Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Jernbanedirektoratets vurdering av Hydrogen som drivstoff
Jernbane.Net
16. October 2021, kl. 11:10
202100708-1 - Høring: Hydrogensone Arktis - strategier for
hydrogensatsing i Troms og Finnmark


Jernbanedirektoratet har følgende tilbakemelding til dokumentene vi har mottatt til høring: Vi har
som følge av at jernbane ikke omtales ingen vesentlige innvendinger mot strategien, men vi har noen
få forbedringsforslag.

Strategien er til dels preget av perspektivet til leverandørindustri og forskningsmiljø med ulike
interesser for hydrogen. Det ville gitt mer realistiske forventinger til potensial for bruk om
perspektivet til de forventede brukerne av hydrogen i fylket hadde blitt belyst litt tydeligere, her bør
både brukernes økonomiperspektiv og sikkerhetsperspektivet belyses og vurderes.

Det ville også gitt et bedre bilde av konsekvenser av hydrogenbruk, om også perspektivet til fylket og
kommunene, som ansvarlige for sikkerhet og beredskap hadde blitt belyst litt tydeligere.

Jernbanedirektoratet har gjort vurderinger knyttet til bruk av hydrogen i jernbanen som har noe av
dette perspektivet i seg i vår NULLFIB rapport. Deler av dette kan ha overføringsverdi også til andre
deler av transportsektoren i den grad dere vurderer den som en aktuell bruker av hydrogen i fylket.
Til informasjon så planlegger Jernbanedirektoratet forøvrig å gjennomføre en KVU for nullutslipp på
de ikke elektrifiserte delene av jernbanen, der dette grunnlaget vil bli oppdatert.

mvh
XX
Jernbanedirektoratet
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 16.10.2021 11:11 av Jernbane.Net.
[NO] Jernbanedirektoratets vurdering av Hydrogen som drivstoff
Jernbane.Net (29)
16. October 2021, kl. 11:10
avatar
16. October 2021, kl. 11:10
202100708-1 - Høring: Hydrogensone Arktis - strategier for
hydrogensatsing i Troms og Finnmark


Jernbanedirektoratet har følgende tilbakemelding til dokumentene vi har mottatt til høring: Vi har
som følge av at jernbane ikke omtales ingen vesentlige innvendinger mot strategien, men vi har noen
få forbedringsforslag.

Strategien er til dels preget av perspektivet til leverandørindustri og forskningsmiljø med ulike
interesser for hydrogen. Det ville gitt mer realistiske forventinger til potensial for bruk om
perspektivet til de forventede brukerne av hydrogen i fylket hadde blitt belyst litt tydeligere, her bør
både brukernes økonomiperspektiv og sikkerhetsperspektivet belyses og vurderes.

Det ville også gitt et bedre bilde av konsekvenser av hydrogenbruk, om også perspektivet til fylket og
kommunene, som ansvarlige for sikkerhet og beredskap hadde blitt belyst litt tydeligere.

Jernbanedirektoratet har gjort vurderinger knyttet til bruk av hydrogen i jernbanen som har noe av
dette perspektivet i seg i vår NULLFIB rapport. Deler av dette kan ha overføringsverdi også til andre
deler av transportsektoren i den grad dere vurderer den som en aktuell bruker av hydrogen i fylket.
Til informasjon så planlegger Jernbanedirektoratet forøvrig å gjennomføre en KVU for nullutslipp på
de ikke elektrifiserte delene av jernbanen, der dette grunnlaget vil bli oppdatert.

mvh
XX
Jernbanedirektoratet
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 16.10.2021 11:11 av Jernbane.Net.
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Jernbanedirektoratets vurdering av Hydrogen som drivstoff Jernbane.Net 29 16. October 2021, kl. 11:10Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.