Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[DK] Nyt ungepanel skal gøre det attraktivt at rejse med busavatar
Jernbane.Net
[DK] Nyt ungepanel skal gøre det attraktivt at rejse med bus
04. May 2021, kl. 10:25
En stor undersøgelse af de unges transportvaner skal danne baggrund for arbejdet med den kommende trafikplan for 8-kommunesamarbejdet i det midt- og vestjyske. Cirka 14.000 unge er blevet adspurgt i undersøgelsen. Næste skridt er nedsættelse af et ungepanel for at sikre, at der bliver foretaget de rigtige tiltag for de unges behov og ønsker, når den fremtidige kollektive trafik skal fastlægges i Midt- og Vestjylland.

Midttrafik og Region Midtjylland har i samarbejde med otte midt- og vestjyske kommuner udført en større undersøgelse af de unges transportvaner. 8-kommunesamarbejdet består af Struer, Lemvig, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Ikast-Brande kommuner.

Undersøgelsen er igangsat for at få flere unge til at tage den kollektive trafik og fastholde dem i brugen gennem hele deres uddannelsestid – og efterfølgende. De unge er fremtidens kunder og særdeles vigtige for den kollektive trafik. Derfor skal der også tages højde for deres ønsker og behov, når den kommende trafikplan bliver støbt. Trafikplanen i 8-kommunesamarbejdet skal danne rammerne for den kollektive trafik i hele det midt -og vestjyske de kommende år.

Tid er en vigtig faktor for de unge
Undersøgelsen viser, at den væsentligste årsag til unges fravalg af kollektiv trafik er, at bilen er det hurtigste. De unge får en oplevelse af frihed ved at køre i bil til og fra uddannelsesinstitutionen – samtidig med, at de har bilen til rådighed i fritiden. 26 % af de adspurgte kører med bil, 22 % tager cyklen, mens 35 % tager bus og 11 % tager toget. De sidste 6 % fordeler sig på gang, elcykel, elløbehjul, scooter og andet.

De unge svarer i undersøgelsen, at de oplever kollektiv trafik som besværlig, tidskrævende og dyr. Resultaterne peger på, at det er vigtigt at optimere de unges oplevede nytteværdi af at køre i bus.

Et ungepanel skal bane vejen
Midttrafik, Region Midtjylland og 8-kommunesamarbejdet har udpeget fire indsatsområder, som vil være i fokus, når der bliver arbejdet videre med trafikplanen:

Tid: Forhold som køretid, ventetid, skiftetid og forsinkelser
Komfort: Bussens indretning og kapacitetsgrænser
Prisen: Ungdomskortets bestillingsflow, indhold og pris
Miljø: Fokus på klima- og miljøgevinsterne ved den kollektive trafik.
Første skridt for parterne er at drøfte resultaterne med de enkelte uddannelsesinstitutioner. Herunder, hvordan mobiliteten kan forbedres til og fra uddannelse. Derudover vil parterne nedsætte et ungepanel, som skal præcisere indholdet fra undersøgelsen og komme med konkrete indspark i det videre arbejde.

Mere om undersøgelsen
I samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland er de otte midt -og vestjyske kommuner, kaldet 8-kommunesamarbejdet, gået sammen om at skabe en trafikplan for området. Som en del af trafikplanen er der blandt andet sat fokus på de unges transportvaner med henblik på at fastholde dem i den kollektive trafik.

I arbejdet med den nye trafikplan er der gennemført en stor undersøgelse af de unges transportvaner i det midt -og vestjyske. Cirka 14.000 unge er blevet adspurgt. Undersøgelsen bygger på cirka 3.000 svar samt 31 dybdeinterviews. Respondenterne kommer fra samtlige uddannelsesinstitutioner i Viborg, Holstebro, Herning, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Skive og Lemvig kommuner. Der er taget højde for de forskellige ungdomsuddannelsesretningers repræsentativitet, herunder HF, VUC, Gymnasium, Handelsgymnasium, Erhvervsskoler, EUX og EUD.

De adspurgte unge har været hjemsendt fra deres uddannelse i hele undersøgelsens periode på grund af COVID-19. Undersøgelsen er derfor besvaret med udgangspunkt i de unges transportvaner før hjemsendelsen.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.