Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Øresundsindex lanseras till våren – ska visa hur Öresundsregionen mår
Lagt inn av Jernbane.Net avatar
Jernbane.Net
[SE] Øresundsindex lanseras till våren – ska visa hur Öresundsregionen mår
29. November 2021, kl. 16:58


Øresundsindex lanseras till våren – ska visa hur Öresundsregionen mår
MÅN, NOV 29, 2021 10:24 CET
Öresundsregionens potential är enorm – en region med omkring 4 miljoner invånare. Norra Europas största arbetsmarknadsregion. Men hur mycket är outnyttjat på båda sidorna av sundet? Hur ser utvecklingen ut? Øresundsindex lanseras genom ett samarbete mellan Øresundsbron och Øresundsinstituttet – och det blir tillgängligt för alla som vill följa utvecklingen i regionen.

– Med en återkommande trendbild får vi den temperaturmätare för Öresundsregionen som saknas idag. Vi hoppas att Øresundsindex hjälper allt från privatpersoner och företagare till politiker att bland annat fånga möjligheter, dra lärdomar och ta kloka beslut i och för vår region, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Våren 2022 lanseras ett första Øresundsindex med syftet att bidra till en samlad, tydlig och oberoende lägesbild av utvecklingen och interaktionen i Öresundsregionen. Øresundsbro Konsortiet finansierar Øresundsindexet och är initiativtagare, men det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet samlar in data och står bakom analysen.

– Øresundsbron kommer att finnas i mer än 100 år och som finansiär blir vi därför en garant för att Øresundsindex kommer att existera länge. Det är viktigt att göra detta uthålligt, så att vi med tiden kan följa trender och utvecklingen.

– Minst lika viktigt är det att Øresundsindex är oberoende och faktabaserat, och därför är Øresundsinstituttet en ovärderlig samarbetspartner med stark koppling på båda sidor av sundet.

Øresundsindex kommer bland annat baseras på statistiska nyckeltal och kvalitativa intervjuer med en Öresundspanel bestående av såväl pendlare som politiker och företag. Insamling av trafiktal från flera trafikaktörer kommer också att ingå, genom partnerskap med bland annat Skånetrafiken och ForSea.

– Øresundsindex visar bland annat trenderna såväl när det gäller resande och flyttar över Öresund som den ekonomiska utvecklingen, med extra fokus mot den gränsregionala arbetsmarknaden. Nu jobbar vi vidare med att utveckla indexet och har engagerat forskare för att validera upplägget, säger Johan Wessman, vd på Øresundsinstituttet.

Varje år ska utvecklingen sammanfattas i en årlig indexsiffra med syfte att sätta ljus på trender, potential, behov och utmaningar. Däremellan presteras kvartalsvisa trafiktrender över Öresund.

– För att kunna utveckla den binationella regionen över Öresund behövs ett oberoende och faktaorienterat index som visar utvecklingen över tid. Genom bättre kunskap om utvecklingen hoppas vi bidra till att skapa ett bättre underlag till diskussioner och beslut som rör regionens utveckling, säger Johan Wessman.

Fakta: Øresundsindex

Øresundsbro Konsortiet är initiativtagare och finansiär till Øresundsindex, men datainsamlingen och analyser görs av det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet.
Utvecklingen av indexet har startat och under processen kommer Øresundsinstituttet att ha dialog med en lång rad aktörer för att få ett väl underbyggt underlag. Øresundsindex bygger på ett partnerskap med aktörer i regionen, till exempel trafikoperatörer såsom Skånetrafiken och Forsea.
Forskare vid Roskilde universitet och Lunds universitet har engagerats av Øresundsinstituttet för att validera metoden innan Øresundsindex publiceras.
Øresundsindex presenteras årligen i april. Däremellan presteras kvartalsvisa trafiktrender baserat på statistik från infrastrukturägare och transportleverantörer som är verksamma över Öresund.
Øresundsindex innehåller dels en sammanvägd indexsiffra som går att följa över tid, och dels en kvalitativ beskrivning och analys.Trafiktalen delas upp i underkategorier, t.ex. arbetspendling, fritidspendling och godstrafik.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.