Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Tågföretagen: Steg i rätt riktning men Sverige kan bättre
Lagt inn av Jernbane.Net avatar
Jernbane.Net
[SE] Tågföretagen: Steg i rätt riktning men Sverige kan bättre
03. December 2021, kl. 15:46
Steg i rätt riktning men Sverige kan bättreTågföretagen konstaterar att det är både sött och salt i det förslag till nationell plan 2022–2033 som Trafikverket presenterade den 30 november. Vi ser att 80 procent av investeringsbudgeten tillfaller järnvägssatsningar och att det finns kostnadsreduktioner på 65 mdr i projektet nya stambanor. Vi ser också att flera viktiga åtgärder ligger sent i planen.

− Planförslaget är ett steg i rätt riktning. Men Sverige saknar fortfarande en transportvision som stödjer utvecklingen av landets infrastruktur och det märks. Vi har en bit kvar, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

− När det gäller det internationella perspektivet vill vi påminna om Fehrman Bält-förbindelsen som ska vara klar 2029 och troligtvis kommer öka trafiken mot Europa. Vi saknar också perspektivet EU:s stomnätskorridorer och EU:s målbild om fördubbling av järnvägstrafik de kommande årtiondena, fortsätter Gustaf Engstrand.

Vi konstaterar:
Direktiven begränsar Trafikverkets handlingsutrymme
Det är stora investeringar i järnväg, men mycket ligger sent
Minst 65 mdr i kostnadsreduktioner för projektet nya stambanor
Norrland är visserligen hett, men infrastruktursatsningarna prioriteras inte i närtid
Känslighetsanalysen brister och tydliggör inte transporteffektivitetens vinster
Nya signaler om ERTMS-utrullningen: statlig medfinansiering ska utredas
Frågetecken är om vi klarar underhållet
Planen är ett steg i rätt riktning men statsfinanserna tillåter merBeklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.