Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Prop. 193 S (2020–2021)avatar
Jernbane.Net
[NO] Prop. 193 S (2020–2021)
11. May 2021, kl. 15:28
Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane
Tilråding frå Samferdselsdepartementet 11. mai 2021, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram nokre saker som gjeld luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane. Det blir foreslått nye og endra kostnadsrammer for ny lufthamn ved Mo i Rana, i to vegprosjekt og to jernbaneprosjekt, og fullmakt til å valutakursjustere kostnadsramma for kjøp av 30 nye lokaltog. Vidare blir det i pkt. 6 gjort greie for oppfølginga av tre oppmodingsvedtak. Det blir òg m.a. orientert om nedlegging av Namsosbana og Valdresbana.

Les dokumentet#Jernbanenytt
#jernbane
#jernbane.net
@jernbane.net


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.