Jernbane.net


Avansert
Støtt oss
[DE] VRR S28 – del 4: Mettmann-Ost † (Regiobahn)
Christoph Aders
09. December 2017, kl. 14:51
For å være nøyaktig, passer heller ikke denne stasjonen helt inn i beskrivelsen av S28. På samme måte som Dornap-Hahnenfurth tilhører (tilhørte) den likevel Regiobahn. På samme måte som Dornap-Hahnenfurth ble Mettmann-Ost heller ikke tatt med da S28 ble startet opp i 1999. I motsetning til Dornap-Hahnefurth befant den på et avsnitt av KBS 450.28, der S28 skal kjøre i tiden framover.

Mettmann-Ost var en forholdsvis nye stasjon på den gamle KBS 401. Egentlig var det kun en holdeplass med perronger, lysstolper og leskur. Den ble åpnet omkring 1953/54 og var en av de to holdeplasser banen fikk etter WW2. Persontrafikken opphørte en gang på 1980-tallet og stasjonen ble lagt ned 1991. I 25 år har den ligget der i ro og fred, men da arbeidet med forlengelsen av S28 kom i gang, ble den fjernet til fordel for det nye dobbelsporet.

Holdeplassen hadde to spor med perronger, men da banen ble bygget om til et spor ble kun den nordlige perrongen brukt. Holdeplassens beliggenhet er lite sentral like sør for et lite industriområde med noen eneboliger nærmest stasjonen. På sørsiden av banen finnes et gårdsbruk, noen tjern og beitemark. Ikke noe grunnlag for en S-Bahnstasjon med tre avganger i timen i hver retning. Den lokale bussen lider ingen overlast.

Jeg har ikke bilder fra Mettmann-Ost og supplerer med link til bilder fra andre fotografer.

Bilder fra Mettmann-Ost i 2014; de siste 4 bilder.

På ei Wikipedia-nettside fant jeg Mettmann-Ost med S-Bahn-merket. Jeg leste også et sted at det var utviklingsplaner for området rund Mettmann-Ost. Muligens. Jeg prøvd å lete etter noen dokumenter på nettet som peker i retning ny stasjon ved Mettmann-Ost, men finner ingenting. Slik situasjonen er i dag, så er det neppe behov for en stasjon i utkanten av dette området.

Bilder fra Mettmann-Ost i 2015; de første 3 bilder.

Det bør tilføyes at et nedlagt stillverk betegnes som Mettmann-Ost i den lokale pressen. Her tror jeg reporteren tok en snarvei. Det finnes et stillverk med navnet Mo, men den tilhører stasjonen Mettmann-Stadtwald og ligger øst for denne stasjonen.Vennlig hilsen
Christoph Aders
[DE] VRR S28 – del 4: Mettmann-Ost † (Regiobahn)
Christoph Aders (192)
09. December 2017, kl. 14:51
Re: [DE] VRR S28 – del 4: Mettmann-Ost † (Regiobahn)
Ronny Maarud (83)
29. December 2017, kl. 19:56
09. December 2017, kl. 14:51
For å være nøyaktig, passer heller ikke denne stasjonen helt inn i beskrivelsen av S28. På samme måte som Dornap-Hahnenfurth tilhører (tilhørte) den likevel Regiobahn. På samme måte som Dornap-Hahnenfurth ble Mettmann-Ost heller ikke tatt med da S28 ble startet opp i 1999. I motsetning til Dornap-Hahnefurth befant den på et avsnitt av KBS 450.28, der S28 skal kjøre i tiden framover.

Mettmann-Ost var en forholdsvis nye stasjon på den gamle KBS 401. Egentlig var det kun en holdeplass med perronger, lysstolper og leskur. Den ble åpnet omkring 1953/54 og var en av de to holdeplasser banen fikk etter WW2. Persontrafikken opphørte en gang på 1980-tallet og stasjonen ble lagt ned 1991. I 25 år har den ligget der i ro og fred, men da arbeidet med forlengelsen av S28 kom i gang, ble den fjernet til fordel for det nye dobbelsporet.

Holdeplassen hadde to spor med perronger, men da banen ble bygget om til et spor ble kun den nordlige perrongen brukt. Holdeplassens beliggenhet er lite sentral like sør for et lite industriområde med noen eneboliger nærmest stasjonen. På sørsiden av banen finnes et gårdsbruk, noen tjern og beitemark. Ikke noe grunnlag for en S-Bahnstasjon med tre avganger i timen i hver retning. Den lokale bussen lider ingen overlast.

Jeg har ikke bilder fra Mettmann-Ost og supplerer med link til bilder fra andre fotografer.

Bilder fra Mettmann-Ost i 2014; de siste 4 bilder.

På ei Wikipedia-nettside fant jeg Mettmann-Ost med S-Bahn-merket. Jeg leste også et sted at det var utviklingsplaner for området rund Mettmann-Ost. Muligens. Jeg prøvd å lete etter noen dokumenter på nettet som peker i retning ny stasjon ved Mettmann-Ost, men finner ingenting. Slik situasjonen er i dag, så er det neppe behov for en stasjon i utkanten av dette området.

Bilder fra Mettmann-Ost i 2015; de første 3 bilder.

Det bør tilføyes at et nedlagt stillverk betegnes som Mettmann-Ost i den lokale pressen. Her tror jeg reporteren tok en snarvei. Det finnes et stillverk med navnet Mo, men den tilhører stasjonen Mettmann-Stadtwald og ligger øst for denne stasjonen.Vennlig hilsen
Christoph Aders
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[DE] VRR S28 – del 4: Mettmann-Ost † (Regiobahn) Christoph Aders 192 09. December 2017, kl. 14:51
Re: [DE] VRR S28 – del 4: Mettmann-Ost † (Regiobahn) Ronny Maarud 83 29. December 2017, kl. 19:56Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.