Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO][EU] Mobilitetspakken: Nytt EU-regelverk på veitransportområdetavatar
Jernbane.Net
[NO][EU] Mobilitetspakken: Nytt EU-regelverk på veitransportområdet
12. July 2020, kl. 16:27
Europaparlamentet har 9. juli vedtatt den sosiale delen av Mobilitetspakke 1. Dette er siste skritt før EU formelt vedtar endringer i reglene om kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme.

- Det er positivt at det kommer nytt EU-regelverk på veitransportområdet som skal sikre bedre arbeidsforhold for sjåførene og fremme mer rettferdig konkurranse i veitransportnæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.

Regjeringen har fulgt behandlingen av Mobilitetspakken i EU-systemet nøye. Del 1 av Mobilitetspakken har vært omstridt siden den ble lansert av EU-kommisjonen i mai 2017, og det har lenge vært usikkert om regelverket kom til å bli vedtatt.

Samferdselsdepartementet har deltatt i Road Alliance som er en sammenslutning av europeiske land som er opptatt av å fremme sosiale rettigheter for sjåfører, trafikksikkerhet og like konkurransevilkår i veitransportsektoren. Road Alliance har jobbet aktivt med å påvirke utviklingen av det nye EU-regelverket.

- Granavoldenplattformen slår fast at regjeringen skal jobbe aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje. Dette er noe Road Alliance også har vært opptatt av. For å hindre systematisk kabotasje vil det nå innføres en karanteneperiode på 4 dager før det samme kjøretøyet kan brukes til kabotasjekjøring i det samme landet. Dette er en innstramming fra dagens regler som vi støtter, sier Hareide.

De nye reglene innebærer bl.a. at:

Sjåfører skal vende hjem hver 4. uke og kjøretøyet skal vende hjem hver 8. uke.

Virksomhetene skal betale for sjåførenes innkvartering når sjåføren skal gjennomføre en ukehvil utenfor kjøretøyet.
Reglene for postkasseselskaper strammes inn.
Dagens kabotasjeregler strammes inn ved at det innføres en karanteneperiode på 4 dager for utenlandske kjøretøy som brukes i kabotasjekjøring.
Myndighetenes håndhevingsmuligheter blir utvidet.
De nye rettsaktene blir offentliggjort i EU-tidende i løpet av sommeren. Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med de andre EFTA/EØS-landene Island og Liechtenstein starte arbeidet med å innlemme de nye reglene i EØS-avtalen.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.