Jernbane.net
avatar
Jernbane.Net
[SE] SL starkare enn väntad
14. September 2021, kl. 10:13
SL starkare än väntatKollektivtrafiken väntar röda siffror under 2021 till följd av coronapandemin. Samtidigt konstaterar SL en vändning i siffrorna och det redan innan restriktionerna har lyfts. Sedan i april har SL gjort en inhämtning med 454 miljoner över prognos och nära sjuttio procent av resenärerna är tillbaka.

- SL har stått pall under och genom pandemin och samtidigt erbjudit stockholmarna en ryggrad som inte bara kört i full trafik utan mer därtill. Det har krävt stora ansträngningar som nu kan löna sig när drygt sjuttio procent av resenärerna är tillbaka. Nu återvänder stockholmarna till en hel, ren, snygg och trygg kollektivtrafik redo att fortsätta på den resa vi slog in på innan pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

- Med ökat resande kan SL återgå till sitt huvuduppdrag: att köra resenärer. Det stärker SL på kort och lång sikt att prognoserna ljusnar. SL:s ekonomi börjar återhämta sig när det hitintills i år har gjorts en inhämtning på nästan en halv miljard jämfört med prognoserna, säger Kristoffer Tamsons (M).

- Samtidigt saknas inte utmaningar. Osäkerheterna är fortsatt många och inte minst kopplat till det miljardunderskott som regeringen lämnat kollektivtrafiken med. Mångmiljardbelopp i kostnader för att köra tomma bussar i ett och ett halvt år som följd av statliga krav har ännu bara kompenserats till en sjättedel. Konsekvenserna för detta är ännu oöverblickbara om inte regeringen kommer till snar krisinsikt, säger Kristoffer Tamsons (M).

Fakta:
Storstockholms Lokaltrafik (SL) har under 2021 kört med fullt trafikutbud, extra bussavgångar och fler långa tåg. Ett uttalat mål har varit att kunna stå beredda att återta resenärerna så fort restriktionerna hävs. Det innebär just nu ett negativt ekonomiskt resultat med uteblivna biljettintäkter orsakade av pandemin.

I prognos per augusti uppgår dock årets resultat till -3 367 miljoner kronor. Prognosen har alltså förbättrats med +339 miljoner jämfört med prognos per april i biljettintäkter och totalt 454 miljoner kronor. Detta som följd av att allt fler återvänder till kollektivtrafiken. De senaste månaderna har resandet varit över 60 procent och tangerat 70 procent jämfört med 2019 års nivåer. SL prognosticerar nu att resandet i kollektivtrafiken kommer att befinna sig på mellan 70 och 80 procent resten av året.

De återvändande resenärerna kan i delar hänföras till en hög vaccinationstakt i Stockholmsregionen och till SL:s nystartsarbete för att locka tillbaka resenärer. Bland annat har SL lanserat nya betalsätt på bred front med positiv försäljningsutveckling i de nya kanalerna. Med start februari kan resenärerna nu blippa sina betalkort, plastkort eller i digitala plånböcker. Möjlighet att resa med betalkort till rabatterat pris startade den 13 september.

Från och med april går det att köpa 30-dagarsbiljetten i SL-appen – ett av de största stegen i utvecklingen av det nya, modernare biljettsystemet.

Nu fortgår SL:s arbete att nystarta kollektivtrafiken och att öka kollektivtrafikens attraktivitet, öka förtroendet för SL för att på sikt locka tillbaka resenärerna. Det arbetet handlar bland annat om ett fler trygghetsinsatser, anpassat biljettsortiment efter förändrade resmönster och behov, nya reklam- och servicetjänster, utvecklade mobilitetstjänster, digitalisering och minskad administration.

Andra viktiga händelser under 2021:

Nu är alla SL-resor med tåg, buss och spårvagn märkta med Bra Miljöval -den enda miljömärkningen för persontransporter.
I april öppnade den nya bussterminalen i Handen och i juni invigdes den nya bussdepån i Tomteboda, norra Europas största.
Installation av skyddsglas på alla fordon i SL:s bussflotta vilket medfört återgång till påstigande via framdörrarna.
Arbetet med emottagande och ibruktagande av C30-tågen har fortsatt. Nu är 18 fordon levererade vilket gör det möjligt att köra 9 fullängdståg.
Testkörningar med det nya fordonet på Roslagsbanan, X15p, har genomförts och fordonen har verifierats mot transportstyrelsens och förvaltningens krav.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.