Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Samarbeidsavtale mellom SJT og Statens Havarikommisjonen
Lagt inn av Jernbane.Net avatar
Jernbane.Net
[NO] Samarbeidsavtale mellom SJT og Statens Havarikommisjonen
29. November 2021, kl. 16:18
De to etatene har nå inngått en samarbeidsavtale som skal sikre gjensidig informasjonsutveksling,

Les avtalen her:

SAMARBEIDSAVTALE MELLOMSTATENS JERNBANETILSYN (SJT)
OG STATENS HAVARIKOMMISJON (SHK)


om utveksling av informasjon m.v. i forbindelse med jernbaneulykker/alvorlige
jernbanehendelser relatert til jernbaneundersøkelsesloven.

Dokumentet er signert digitalt av:
• ERIK ØRNULFSON REIERSØL-JOHNSEN, 15.11.2021
• WILLIAM JOHAN BERTHEUSSEN, 16.11.2021

1. Innledning
Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom Statens jernbanetilsyn (SJT) og Statens
havarikommisjon (SHK).

2. Avtalens formål
Avtalen har som formål å sikre god dialog i forbindelse med offentlig undersøkelse av
jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser relatert til jernbaneundersøkelsesloven.
Avtalen skal sikre informasjonsutveksling ved undersøkelser og oppfølging av undersøkelser.

3. Informasjonsutveksling ved undersøkelser
Informasjonsflyten ved undersøkelser følger av de respektive lovbestemmelser, jf.
jernbaneundersøkelsesloven og jernbaneundersøkelsesforskriften.
Det skal være dialog mellom SJT og SHK når utkast til undersøkelsesrapport foreligger. SJT
skal orienteres om det foreligger forhold utover sikkerhetstilrådningene som SHK mener bør
følges opp.

4. Oppfølging av undersøkelser
SJT skal orientere SHK om SJTs oppfølging av undersøkelsesrapporter og eventuelle
sikkerhetstilrådinger. Det skal videre være dialog mellom SJT og SHK innen
saksbehandlingen av rapporter med tilhørende sikkerhetstilrådninger avsluttes, slik at SHK
skal kunne ta stilling til om intensjonen bak sikkerhetstilrådningene er ivaretatt.

5. Kontaktmøter
Det gjennomføres som hovedregel to kontaktmøter årlig mellom etatene, og ellers ved behov.
Hensikten med disse møtene er på overordnet nivå å gjennomgå aktuelle saker, temaer
oppfølging av sikkerhetstilrådninger, samt utveksle erfaringer og evaluering av samarbeidet.

6. Kontaktpersoner
Følgende kontaktpunkter er aktuelle for oppfølging av denne avtalen:
For SJT:
Avdelingsdirektør tilsyn

For SHK:
Avdelingsdirektør baneavdelingen

7. Varighet
Avtalen løper inntil en av partene sier den opp skriftlig eller ber om revisjon.

3
Avtalen er underskrevet i to eksemplarer og fordeles med ett eksemplar til hver av
signaturpartene.
Oslo, ……………. Lillestrøm, ……………..

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen William J. Bertheussen
Direktør Direktør
Statens jernbanetilsyn Statens Havarikommisjon
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 29.11.2021 16:19 av Jernbane.Net.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.