Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Arbeidsperiode på Bergensbanen i september/oktoberavatar
Jernbane.Net
[NO] Arbeidsperiode på Bergensbanen i september/oktober
24. September 2020, kl. 22:24
Fra mandag 28. september til og med fredag 2. oktober skal Bane NOR vedlikeholde jernbanen mellom Voss og Bergen i fem timer hver dag. Helgen 3.–4. oktober blir det aktivitet hele døgnet fra Hønefoss til Bergen. Vy tilbyr alternativ transport i perioden.Dale stasjon skal få ny overgangsbru og plattformer med universell utforming. Illustrasjon: Multiconsult/Bane NOR

I månedsskiftet september/oktober er det klart for en omfattende arbeidsperiode på Bergensbanen.

– Nå blir det byggestart på stasjonene på Evanger og Dale, som skal få nye plattformer og overgangsbruer. I tillegg kommer vedlikehold og kontroller som krever en lengre økt enn vi får mellom passerende tog. Målet er høy sikkerhet og stabil drift, og at det skal være komfortabelt å reise med toget, sier Tony Dæmring, områdedirektør i Bane NOR.

Bergensbanen stenges for vanlig togtrafikk på følgende strekninger og perioder:

28. september til 2. oktober: Stengt mellom Voss og Bergen i fem timer på dagtid utenom rushtidene. Resten av døgnet går togene som normalt
3. til 4. oktober: Stengt mellom Hønefoss og Voss natt til lørdag kl. 02.30 til søndag kl. 09.00 og mellom Voss og Bergen fra natt til lørdag kl. 02.30 til søndag kl. 11.55.
– Vi er nødt til å stenge mens entreprenørene arbeider for fullt i skinnegangen, men vi forsøker å holde antall stengninger på et minimum og legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig, sier Dæmring.

Vy organiserer alternativ transport
Bane NOR samarbeider tett med Vy, som organiserer buss for tog på berørte avganger. Ved opptrapping av streiken i bussektoren kan noen avganger bli innstilt.

Oppdaterte rutetider og bussavganger finnes på Vy.no, Vy-appen og reiseplanleggeren entur.no. Bane NORs app NÅ viser togtider og avvik i sanntid. Stasjonene vil bli godt skiltet slik at det skal være lett å finne fram til holdeplassene for buss for tog.

– Det er viktig arbeid Bane NOR gjør på Bergensbanen denne høsten. Vi ser frem til at det vil bidra til tryggere stasjoner for de reisende, økt punktlighet og stabil drift for alle oss som bruker togstrekningen, sier Linda Kragseth, markeds- og kommunikasjonssjef i Vy.

Arbeidsplan
Ny teknisk tunnel under sporene i Fløen (Bergen) og montering og testing av utstyr til det nye signalanlegget mellom Arna og Bergen
Oppstart av arbeid med plattformer og overgangsbroer på Dale og Evanger
Bytte av jernbanebru mellom Bulken og Evanger
Arbeid med nye snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid
Arbeid med overgangsbru på Geilo stasjon
Bytte av sporveksler på stasjonene Veme og Flå
Ny stikkrenne ved Soknabruket
Ringerike kommune bygger ny undergang under jernbanen i Hønefoss
Forberedelser til nytt digitalt signalanlegg
Rutinekontroller av signal- og kontaktledningsanlegg

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nært jernbanespor og høyspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.