Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Status ERTMS i Sverigeavatar
Jernbane.Net
[SE] Status ERTMS i Sverige
18. June 2021, kl. 11:10
Översynen av ERTMS-projektet förlängs till hösten

Entreprenaderna vid Malmbanan fortsätter som planerat, och nedgrävningen av ny fiberkabel längs järnvägen för att täcka framtidens behov av datakapacitet sker också enligt plan. Översynen berör alltså övriga delar av järnvägen. Den har pågått under det första halvåret 2021 och har förlängts fram till hösten.

Inom ramen för översynen har två arbetsscenarion för ny tidplan presenterats.

Det snabbare scenariot påbörjas 2026 och pågår till 2036. Det andra scenariot börjar samma år, men pågår till 2044, där stomnätverket är klart 2040.

– Dessa arbetsscenarion kommer nu att bearbetas och under hösten kommer ett jämkat alternativ och därmed slutscenario att presenteras, berättar Christian Löf.

Fortsatt dialog med branschen planeras under hösten. Sedan ska arbetet också infogas i Trafikverkets förslag på ny nationell plan som ska gälla mellan åren 2022 och 2033. Trafikverkets förslag på ny nationell plan kommer att presenteras under hösten. Under våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om ny nationell plan. Och då är ERTMS nya tidplan formellt klubbad.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.