Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Samråd på gång om slussar i Trollhättanavatar
Jernbane.Net
[SE] Samråd på gång om slussar i Trollhättan
08. April 2021, kl. 00:35
Vänersjöfarten är beroende av slussarna i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Men dessa drygt 100 år gamla slussar når snart sin tekniska livslängd. Nu är processen i full gång för mångmiljardbygget av helt nya slussar. I vår och i höst sker samråd kring Trafikverkets planer.

AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Trollhätte kanal är namnet på vattenvägen från Kattegatt till Vänern, alltså från Göteborg till Vänersborg. Den är 82 kilometer lång, varav tio kilometer är grävd och sprängd. Nivåskillnaden är cirka 44 meter, vilka övervinns med hjälp av sex slussar. Fyra i Trollhättan (sammanlagt 32 meters nivåskillnad) och en i vardera Lille Edet och Vänersborg (sex meter per plats).


Dagens slussar i Trollhättan är 89 meter långa medan de nya kan komma att bli 110 meter för att ge plats åt större tonnage.
Foto: Annakarin Thelin

Spår finns fortfarande av 1800 respektive 1844 års slussleder och om några få år sällar sig 1916 års slussled till de historiska minnena. Dagens slussar i Trollhättan är 13,5 meter breda och 89 meter långa. För de nya slussarna har det talats om möjliga mått på 17 x 110 meter för att möjliggöra större och effektivare tonnage.

Vänersjöfarten har stor strategisk betydelse särskilt för de inre delarna av Västsverige. Sjöfarten har stor kapacitet som alternativ till såväl järnvägs- som landsvägstrafik. Dagens slussar trafikeras i genomsnitt av ett tiotal fraktar fartyg per dygn och under sommarmånaderna passerar sammanlagt flera tusen fritidsbåtar, många av dem på väg mellan Kattegatt och Östersjön via Vänern och Göta kanal. De största fartygen som kan passera dagens slussar lastar upp emot 4000 ton.

Nybyggnad enda möjligheten

2030 anses slussarna som byggdes 1916 vara uttjänta. Det går inte längre att upprätthålla deras funktion med underhåll och än mindre går det att bygga om de befintliga slussarna. Det skulle under flera års tid omöjliggöra sjöfart till hamnar som Vänersborg, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping och Otterbäcken. De drivs av Vänerhamnar AB, som årligen hanterar cirka tre miljoner ton gods. Det krävs helt nya slussar, strax intill de gamla i Lilla Edet och Vänersborg och en helt ny slussled i Trollhättan.

I vår sker samråd med allmänheten, näringsliv, organisationer och myndigheter som berörs av projektet kring de två alternativa sträckningarna i Lilla Edet respektive Vänersborg, direkt väster eller öster om nuvarande sluss på respektive ort.

I höst kommer samråd att ske i Trollhättan. Till dess fortsätter lokaliseringsutredningen. Tre huvudsakliga alternativa stråk för den nya slussleden har dock redan presenterats. Ett stråk ”söder” om den nuvarande leden, genom delar av Skoftebyns bostadsområde mellan Göta älv och Åkers sjö och två alternativ norr om den nuvarande leden. Det ena, stråk ”mitt” genom 1800 och 1844 års slussområde och ett stråk ”norr” om 1800 års slussled och passage norr om bebyggelsen i Västergärde.

Kan vara klara om tio år

Under åren 2022 till 2024 sker projekteringsarbete och tillståndsprocesser. Byggstart är planerad till 2025/2026 och mellan 2030 och 2032 beräknas de nya slussarna vara klara och öppna för trafik och dagens slussar tas ur drift. Beräknad kostnad cirka fyra miljarder kronor.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, som är byggherre och Sjöfartsverket, som är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna.#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.