Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Ski klargjøres for fremtidenavatar
Jernbane.Net
[NO] Ski klargjøres for fremtiden
19. June 2021, kl. 10:02
Ski klargjøres for fremtiden


Områdeleder i Ruter, Ole Jakob Aanes (t.h), ordfører Hanne Opdan med flere under åpningen av mobilitetspunktet i Ski. Foto: Knut-Martin Løken/Ruter
Nordre Follo kommune stiller seg positiv til de nye mobilitetstjenestene og ønsker å tilrettelegge for at det skal bli enklere for innbyggerne i Ski å gå, sykle og ta kollektivtrafikk.


Som en by i kraftig vekst med snarlig bare en 11 minutters togreise til Oslo sentrum, er Ski det perfekte sted å teste ut fremtidens mobilitetsløsninger. Derfor lanserer nå Ruter, Bane NOR Eiendom, Entur og Nordre Follo kommune piloten mobilitetspunkt på Ski stasjon som skal få flere til å sette fra seg bilen og som skal bli et attraktivt knutepunkt i kommunen.

Mobilitetspunktet binder sammen ulike mobilitetstjenester, og først ut er elsparkesykler, bildeling, selvkjørende kjøretøy, buss og tog. Mobilitetspunktet har flere nye funksjoner som skal testes og gi læring til alle samarbeidspartnere. Blant annet testes en ny parkeringsmodell for elsparkesykler som har mål om å legge til rette for frihetsfølelse og fleksibilitet, samtidig som tjenesten ivaretar et ryddig bybilde og trafikksikkerhet.

Fredag 18. juni ble mobilitetspunktet i Ski lansert. Med utgangspunkt på Ski stasjon skal samarbeidspartnerne pilotere fremtidsrettede, effektive og inkluderende mobilitetsløsninger og teste om nye tjenester kan få flere til å sette fra seg privatbilen.

­­­ – Målet er å skape et attraktivt og funksjonelt knutepunkt slik at vi tilrettelegger for effektiv arealutvikling og reduksjon i bruk av privatbilen. Vi skal sammen løse fremtidige kundebehov og hente ut læring som gir overføringsverdi til andre knutepunkt, sier prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Rune Breivik.

Han tror bildelingstilbudet fra Move About kan være en erstatning for de som vurderer å kjøpe seg ny bil eller kvitte seg med den de har. Bane NOR Eiendom har derfor satt av seks parkeringsplasser ved Ski stasjon, hvor man kan velge mellom elektrisk varebil og forskjellige elektriske personbiler.

Mobilitetspunktet innehar flere unike trekk som ikke er testet tidligere. Blant annet:

Plassert på et kollektivknutepunkt bestående av tog og busser
Tilknyttet elsparkesykler med et nettverk av parkeringssoner
Tjenestene vil på sikt bli tilgjengelig i Entur-appen og etter hvert også i Ruter-appen
Tilknyttet innfarts/pendler-parkering
Tilknyttet autonome kjøretøy
– Et tett samarbeid mellom Bane NOR Eiendom, Entur og Ruter og god dialog med kommunen er viktig for å lykkes med å skape et attraktivt knutepunkt og få flere til å velge grønne reiser, sier Områdeleder i Ruter, Ole Jakob Aanes.

– Vi er veldig glade for at Ski er plukket ut til denne spennende piloten. Testing av nye mobilitetsløsninger er et viktig tiltak for å få flere til å reise miljøvennlig. Jeg håper at dette blir tatt godt imot og at innbyggerne ønsker å prøve ut nye reisemåter, sier Ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan.

Også varaordfører i Viken Kathy Lie (Sv) gleder seg over at det satses på fremtidens mobilitetsformer flere steder i fylket.

– Sparkesykkelprosjektet settes stor pris på og brukes mye av folk i Bærum, og det er flott at flere får et spennende tilbud også andre steder i fylket, sier varaordfører i Viken, Kathy Lie.

Tester ny parkeringsmodell for elsparkesykler
Som en del av Mobilitetspunkt-piloten lanseres elsparkesykler i Ski for første gang. I den sammenheng testes også en ny parkeringsmodell, som er en hybrid mellom tvungen bruk av p-soner i områder som Ski sentrum, Ski videregående skole, idrettsparken og sentrale uttrykningsveier, og med mer fleksibel parkering rundt Ski tettsted.

Erfaringer fra elsparkesykkel-piloten i Bærum har vist at tvungen bruk av p-soner har hatt stor effekt for å sikre trafikksikkerhet og et ryddig bybilde. Tjenesten har blitt tatt godt imot av innbyggerne i Bærum, og er ansett som en suksess. Etter et år med drift ser man likevel at parkeringssone-modellen har noen ulemper som vi håper hybrid-modellen i Ski skal løse.

Hybrid-modellen vil ivareta både frihetsfølelse og fleksibilitet, samtidig som tjenesten ivaretar et ryddig bybilde og trafikksikkerhet.

Tier er positiv til å teste den nye parkeringsmodellen, og gleder seg til å lansere i Ski for første gang.

– Vi er positive til å teste nye, innovasjonsrike løsninger med mål om å ivareta et godt tjenestetilbud, samt begrense mulige utfordringer delt mikromobilitet kan medbringe. Tier gleder seg derfor til å følge utviklingen i Ski, sier Fungerende Norgessjef i Tier Mobility, Morten Askeland.

Tilbudet vil i første omgang bestå av 100 elsparkesykler. Underveis vil det tas en vurdering av hvor vellykket tjenesten er, med mulighet for eventuell videreføring og skalering.

Flere mobilitetstjenester vil komme utover høsten
Utover høsten vil ytterligere mobilitetstjenester plasseres ut på Mobilitetspunktet. Både elsykler fra Tier, el-sykler og lastesykler fra Move About og familiesykkelen fra CityQ ventes. Mobilitetspunktet vil bestå av et bredt tilbud som skal gjøre at brukerne skal kunne velge den tjenesten som passer deres behov der og da. Alle tjenestene er deletjenester, og vil kunne brukes av flere.
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 19.06.2021 10:02 av Jernbane.Net.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.