Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Bygg nyttavatar
Jernbane.Net
[SE] Bygg nytt
23. February 2021, kl. 09:40
Ibland måste man tillåta sig att upprepa detuppenbara: järnvägen är full till bredden! Nyligen presenteradeTrafikverket en trafikslagsövergripande analys med det tydliga budskapet att vi har”kapacitetsbrist i stora delar av Sveriges järnvägsnät under stora delar avdygnet”. Vår slutsats är att snabb utbyggnad av nya stambanor med separatfinansiering, liknande upplägget för Öresundsbron, nu både är akut ochgenomförbar.

Sedan Sverigeförhandlingenpresenterade en plan för nya stambanor inklusive löften om över100 000 bostäder i kommuner utmed banan har mer eller mindre realistiskaalternativ som magnettåg och hyperloop passerat revy. Och nyligen har visionenför en snabb utbyggnad av elvägar – såsom den ritades upp för cirka fem årsedan – visat sig vara ett stickspår. Utvecklingen av bränsleceller, elflyg ochkanske luftskepp har möjligen framtiden för sig, men tar tid att utveckla ochinföra på bred front. Tidskritiska beslut om vår framtida infrastruktur hardessvärre hämmats av att vi gärna hemfaller åt rosaskimrande visionerom teknikens under.

Skanska har nyligen pekatpåatt det med modern – etablerad – byggteknik går att bygga elvägar i form av nyastambanor mellan våra tre storstäder på nio år. Om utsläppen under byggtiden ärproblematiska så kan vi vidga perspektivet och ge förutsättningar för lågfossilbetong genom ett stort industriellt projekt, liknande HYBRIT inomstålindustrin. Statliga volymgarantier skulle kunna ställas ut inom ramen fören större upphandling av klimatsmart betong vid snabb utbyggnad av nyastambanor, som vi skrev om för två årsedan. Därmed får även anläggningsindustrin en kraftfull skjuts motklimatomställningen.

Några ord om pandemin, som uppenbart inte är över.Håll i och håll ut. Restriktionerna haglar över oss som bransch. Stödinsatser är nu helt kritiska. Dennya förordningen accentuerar det orimliga förhållandet att staten ipandemitider garanterar mer eller mindre normala förutsättningar för attresenärer i offentligt upphandlad kollektivtrafik samtidigt som man bortser frånbehovet av stöd för att upprätthålla längre pendling. Med den allt lägrefyllnadsgraden minskar möjligheterna att upprätthålla kommersiellt drivnalångdistanslinjer. I veckan har Almegas ledningkrävt krisåtgärder från Finansdepartementet, såsom tillfälligtavskaffande av banavgifterna.

Förslag till att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg
Idag publicerade PTS en rapport med fram förslag till hur man kan fördela 50 miljoner kronor under två år som ska leda till bättre mobil uppkoppling, enligt ett uppdrag från regeringen.

Att det finns utmaningar med att få in signaler i tågen genom stålkarosser och isolerglas samt att dimensionera täckningen är väl känt. För att hantera detta behövs en ökad förståelse mellan olika aktörer och samhällssektorer. Medlemmar hos Tågföretagen och IT&Telekomföretagen ingick därför förra året en överenskommelse om att samverka för att bidra till att hitta gemensamma lösningar ett initiativ vi kommer att fortsätta att driva. Läs mer

Industrispår fram till dörren
”Tänk järnväg när ni etablerar logistikfastigheter” – detframförde Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, på Fastighetsvärldens seminarium Logistik & Fastigheter den 4 februari.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.