Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[DK] Enkelte ændringer i priser på togrejser i 2021avatar
Jernbane.Net
[DK] Enkelte ændringer i priser på togrejser i 2021
14. January 2021, kl. 09:31
Enkelte ændringer i priser på togrejser i 2021
Den årlige ændring i taksterne på togrejser bliver gennemført søndag den 17. januar, hvor der sker tilpasninger i priserne for at rejse med den kollektive trafik i hele landet.

Ændringerne sker i samarbejde med de øvrige tog- og trafikselskaber i landet. Principperne for de regionale ændringer, sker ud fra principperne i de senere års store takstreformer, der er gennemført henholdsvis i Øst- og Vestdanmark samt på tværs af landet.Vest for Storebælt
Takstændringerne for togrejser på Fyn og i Jylland bliver gennemført i samarbejde med Arriva, og ender i år med en gennemsnitlig takststigning på 1,1 pct. I forhold til pendlerkort bliver taksterne fastsat i samarbejde med de fire regionale trafikselskaber, og der sker kun en enkelt lokal ændring.

For enkeltbilletter sker der stigninger på mellem 1,3 pct. og 3,8 pct. på de lidt længere rejser fra 7 zoner og opefter. På de kortere zoneafstande til og med 6 zoner er der ingen ændringer i prisen. For de rejsende med rejsekort i Vestdanmark sker de største for rejser på 5 og 6 zoner, der stiger på mellem 3,3 og 4,3 pct. hvilket svarer til et par kroner.

Pendlerkort i Midttrafiks område
Prisen for pendlerkort er aftalt med Midttrafik og Arriva, fordi pendlerkort er et fælles produkt, der gælder i både busser, letbane og tog.
Prisen på 2 og 3 zoners pendlerkort bliver ikke ændret. Kunder, der rejser 4 til 13 zoner med et pendlerkort vil opleve prisstigninger på mellem 1,2 pct. og 3,9 pct. Prisstigningerne skyldes harmonisering med de øvrige trafikselskaber i Danmark på mellemlange rejser.


Øst for Storebælt
For rejser med bus, tog og metro på Sjælland og øerne er der tale om en gennemsnitlig stigning på 1,1 pct., der udelukkende sker for enkelte rejser på rejsekort, hvilket især gælder for rejser på kortere afstande.

Der sker ingen ændringer for rejser med pendlerkort og enkeltbilletter.

Ændringerne gennemføres i DOT-samarbejde, der består af Metroselskabet, Movia og DSB.

Læs mere om ændringerne på Sjælland på DOT's hjemmeside (Din Offentlige Transport).

Samtidig med de årlige ændringer i priserne træder anden fase af Takst Sjælland for pensionister i kraft. Der er tale om den sidste del af reformen, der harmoniserer priser, rabatter og rejseregler for pensionister og førtidspensionister i DOT’s område på hele Sjælland og øerne.
Læs mere om pensionistreformen på DOT’s hjemmeside.


Rejser over Storebælt
For de rejsende i togene over Storebælt sker der en gennemsnitlig ændring i taksterne på 2,2 pct., der rammer for nogle rejser på enkeltbillet og rejsekort. Rejser på rejsekort vil fortsat være billigere end at rejse med en enkeltbillet.

Pendlerne bliver igen i år holdt fri for prisstigninger.

Der vil fortsat være blive udbudt mange billige Orange og Orange Fri billetter til togene mellem landsdelene.


Togrejser over Øresund
Der sker i år inden ændringer af taksterne på strækningen mellem Danmark og Skåne.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.