Jernbane.net
avatar
Jernbane.Net
[SE] Sundsvall Logistikpark flyttar ut för optimal logistik och hållbarhet
04. May 2021, kl. 11:43
En ny, flyttad och utbyggd kombiterminal med logistikytor. Kommunala Sundsvall Logistikpark framtidssatsar i miljardklass på att koppla ihop väg och järnväg och samtidigt öka förutsättningarna att integrera sjöfart.

Med sikte på optimal logistik, hållbarhet och näringslivets utveckling.

Du får en nod mitt i Norden! Där du knyter ihop alla trafikslag, förklarar projekt- och byggledare Thomas Jönsson, Sundsvall Logistikpark AB.

Av Thomas Andersson

Kommunala Sundsvall Logistikpark utnyttjar Sundsvalls logistiskt strategiska läge ”mitt i Norden” genom att från centrum flytta ut sin kombiterminal för väg- och järnvägstransporter till Petersvik.

Ett läge mot Alnösundet några kilometer nordost om centrala Sundsvall.

– Kombiterminalen är sedan många år tillbaka underdimensionerad och det är väldigt begränsade spårmöjligheter inne i stan. Det är också tänkt att utbyggda Resecentrum vid centralstation ska använda kombiterminalens nuvarande yta som pendlarparkering, säger projekt- och byggledare Thomas Jönsson, Sundsvall Logistikpark.

Dessutom kräver den kommande Ostkustbanans spårdragning en flytt av kombiterminalen. Lägg till klimat, hållbarhet och miljöaspekter som trängsel, buller och arbetsförhållanden som ytterligare skäl att flytta terminalen.

– Mycket långväga gods går via lastbil mellan Göteborg och Sundsvall. Det kan du i istället köra på järnväg in i logistikparken, och sedan fördela via distributionsbilar till olika ställen i regionen.
Då får du ett helt annat klimatavtryck, tillägger Thomas Jönsson.

Komplext projekt

I Petersvik byggs kombiterminalen med ytor för logistiklösningar och formar på så sätt nya Sundsvall Logistikpark.

Att SCA dessutom bygger en containerhamn i närbelägna Tunadalshamn bäddar för framtida logistiklösningar där även det tredje transportslaget sjöfart ingår.

Vi får båt, järnväg och lastbil inom en väldigt snäv radie. Det finns möjlighet också för oss att utnyttja hamnen för potentiella logistikkunder. Vi knyter ihop de här transportslagen, säger Thomas Jönsson.

Kombiterminalen med logistikytor i Petersvik är ett komplext infrastrukturprojekt som totalentreprenören Peab Anläggning inledde med schaktning och sprängning i augusti 2020.

– Det är jättestora massförflyttningar! Det är en miljon kubik jord som vi har schaktat bort. Sedan är det nästan lika mycket berg, rapporterar projektchef Mattias Pesonen till Svensk Byggtidning i april 2021.

Tre spår

År 2024 ska anläggningsprojektet i Petersvik mynna ut i tre järnvägsspår för 750 meter långa godståg.
Plus en stor logistikyta för containerhantering.

På totalentreprenören Peabs dagordning står också – på etableringsytor som planerar att bebyggas – en omfattande ny infrastruktur för sådant som vatten, avlopp och el.

– I anslutning till kombiterminalen kommer vi att erbjuda företag som håller på med logistik att etablera sig. Det är därför det blir en ”logistikpark, avslutar, projekt- och byggledare Thomas Jönsson på Sundsvall Logistikpark.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad kombiterminal, logistikytor, Sundsvall
Tidplan: augusti 2020–juni 2024
Byggherre: Sundsvall Logistik AB
Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Kostnad: 734 mkr//#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.