 10,2 miljoner. Även antal passagerare till/från hamnar i Norge ökade, från 1,50 till 1,61 miljoner.

Den officiella statistiken över sjötrafik bygger på uppgifter från samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver som angör svenska hamnar i kommersiell trafik, alltså för att lasta eller lossa gods, eller för att lämna eller hämta passagerare. Statistiken beskriver nuläget och utvecklingen av fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar 2019.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om sjötrafik, www.trafa.se/sjofart/sjotrafik.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.