Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Tågföretagen: Plan 2022–2033 – små steg i rätt riktning
Lagt inn av Jernbane.Net avatar
Jernbane.Net
[SE] Tågföretagen: Plan 2022–2033 – små steg i rätt riktning
03. December 2021, kl. 19:35
Plan 2022–2033 – små steg i rätt riktningHur vill vi att vårt framtida samhälle ska byggas? Hur ska vi resa och transportera oss själva, våra varuinköp och vårt gods? Svaret blir en kombination av vad som är möjligt idag och i framtiden och av vad vi vill. Vad vi faktiskt vill är inte en obetydlig fråga, kanske är det den allra viktigaste. När frågan besvaras inom transportpolitiken hamnar tillgängligheten i fokus, men vilken typ av tillgänglighet är det vi som samhälle efterfrågar? På korta distanser: vill vi resa kollektivt i och/eller i kombination med annan delad mobilitet, eller är det med egen elcykel eller elbil som ska parkeras vid destinationen? På längre sträckor: är det sittande i små elbilar på våra motorvägar i kombination med flyg, eller i bekväma tåg mellan våra stadskärnor? Vilken infrastruktur vill vi ha i våra kulturlandskap? Till de många frågorna om vad vi som samhälle faktiskt vill ha måste även läggas klimataspekterna. Utsläppen från transportsektorn måste minska betydligt snabbare än hittills och ett stort bidrag är överflyttning av transporter från väg till järnväg.

Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. En blandning av sött och salt. Vi ser att 80 procent av investeringarna går till järnväg och att det finns kostnadsreduktioner på 65 mdr i projektet nya stambanor. Vi ser dock också att flera viktiga åtgärder ligger sent i planen. Det är i första hand regeringens direktiv som begränsar Trafikverkets handlingsutrymme, vilket innebär att satsningar i numera ”heta” Norrland inte prioriterats upp i närtid och därmed att adekvat infrastruktur byggs färdigt långt efter industrins nyetableringar. Branschens signaler om ERTMS-ombordutrustning tycks ha gått fram och Trafikverket argumenterar starkt för statlig medfinansiering. Underhållet av landets infrastruktur kräver dock mer. Planförslaget innehåller känslighetsanalyser som inte tydliggör transporteffektivitetens vinster och lämnar mycket övrigt att önska. Läs mer om detta och om att planförslaget trots allt är ett steg i rätt riktning men att statsfinanserna tillåter mer

Även årets Järnvägsdag den 24 november – den åttonde i ordningen i samverkan mellan Swedtrain och Tågföretagen – hade stort fokus på infrastruktur som en av framtidsfrågorna. Temat för dagen var 2030 – vad väntar vi på? Efter en inspirationsrik dag så kan vi konstatera att vi både kan och vill lösa det mesta tillsammans. Läs mer om Järnvägsdagen i en separat artikel.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.