Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Den största flaskhalsen i svenska järnvägsnätet kvarstår
Lagt inn av Jernbane.Net avatar
Jernbane.Net
[SE] Den största flaskhalsen i svenska järnvägsnätet kvarstår
30. November 2021, kl. 16:32
Den största flaskhalsen i svenska järnvägsnätet kvarstårNya stambanor ska byggas och Trafikverket ser en möjlighet att reducera kostnaden från tidigare beräkningar med 65 miljarder kronor. Men anslagen till järnvägen mellan Göteborg och Borås minskar som en direkt följd av Härryda kommuns nej till den planerade järnvägen. Det framgår av Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan för åren 2022 – 2033.

– Kostnadsminskningen och det faktum att planeringen av sträckan Borås - Linköping ska återupptas är positiva besked. Det visar att det är nya stambanor som ska byggas, inte ett stickspår till Borås. Men att trafikstarten för järnvägen mellan Göteborg - Borås och landets näst största flygplats försenas med minst tre år är negativt för både företagen och regionens invånare, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé och fortsätter:

– Runt om i landet kämpar kommuner och regioner hårt för att få ta del av statliga infrastrukturinvesteringar. Det är beklagligt, men inte förvånande, att Trafikverket nu flyttar några miljarder från Västsverige till andra regioner där deras investeringar välkomnas.


Krävs mer satsningar på Västra stambanan
Mer än 20 procent av landets arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin finns i Västsverige och en stor andel av det som tillverkas i andra delar av landet transporteras genom Västsverige på väg till eller från Göteborgs hamn, i många fall via Västra stambanan.
– Beskedet att inte prioritera Västra stambanan och därmed att inte åtgärda kapacitetsbristen mellan Göteborg och Alingsås drabbar slutligen företag över hela landet.

– Det är närmast obegripligt att Trafikverket, samtidigt som de har ambitionen att öka andelen gods som transporteras med järnväg, låter bli att åtgärda den kanske enskilt största flaskhalsen i det svenska järnvägsnätet.

Viktigt med genomförande
I Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan för åren 2022–2033 framgår att redan beslutade projekt ska fullföljas, som exempelvis farledsfördjupningen till Göteborgs hamn, utbyggnaden av E20, slussarna vid Göta älv, tågtunnlarna under Göteborg och Varberg.
– Vi måste kunna lita på att beslutade projekt också genomförs, därför är det självklart bra att Trafikverket håller fast vid dessa. Men det räcker inte om vi klara transportbehoven i Västsverige och klimatomställningen, säger Johan Trouvé.


Göteborg-Oslo
Inte heller järnvägen mellan Göteborg-Oslo föreslås få några förbättringar som skulle öka tågets konkurrenskraft på sträckan.
– Det är uppenbart att varken Sverige eller Norge mäktar med att prioritera den gränsöverskridande järnvägen. Det kanske är dags att syna de privata aktörer som visat intresse att finansiera en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo. Om det finns några lagmässiga hinder som stoppar en sådan lösning så bör de undanröjas, avslutar Johan Trouvé.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.