Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Pendeltågen får kamror ock videoövervakningavatar
Jernbane.Net
[SE] Pendeltågen får kamror ock videoövervakning
15. June 2021, kl. 17:13
Pendeltågen får kameror ock monitorerNu ska kameror och monitorer installeras på pendeltågen som gör det möjligt för förarna själva att övervaka resenärsutbytena. Det ger säkrare på- och avstigningar samtidigt som det innebär en stabilare och pålitligare trafik.

Ett vanligt år görs över 400 000 påstigningar på pendeltågen varje vardag. För att upprätthålla en attraktiv och punktlig kollektivtrafik måste resenärsutbytena gå snabbt och smidigt. Trafikförvaltningen har tillsammans med MTR utvecklat ett sätt att effektivisera och modernisera resenärsutbytena utan att göra avkall på säkerhetskraven.

Med hjälp av kameror på vagnarna och monitorer i förarhytterna kommer förarna själva att kunna övervaka på- och avstigningarna. Den här typen av lösning finns i till exempel Storbritannien, där den visat på att säkerheten i samband med av- och påstigning förbättras och att trafikdriften blir stabilare och resenärsutbytena jämnare.

Satsningen innebär att tågen inte längre måste bemannas med en extra resurs. I och med automatiseringen av resenärsutbytena frigörs betydande resurser som i stället kan användas bland annat till att på ett mer effektivt sätt stärka tryggheten i pendeltågstrafiken. De som jobbar som tågvärdar kommer därmed att erbjudas andra arbetsuppgifter hos MTR.

Installationerna och testerna beräknas kunna börja under 2022 och implementeringen vara klar i mitten av 2023.

Fakta – Så förstärker automatisering säkerheten och tryggheten

Kamerorna kommer att installeras med 18 meters mellanrum. I dag måste tågvärden överblicka cirka 100 meter i vardera riktningen.
Kameraövervakningen i förarhytten ger därmed en bättre sikt och överblick jämfört med nuvarande okulära kontroll i och med att det finns kameror längs hela tåget.
Redan i dag finns sensorer vid dörrparen som säkerställer att ingen kläms mellan dörrarna.
Lokförarna får i dag stöd i störda lägen av till exempel Yttre driftledare, trygghetsteam och Trygghetscentralen som resenärerna kan kontakta bland annat via en ny chattjänst.
Automatiseringen gör att tågvärdarna i stället kan användas till att förstärka stödet till förarna, bland annat i den nya rollen operativt trafikstöd, som kan nå större delen av systemet inom 15 minuter. En annan framtida satsning kan bli att utöka dagens trygghetsteam, personalen som är uppsökande och synlig för resenärer och kan ingripa vid särskilda händelser.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.