Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] ​Ruter signerer grønnvaskingsplakatenavatar
Jernbane.Net
[NO] ​Ruter signerer grønnvaskingsplakaten
24. September 2020, kl. 22:20
Det er konkret handling som må til for å sette fart på det grønne skiftet. Derfor signerer Ruter grønnvaskingsplakaten.

– Ruter støtter initiativet til grønnvaskingsplakaten, og vil følge anbefalingene gjennom konkrete bidrag for å redusere utslipp fra kollektivtransporten og bidra til mindre biltrafikk. For Ruter handler det om å tilrettelegge for mobilitetsløsninger som er tilpasset den enkeltes behov uten å gå utover jordens tålegrense, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Ruter har innarbeidet åtte av FNs bærekraftsmål i det strategiske rammeverket, som gir retning og tydelige mål for selskapet. Utslippsfri kollektivtransport i 2028 er ett av målene selskapet styrer etter, med støtte fra Oslo kommune og Viken Fylkeskommune, for å gjøre fotavtrykket fra transportsystemet mindre. Det er lagt en tydelig plan for hvordan alle transportmidler skal være utslippsfrie i drift i 2028.

Bidrag til det grønne skiftet
– Målet med Grønnvaskingsplakaten var å lage en veileder som gjør det enklere for virksomheter å unngå grønnvasking, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift Norge, hvor Ruter også er medlem.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur og mennesker. I juli 2020 ble Grønnvaskingsplakaten lansert, utarbeidet av Skift - Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Plakaten skal være en veileder og fungere som rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Mer enn 100 norske virksomheter har allerede signert.

– Vi er utrolig glade for at Ruter stiller seg bak dette initiativet. Som Norges største kollektivselskap bidrar Ruter allerede massivt til det grønne skiftet gjennom å senke antallet biler på veien, samtidig som de er en pioner på å ta i bruk nullutslippsløsninger, sier Haugland.

Jobber for mer bærekraftige løsninger
Veitrafikken står i dag for nesten 17 prosent av Norges klimagassutslipp. Dette må reduseres kraftig for å nå Norges klimamål for 2030 og 2050.

– Ruter er godt på vei, men det gjenstår mye arbeid før hele verdikjeden er bærekraftig. Ruter sender et signal om at de tar dette på alvor, og er villige til å kommunisere åpent og ærlig om denne reisen.

– Vi har så vidt startet arbeidet med å se på hele livsløpet for buss. Verdikjedeanalysene viser at det er utfordringer og risiko knyttet til produksjonen av råmaterialer i batteriene, til hva som skjer med bussene mot slutten av deres levetid, med tanke på gjenvinning av materialer. Som offentlig innkjøper kan vi bidra til å forandre markedet for både busser, båter og batterier, fastslår Jenssen.

Han er glad for at grønnvasking settes på agendaen.

– Vi i Ruter skal bruke prinsippene i grønnvaskingsplakaten som en rettesnor i vårt arbeid, samtidig som vi fortsetter å jobbe knallhardt med våre leverandører for å finne de mest bærekraftige løsningene for våre kunder.

Les mer om Grønnvaskingsplakaten: [gronnvasking.no]


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.