Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[DE] Gomeros partner skriver flerårigt ramavtal med Deutsche Bahnavatar
Jernbane.Net
[DE] Gomeros partner skriver flerårigt ramavtal med Deutsche Bahn
04. May 2021, kl. 10:28
Gomero Group AB (publ.) har genom sin tyska partner Karberg & Hennemann tecknat ett 3-årigt ramavtal med Deutsche Bahn Energie GmbH. Ramavtalet avser leverans av SIPP kontrollutrustning till Deutsche Bahns transformatorstationer. SIPP är Gomeros egenutvecklade, uppkopplade teknologi för prediktivt underhåll och miljösäker hantering av oljeläckage från transformatorer. Genom ramavtalet med Deutsche Bahn Energie tar svenska Gomero ytterligare ett avgörande steg in på den stora och mycket krävande tyska marknaden.
Det tyska järnvägsnätet är 7 900 kilometer långt och har sammanlagt 1 775 transformatorstationer

Deutsche Bahn Energie är ett helägt dotterbolag till Deutsche Bahn och levererar el till det 7 900 kilometer långa tyska järnvägsnätet som totalt omfattar 1 775 transformatorstationer.

– Ramavtalet med Deutsche Bahn Energie bekräftar att vår strategi för internationell tillväxt fungerar väl. Strategin bygger på tre inledande steg som vi vet leder till större volymer och där tecknandet av ramavtal är det tredje steget. I praktiken kan det skilja sig en del åt i olika länder men i stora drag är detta de steg vi tar för en bredare etablering i fler länder. Vi har också lärt oss hur viktigt det är att arbeta med en driven och kunnig lokal partner, kommenterar Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

Ökad elektrifiering kräver smartare elnät
Den tyska marknaden står, precis som övriga världen, inför omfattande investeringar i smarta elnät som gör det möjligt att klara en ökad elektrifiering. SIPP är en naturlig del av den omställningen som också möter kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

– Med SIPP följer bättre möjligheter för kunden att digitalisera sina underhållsprocesser samtidigt som man möter allt hårdare miljökrav. Avtalet visar att Deutsche Bahn känner sig redo att ta till sig de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder, säger Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & Hennemann, Gomeros partner och återförsäljare på den tyska marknaden.#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.