Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Innsamling av markedsdata om jernbanesektoren 2020avatar
Jernbane.Net
[NO] Innsamling av markedsdata om jernbanesektoren 2020
16. April 2021, kl. 21:00
Aktører i jernbanesektoren skal rapportere data for 2020 til Statens jernbanetilsyn senest 30. juni 2021.

Publisert: 16.04.2021 Endret: 16.04.2021

Statens jernbanetilsyn har behov for å samle inn informasjon om jernbanemarkedene for å kunne utføre oppgaven med å overvåke konkurransesituasjonen. Vi samler derfor inn markedsdata fra infrastrukturforvalter (Bane NOR SF), jernbaneforetak og offentlig innkjøpsmyndighet (Jernbanedirektoratet) hvert år. Innsamlingen gjennomføres ved at aktørene får rapporteringsskjemaer fra oss (se under).

Vi rapporterer til EU-kommisjonen
Som markedsovervåker for jernbanesektoren har vi fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å følge opp rapporteringen av data til EU-kommisjonen om jernbanemarkedet.

Rapporteringen gjøres i henhold til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1100 om rapporteringsforpliktelser innenfor rammen av overvåking av markedet (RMMS). Innsamlede markedsdata bruker vi blant annet som grunnlag for rapporteringen.#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.