Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Green Cargo och Containerships utökar samarbetet med ny järnvägspendel (Svensk tekst)avatar
Jernbane.Net
[SE] Green Cargo and Containerships expand partnership with a new rail shuttle service
13. April 2021, kl. 11:43
Due to the increased need for sustainable and more efficient transportation with larger networks, higher capacity and quicker lead times, Containerships has chosen to start its own shuttle service between the Port of Helsingborg and Mälardalen, with Green Cargo operating the trains.


Photo, from left: Alexander Johansson, Sales & Marketing Officer at Hutchison Ports Sweden, 
Roy Hayward, Business Development Executive at Containerships and Lawrence Yam, CEO at Hutchison Ports Sweden.

Containerships, a multimodal transportation company, and Green Cargo have been collaborating since 2012 on rail-based container transportation. Containerships has transported its volumes using Green Cargo's intermodal network, with the most significant volumes to and from Helsingborg.

Due to the increased need for sustainable and more efficient transportation with higher capacity and quicker lead times, Containerships has chosen to start its own shuttle service between the Port of Helsingborg and Mälardalen, with Green Cargo operating the trains. Green Cargo will also continue to transport Containerships' volumes to Gävle, Gothenburg, Södertälje, Norrköping, Eskilstuna and Stockholm. The contract is valid for a period of one year starting in April, 2021.

"If cargo owners are to move their European shipments from the roads to a multimodal form, the service needs to be robust, reliable and fast. This shuttle service improves our total door-to-door offering and provides higher capacity to meet demand. It was natural for us to select a rail solution in which Containerships will be a leading company in offering freight solutions that promote the climate transition. Our ships are transitioning to natural gas and biofuel and, on land, we use trains as much as we can. We welcome more Swedish cargo owners to join us in making a difference," says Urban Williamsson, Short Sea Director at Containerships.

With the new shuttle service, Containerships will create its own land network supplementing its sea freight and providing the opportunity to combine as many locations as possible. The company will also have full control of its capacity, resulting in increased cost-efficiency. The train will serve six Swedish terminals with cargo from southern Europe and the UK.

"We are proud to be a part of this customers' railway investment, the first of its kind in Sweden, in which a multimodal transportation company is gaining competitive advantage by strengthening its on-land competitiveness. The solution enables the customer to control cargo via their own network to the ports best suited to each export and import shipment," says Jonas Börjesson, Strategic Account Manager at Green Cargo.


The first train arrives at Norvik Harbor on 12 April 2021.

The new solution with Green Cargo means that, compared with using road freight, Containerships reduces its carbon emissions by about 150,000 tonnes per year, just between Helsingborg and Stockholm. Not only is the partnership between Green Cargo and Containerships significant for the environment, it also leads to safer roads.

"I am pleased we have been able to create an efficient solution in which we meet the customer's land transportation requirements by combining new trains in existing networks. As such, we are combining the two most sustainable modes of transportation, rail and sea freight, which will lead to an extremely sustainable and competitive solution," says Jonas Börjesson, Strategic Account Manager at Green Cargo.#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net
avatar
Jernbane.Net
[SE] Green Cargo och Containerships utökar samarbetet med ny järnvägspendel (Svensk tekst)
13. April 2021, kl. 11:44
Ett ökat behov av hållbara och effektivare transporter med större nätverk, mer kapacitet och snabba ledtider gjorde att Containerships valt att starta upp en egen järnvägspendel mellan Helsingborgs hamn och Mälardalen, där Green Cargo kör transporterna.

Containerships, som är ett multimodalt transportbolag, och Green Cargo har haft ett samarbete sedan 2012 vad gäller järnvägstransporter med containers. Containerships har kört sina volymer i Green Cargos intermodala nätverk med största volymen till och från Helsingborg.

Ett ökat behov av hållbara och effektivare transporter med mer kapacitet och snabba ledtider har gjort att Containerships nu valt att starta upp en egen järnvägspendel mellan Helsingborgs hamn och Mälardalen, där Green Cargo kör transporterna. Green Cargo kommer även fortsätta att transportera Containerships volymer till Gävle, Göteborg, Södertälje, Norrköping, Eskilstuna och Stockholm. Avtalet löper under ett år med start i april 2021.

– Ska varuägare flytta över sina europeiska transporter från ren biltransport till multimodalt måste servicen vara robust, tillförlitlig och snabb. Denna järnvägspendel gör vårt totala dörr-dörr erbjudande bättre och tillför mer kapacitet för att möta efterfrågan. Det var naturligt för oss att välja en tåglösning då Containerships ska vara ledande i att erbjuda transportlösningar som underlättar klimatomställningen. Våra båtar går över till naturgas och biobränsle och på landsidan kör vi så mycket tåg vi bara kan! Vi välkomnar fler svenska varuägare att åka med och göra en skillnad, säger Urban Williamsson, Short Sea Director på Containerships.

Containerships har med den nya pendeln skapat ett eget nätverk på land som kompletterar deras sjötransporter och ger möjlighet att kombinera så många orter som möjligt, och kan styra helt själv över sin kapacitet vilket ger ökad kostnadseffektivitet. Tåget kommer att förse sex svenska terminaler med last från Södra Europa och Storbritannien.

– Vi är stolta över att få vara en del av kundens järnvägssatsning, som är det första i sitt slag i Sverige, där ett multimodalt transportbolag skaffar sig konkurrensfördelar genom att stärka upp sin konkurrenskraft på land. På detta sätt kan kunden med sina egna nätverk styra gods till de hamnar som passar bäst för varje enskild export och import säger Jonas Börjesson, strategisk säljare på Green Cargo.

Genom det nya upplägget med Green Cargo minskar Containerships sina koldioxidutsläpp med ungefär 150 000 ton per år, bara mellan Helsingborg och Stockholm, jämfört med om transporterna istället hade gått i vägnätet. Samarbetet mellan Green Cargo och Containerships är inte bara en stor insats för miljön utan skapar även tryggare vägar.

– Jag är glad att vi har kunnat skapa en effektiv lösning, där vi fyller kundens behov på landtransporter genom att kombinera nya tåg i befintligt nätverk. På detta sätt kombinerar vi de två mest hållbara transportslagen, järnväg och sjöfart, vilket leder till en mycket hållbar och konkurrenskraftig lösning, säger Jonas Börjesson, strategisk säljare, på Green Cargo.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020)#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.