Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Tågföretagen: Svar om ERTMS lar vente på seg
Jernbane.Net
24. September 2021, kl. 15:31
Svar om ERTMS låter vänta på sigRegeringsuppdraget att analysera och kvalitetssäkra införandet av ERTMS skulle slutredovisas av Trafikverket senast den 30 september. Vi har löpande informerat Trafikverket om branschens förväntan på resultat från regeringsuppdraget. Sent i processen har dock Trafikverket fått förlängd tid – till den 30 november – att leverera slutrapport. Naturligtvis hänger det ihop med att flera frågor, såsom reviderad utrullningsplan, ska besvaras i samband med att förslag till ny nationell plan lämnas den 30 november. Så vi får nu ge oss till tåls ytterligare ett par månader om avgörande svar kopplade till framtida investeringar i fordonsparken – det här är inget mindre än ödesfrågor för den svenska järnvägsmarknaden. Vår tidigare rekommendation kvarstår: ta rygg på Tyskland! När en komplicerad regeringsbildning stundar hos vår stora södra granne vet vi att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det viktiga tyska beslutet fattas. Vår bedömning är att Tyskland avgör hur framgångsrikt EU:s stora signalprojekt faktiskt kan bli.

Av budgetpropositionen framgår att statsskulden kommer att amorteras ner med 240 miljarder de kommande tre åren för att 2024 landa på 16 procent av BNP. Den offentliga skulden har drastiskt minskat under senare år, vilket är naturligtvis i grunden är bra. Samtidigt borde i stället investeringarna i infrastruktur för förbättrad konkurrenskraft tas nu, när utrymmet finns. I veckan presenterades också höständringsbudgeten och där föreslås som förväntat att 1,37 miljarder kronor avsätts för sänkning av banavgifter under 2020–2021. Dock saknas ännu slutliga svar om fördelning mellan olika marknadssegment.

Vi vill passa på att gratulera Ted Söderholm, ordförande i Tågföretagen och vd på Green Cargo, till en plats i CER:s styrelse. Ted blev invald på generalförsamlingen i Gdansk den 21 september. Vi är glada att ha svensk representation i CER:s styrelse igen. För att den svenska och europeiska järnvägstrafiken ska fortsätta att utvecklas behöver vi få till mer samarbete med Europa. Det gäller inte minst utveckling av den gränsöverskridande transportinfrastrukturen.

[SE] Tågföretagen: Svar om ERTMS lar vente på seg
Jernbane.Net (15)
24. September 2021, kl. 15:31
avatar
24. September 2021, kl. 15:31
Svar om ERTMS låter vänta på sigRegeringsuppdraget att analysera och kvalitetssäkra införandet av ERTMS skulle slutredovisas av Trafikverket senast den 30 september. Vi har löpande informerat Trafikverket om branschens förväntan på resultat från regeringsuppdraget. Sent i processen har dock Trafikverket fått förlängd tid – till den 30 november – att leverera slutrapport. Naturligtvis hänger det ihop med att flera frågor, såsom reviderad utrullningsplan, ska besvaras i samband med att förslag till ny nationell plan lämnas den 30 november. Så vi får nu ge oss till tåls ytterligare ett par månader om avgörande svar kopplade till framtida investeringar i fordonsparken – det här är inget mindre än ödesfrågor för den svenska järnvägsmarknaden. Vår tidigare rekommendation kvarstår: ta rygg på Tyskland! När en komplicerad regeringsbildning stundar hos vår stora södra granne vet vi att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det viktiga tyska beslutet fattas. Vår bedömning är att Tyskland avgör hur framgångsrikt EU:s stora signalprojekt faktiskt kan bli.

Av budgetpropositionen framgår att statsskulden kommer att amorteras ner med 240 miljarder de kommande tre åren för att 2024 landa på 16 procent av BNP. Den offentliga skulden har drastiskt minskat under senare år, vilket är naturligtvis i grunden är bra. Samtidigt borde i stället investeringarna i infrastruktur för förbättrad konkurrenskraft tas nu, när utrymmet finns. I veckan presenterades också höständringsbudgeten och där föreslås som förväntat att 1,37 miljarder kronor avsätts för sänkning av banavgifter under 2020–2021. Dock saknas ännu slutliga svar om fördelning mellan olika marknadssegment.

Vi vill passa på att gratulera Ted Söderholm, ordförande i Tågföretagen och vd på Green Cargo, till en plats i CER:s styrelse. Ted blev invald på generalförsamlingen i Gdansk den 21 september. Vi är glada att ha svensk representation i CER:s styrelse igen. För att den svenska och europeiska järnvägstrafiken ska fortsätta att utvecklas behöver vi få till mer samarbete med Europa. Det gäller inte minst utveckling av den gränsöverskridande transportinfrastrukturen.

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[SE] Tågföretagen: Svar om ERTMS lar vente på seg Jernbane.Net 15 24. September 2021, kl. 15:31Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.