Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Tågföretagen menar...avatar
Jernbane.Net
[SE] Tågföretagen menar...
23. April 2021, kl. 09:02
Tågföretagen välkomnar infrastrukturpropositionen och den ökade finansiella ramen för framtida investeringar och underhåll av Sveriges transportinfrastruktur. Samtidigt – det näringspolitiska fokus som utlovats är otillräckligt och det märks framför allt i det faktum att underhållsskulden kommer öka kraftigt under planperioden 2022–2033.

− Regeringens förslag tar inte bort underhållsskulden och säkrar inte upp de nyinvesteringar som skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft för Sveriges tågoperatörer, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

De anslagna medlen för underhåll och investeringar ligger fortfarande på cirka en procent av BNP, som de har gjort sedan slutet på 1970-talet.

− Underhållsskulden, nu uppe i 43 miljarder kronor, ökar för varje år, trots ökade anslag enligt regeringens förslag. Så kan det inte fortsätta. Trafikverket bör få i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan med målet att eliminera underhållsskulden under planperioden, säger Gustaf Engstrand.

Nya stambanor, transporteffektivitet, ERTMS och samhällsekonomiska kalkyler
Tågföretagen har i en PM lämnat kommentarer till infrastrukturpropositionen inom följande områden:

Nya stambanor bör lyftas ur den kommande nationella planen och finansieringen ske separat från anslagsbudgeten.
Utsläppen i transportsektorn måste minska betydligt snabbare genom att göra överflyttningen från väg till järnväg smidig och ge transportköparna ett transporteffektivt och hållbart val för transporter.

Investeringen i ERTMS ombordutrustning kräver statlig medfinansiering och beslutet brådskar. Hela projektet riskeras på grund av trösklar för tågoperatörerna att delta i utrullningen till följd av de stora kostnaderna.

Infrastrukturpropositionen adresserar inte bristerna i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna. Vi föreslår att en expertgrupp får i uppdrag av regeringen att göra en översyn av ingångsvärden och kalkylmodellen.

Tågföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för tågbranschen. Järnvägen är ett långsiktigt hållbart transportsätt som kan erbjuda snabba, säkra, bekväma och effektiva transporter.

Kilde: org. Tågföretagen#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.