Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Tågföretagen: Næringsforbud?avatar
Jernbane.Net
[SE] Tågföretagen: Næringsforbud?
14. April 2021, kl. 12:38
Tågföretagen

Restriktioner för tåg är hög grad av näringsförbud
Tågföretagen - 2021-04-14 11:39 CEST


Den redan ansträngda ekonomin hos tågföretagen kommer drabbas än mer nu när sommarens förväntade trafik försvinner i och med de förlängda restriktionerna. Vi kräver direkt stöd alternativt att banavgifterna för perioden ska slopas och begär nu möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth.

− Vi har ideligen uppmärksammat regeringen om behovet av riktat stöd för den kommersiella persontrafiken, men hittills har vi inte sett något stöd. Vi kommer att få en tuff vår med dystra nyheter om uppsägningar av avtal och varsel av medarbetare. Alla tågoperatörer har det svårt just nu och det blir än värre om restriktionerna förlängs under sommaren. Regeringens åtgärder räcker inte till för att upprätthålla den samhällskritiska verksamhet Sveriges tågföretag bedriver, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen.

För att kompensera för de kostnader trafikföretagen har för att upprätthålla den samhällsviktiga trafiken kräver vi att banavgifterna slopas under hela 2021 fram till 14 augusti, alternativt att motsvarande stöd utgår.

− Vi har begärt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth och där kommer vi att framföra branschens krav på slopade banavgifter bland annat, säger Pierre Sandberg.

Stöd för förlorade intäkter når inte tågföretagen
De riktade tillskott staten hittills lämnat till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som drabbats av förlorade intäkter under coronapandemin har inte kommit trafikföretagen till del. Trots att de regelverk och rekommendationer som har kommit från regering och myndigheter har fått samma effekt som en hög grad av näringsförbud.

− Förordningen visar på det orimliga förhållandet att staten i pandemitider garanterar mer eller mindre normala förutsättningar för resenärer i offentligt upphandlad kollektivtrafik samtidigt som de bortser från behovet av stöd för att upprätthålla längre pendling. Med den allt lägre fyllnadsgraden minskar möjligheterna att upprätthålla kommersiellt drivna långdistanslinjer, säger Pierre Sandberg.


Tågföretagen skapar hållbara transporter
Tågföretagen för människor samman. Vi skapar förutsättningar för att bo och verka i hela Sverige genom att förflytta människor och gods hållbart och effektivt. Järnvägens klimatpåverkan är nära noll och är stommen i ett transporteffektivt samhälle. I och med Sveriges klimatagenda ser vi att järnvägens betydelse kommer att öka. Tågföretagen verkar på en internationell och avreglerad marknad med sunda och affärsmässiga villkor. En kraftfull järnvägsbransch utvecklar Sverige.

Tågföretagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen med cirka 70 medlemmar som har närmare 17 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges aktiva tågoperatörer.#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.