Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Mantena avvist som tilbyder av verkstedtjenester for veterantogmateriell
Jernbane.Net
16. October 2021, kl. 11:19
Jernbanedirektoratet fant formalfeil som nullet tilbudet fra Mantena:

------

Mantena AS Dato: 17.08.21
Saksref.: 202000142
Deres ref.:
Sider: 1
Att: XX
Sendt gjennom KGV

Avvisning av tilbud og avlysning av konkurransen

Vi viser til deres tilbud av 20.07.21 i konkurransen Anskaffelse av rammeavtale for vedlikehold av
veterantogmateriell, og vi takker for interessen.

Deres tilbud inneholder vesentlig avvik fra konkurransedokumentene, og må dessverre derfor avvises etter
forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1)b og § 24-8(2)a «Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet».

Vi viser til konkurransegrunnlagets pkt. 2.1 Anskaffelsesprosedyre der det i andre avsnitt står:
I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet
etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra
anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver
kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke
må anses ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a.

Begrunnelse for avvisningen av tilbudet:

I bilag 4 Pris og prisbestemmelser har dere oppgitt tre forutsetninger som vi ikke kan akseptere. Det er
heller ikke tillatt å forhandle i denne konkurransen, og vi kan ikke avklare disse forutsetningene. De er å
anse som avvik fra konkurransedokumentene som er vesentlige eller ikke ubetydelige.

• Ved utførelse av oppdrag ved Marienborg i Trondheim vil det tilkomme sporleie da Mantena må leie
arealer av Togoperatørene.
Dette er en kostandspost som vi ikke har bedt om pris på, og som vi derfor ikke kan akseptere.

• Oppgitte timepriser gjelder i tidsrommet 07:00 – 15:00 (ma-fr). Utover dette tilkommer overtidstillegg.
Dette er en kostnadspost som vi ikke har bedt om pris på, og som vi derfor ikke kan akseptere
• Timepriser justeres årlig i hht [www.ssb.no]
for Bransje: 33 Maskinreparasjon og -installasjon

Dette er et avvik fra avtalens punkt 9.5 Prisendring, og aksepteres ikke.
Avlysning av konkurransen og ny konkurranse

Deres tilbud var det eneste vi fikk i denne konkurransen, og etter avvisning av deres tilbud står vi uten
tilbud i konkurransen. Vi avlyser derfor konkurransen med øyeblikkelig virkning, jfr. FOA § 25-4. Vi vil
gjennomføre en ny konkurranse i løpet av høsten, og ønsker dere velkommen til å inngi tilbud.
Med vennlig hilsen

XX

-------

avatar
16. October 2021, kl. 11:19
Jernbanedirektoratet fant formalfeil som nullet tilbudet fra Mantena:

------

Mantena AS Dato: 17.08.21
Saksref.: 202000142
Deres ref.:
Sider: 1
Att: XX
Sendt gjennom KGV

Avvisning av tilbud og avlysning av konkurransen

Vi viser til deres tilbud av 20.07.21 i konkurransen Anskaffelse av rammeavtale for vedlikehold av
veterantogmateriell, og vi takker for interessen.

Deres tilbud inneholder vesentlig avvik fra konkurransedokumentene, og må dessverre derfor avvises etter
forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1)b og § 24-8(2)a «Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet».

Vi viser til konkurransegrunnlagets pkt. 2.1 Anskaffelsesprosedyre der det i andre avsnitt står:
I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet
etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra
anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver
kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke
må anses ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a.

Begrunnelse for avvisningen av tilbudet:

I bilag 4 Pris og prisbestemmelser har dere oppgitt tre forutsetninger som vi ikke kan akseptere. Det er
heller ikke tillatt å forhandle i denne konkurransen, og vi kan ikke avklare disse forutsetningene. De er å
anse som avvik fra konkurransedokumentene som er vesentlige eller ikke ubetydelige.

• Ved utførelse av oppdrag ved Marienborg i Trondheim vil det tilkomme sporleie da Mantena må leie
arealer av Togoperatørene.
Dette er en kostandspost som vi ikke har bedt om pris på, og som vi derfor ikke kan akseptere.

• Oppgitte timepriser gjelder i tidsrommet 07:00 – 15:00 (ma-fr). Utover dette tilkommer overtidstillegg.
Dette er en kostnadspost som vi ikke har bedt om pris på, og som vi derfor ikke kan akseptere
• Timepriser justeres årlig i hht [www.ssb.no]
for Bransje: 33 Maskinreparasjon og -installasjon

Dette er et avvik fra avtalens punkt 9.5 Prisendring, og aksepteres ikke.
Avlysning av konkurransen og ny konkurranse

Deres tilbud var det eneste vi fikk i denne konkurransen, og etter avvisning av deres tilbud står vi uten
tilbud i konkurransen. Vi avlyser derfor konkurransen med øyeblikkelig virkning, jfr. FOA § 25-4. Vi vil
gjennomføre en ny konkurranse i løpet av høsten, og ønsker dere velkommen til å inngi tilbud.
Med vennlig hilsen

XX

-------

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Mantena avvist som tilbyder av verkstedtjenester for veterantogmateriell Jernbane.Net 59 16. October 2021, kl. 11:19Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.