Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Minskat resande påverkar SJs resultatavatar
Jernbane.Net
[SE] Minskat resande påverkar SJs resultat
22. October 2020, kl. 10:54
Med starkt ändrade resvanor under coronapandemin har framför allt affärsresandet minskat kraftigt. För SJ har fokus legat på att skapa förutsättningar för tryggt resande och att upprätthålla trafik på samtliga linjer.

Resandeminskningen påverkade SJs resultat negativt trots kraftfulla åtgärder för att minska den rörliga kostnadsmassan. SJ ligger nu långt under de senaste årens nivåer av resandeutveckling, som jämfört med motsvarande period förra året landade på -52 procent.

- Vi vet att vår tågtrafik har en viktig roll för att samhället ska fungera, och därför har vi fortsatt att köra tåg på samtliga linjer. Inledningsvis under pandemin drog vi ned antalet avgångar men under och efter sommaren har vi successivt ökat antalet avgångar igen och satt in längre tåg för att skapa möjlighet till trygga resor utan trängsel, säger SJs vd Monica Lingegård.

Under slutet av andra kvartalet tog SJ över det så kallade Trafikpaket Nord i Norge. Det är SJs första upphandlade affär som i sin helhet är utanför Sverige.

- SJ har hög kompetens och har på ett mycket lyckosamt sätt tagit över den trafiken, och dessutom under helt nya förutsättningar kört trafiken på ett bra sätt. Riktigt roligt är det att under de fyra första månaderna har 10 000 norska resenärer blivit medlemmar i vårt kundprogram SJ Prio, säger Monica Lingegård.

I SJs svenska trafik blev punktligheten för tågen under tredje kvartalet något bättre än under motsvarande kvartal förra året. Punktligheten för SJs långdistanståg uppgick till 86 procent (82) och för SJs medeldistanståg till 93 procent (93).

Utfall tredje kvartalet 2020:

Nettoomsättningen uppgick till 1 359 MSEK (2 048)
Rörelseresultatet uppgick till -289 MSEK (198)
Kvartalets resultat uppgick till -220 MSEK (176)


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.