Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Trots Coronatider – Skånetrafikens hållbarhetsarbete rullar på i full fartavatar
Jernbane.Net
[SE] Trots Coronatider – Skånetrafikens hållbarhetsarbete rullar på i full fart
11. June 2021, kl. 10:38
Trots Coronatider – Skånetrafikens hållbarhetsarbete rullar på i full fart
Skånetrafiken - 2021-06-11 09:00 CEST


Bild på en av de nya elbussar som snart börjar att rulla i Malmö.

Idag släpps Skånetrafikens hållbarhetsredovisning 2020. Trots ett minskat resande i pandemins kölvatten har satsningen på ett målinriktat hållbarhetsarbete fortsatt med full kraft. Detta har bland annat lett till fossilbränslefria serviceresor och en ökad satsning på elbussar i Skåne.

År 2020 var ett tufft år, även för kollektivtrafiken. Men även i tuffa tider finns det områden som inte får stå still. Tillsammans med trafikföretagen har Skånetrafiken fortsatt det viktiga arbetet med att leverera hållbara resor till alla i Skåne under 2020.

– Vår verksamhet är del av lösningen för ett mer klimatsmart och hållbart samhälle. Genom att åka kollektivt jämfört med i egen bil sparar våra kunder i snitt 90 procent av klimatutsläppen. Vi arbetar målmedvetet vidare för att skapa en attraktiv, hållbar och inkluderande kollektivtrafik till alla i Skåne, säger Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafiken har under 2020 ställt nya och mer långtgående hållbarhetskrav i sina upphandlingar och utvecklat nya riktlinjer för att säkerställa barns rättigheter i leverantörskedjan.

– Vi har även tagit fram nya klimatmål och utvecklat verktyg för att komma ett steg närmare en klimatneutral kollektivtrafik, säger Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Målet om fossilbränslefria serviceresor uppfylldes under 2020. Alla serviceresor som kan köras på förnybara drivmedel, det vill säga serviceresor med personbil, kördes under 2020 på biogas eller förnybar el. När det gäller specialfordon som transporterar kunder med rullstol eller på bår, så behöver dessa idag köras med dieseldrift, vilket beror på att en rad användarkrav såsom till exempel lågt insteg, begränsar urvalet av fordon. Skulle dessa resor ställas om till förnybart drivmedel så finns enbart biodrivmedel HVO100 att välja på. Efter en utredning av frågan anser Skånetrafiken att det inte kan säkerställas att dagens HVO är producerad på ett så hållbart sätt så att det skapar verklig klimatnytta.

– Vi vet att viss odling av palm till bland annat biodrivmedel HVO bidrar till skövling av regnskog. Då dagens HVO-kvantiteter inte är spårbara tillbaka till markanvändningen kan inte HVO:n som säljs på den svenska marknaden anses som hållbart producerad. I värsta fall bidrar palmolja och palmoljeresterna som idag förädlas till HVO till koldioxidutsläpp som är två till tre gånger större än koldioxidutsläppen från fossil diesel, säger Iris Rehnström.

Därför tog Skånetrafiken beslut om att för närvarande inte ställa om driften med dieseldrivna specialfordon till det förnybara drivmedlet HVO100. I stället fortsätter Skånetrafikens trafikföretag att köra på dieselmixen som finns att tanka vid publika tankställen och utsläppen från andelen använd fossildiesel klimatkompenseras i CDM-projekt "Gold Standard".

Införandet av elbussar fortsatte under 2020 och med det en busstrafik som kontinuerligt blir allt renare och allt tystare. Idag kör 80 elbussar och 15 hybridbussar på gator runt om i Skåne.

Även bussar med förbränningsmotor släpper ut mindre avgaser tack vare Skånetrafikens kravställning i upphandlingar som innebär att bussar med förbränningsmotor måste vara av senaste utsläppsklass. Under 2020 minskade partikelutsläppen med 9 procent och kväveoxidutsläppen med 11 procent.

Arbetet för en klimatneutral kollektivtrafik fortsatte under 2020. Skånetrafiken har tillsammans med andra nordiska trafikhuvudmän utvecklat ett verktyg för att miljödeklarera bussar.

– Verktyget ska framöver vara en del av upphandlingen där vi kommer att utvärdera på miljöinformation från busstillverkare, såsom bussens klimatavtryck, ingående metaller och mineraler, ingående kemikalier och energiförbrukning, säger Iris Rehnström.

I Skånetrafikens batteriprojekt, som avslutades under våren 2020, har risker kopplade till barns rättigheter vid brytning av kobolt till bussbatterier uppmärksammats. För att hantera dessa risker har Skånetrafiken tillsammans med Västtrafik och Rädda Barnen arbetat fram upphandlingskrav för att säkerställa barns rättigheter i trafiken i Sverige samt i leverantörskedjor. Denna kravställning kommer att tillämpas i upphandlingar framöver.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.