Jernbane.net

Christoph Aders
11. February 2018, kl. 15:59
Etter noe opphold fortsetter turen på S28 mot vest. Forutgående deler finnes her:
[DE] VRR S28 – S28 og KBS 450.28
[DE] VRR S28 – Anleggsarbeid KBS 450.28
[DE] VRR S28 – Dornap-Hahnenfurth (ankomst med buss)
[DE] VRR S28 – Dornap-Hahnenfurth
[DE] VRR S28 – Dornap-Hahnenfurth (Regiobahn)
[DE] VRR S28 – Mettmann-Ost † (Regiobahn)
[DE] VRR S28 – Mettmann Stadtwald (Mettmann)
[DE] VRR S28 – Mettmann Zentrum (Mettman-West)
[DE] VRR S28 - Neanderthal
[DE] VRR S28 - Erkrath Nord


Gerresheim
Reisende som går på og av toget på stasjonen Düsseldorf Gerresheim vet ofte ikke det, men dette er den eldste jernbanestasjonen i Düsseldorf. Her har det stoppet tog siden desember 1838. I desember 1838 var det bare spor, ingen stasjon eller perrong. Toget stoppet i et lite utviklet område. Avstanden til det flere hundre gamle bygda Gerresheim var omkring 2 km. Beliggenhet for stasjonen som åpnet i desember 1838 skyldes trasevalget til Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn-Gesellschaft (DEE) som valgte å bygge banen i nærmest rett linje på mest mulig flat mark, mens det opprinnelige Gerresheim ligger på en ås.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonskilt spor 1, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
6.4 mm  -  1/80 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Spor og perronger fra vest mot øst, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/250 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)DEE bygde den første jernbanen i det vestlige Tyskland. Banen var den femte jernbanen i Tyskland etter åpning av landets første jernbane mellom Nürnberg og Fürth i 1835. DEE bygde en jernbane i høvelig rett linje fra Düsseldorf (Graf-Adolf-Platz) til Elberfeld (Wuppertal Steinbeck). Åpninga skjedde etappevis og desember 1838 ble det første avsnittet mellom Düsseldorf og Erkrath åpnet. I de to påfølgende år nådde banen Elberfeld. I Elberfeld ble det etter hvert tilknytting til banene til Bergisch-Märkische-Eisenbahngesellschaft (BME) som på overtok DEE i sin helhet fra 1. januar 1857. DEEs bane er fortsatt i bruk i dag (KBS 450.8; strekning 2550 og 2525), bortsett fra den delen i Düsseldorf som ble lagt ned i forbindelse med bygging av Düsseldorf Hauptbahnhof. Bygging av Düsseldorf Hbf førte også til at stasjon ved Graf-Adolf-Platz ble lagt ned og revet. Etter at bygda Gerresheim mistet selvstendighet og ble innlemmet som en bydel i storbyen Düsseldorf ble stasjonen i Gerresheim til den eldste jernbanestasjonen i Düsseldorf. Bortsett fra en informasjonsstolpe utenfor stasjonsbygget er det ingenting som kan knyttes til åpningsåret 1838. Dagens stasjonsbygg er fra 1891, samme året da den andre stasjonen i Gerresheim ble lagt ned.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Informasjonsstolpe utenfor stasjonen I, 4.8.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  599/100000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Informasjonsstolpe utenfor stasjonen II, 4.8.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  5139/750000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonen sett fra gata / trikkeholdeplassen, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
5.4 mm  -  1/320 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Gerresheim Rheinischer Bahnhof og RhE
Mens stasjonen Düsseldorf Gerresheim har en nesten like lang historie som jernbanen i Tyskland, så var det en stor stasjon til i Gerresheim som fremstår kun som en liten glimt i jernbanehistorien: Gerresheim Rheinischer Bahnhof. Stasjonen ble åpnet i 1879 og lagt ned i 1891. Det var denne stasjonen som var det opprinnelige utgangspunktet til banen via Mettmann. Stasjonsbygget liknet på de øvrige stasjonsbygginger som fortsatt finnes på stasjonene Neanderthal, Mettmann Stadtwald og Dornap-Hahnenfurth. Stasjonbygget ble revet så seint som 1975 og dens siste funksjon skal ha vært bolig for gjestearbeidere ved Gerresheimer Glashütte. Det finnes få bilder av stasjonen på nettet, men to bilder av stasjonsbygget er lagt ut for salg: 1958 og 1970.

Historien om Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof er sannsynligvis typisk for den tidlige epoken av jernbanebygging i det vestlige Tyskland, kanskje også mange andre steder i verden: private jernbaneselskaper bygde sine baner der de så en mulighet for å tjene penger. De stod i et konkurranseforhold til hverandre. Da DEE bygde sin bane mellom Düsseldorf og Elberfeld var de svært tidlig ute. De kunne bygge en nærmest optimal trasé og mange stasjoner kunne bygges nært bygdene langs banen. Tettstedene vokste og stasjonene ble mer og mer sentral beliggende. Siden DEE var et lite selskap med kun en jernbane, ble den overtatt av en stor aktør i det vestlige Tyskland: BME. Et selskap som BME hadde selvfølgelig tilsvarende store konkurrenter. En av disse konkurrentene var Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft (RhE). RhE var en stor aktør i Rhindalen, men var forholdsvis seint ute med å bygge baner i Ruhrområdet med kull og stål, der det var store penger å tjene. Dermed bygde RhE nye jernbaner i konkurranse med eksisterende baner, til dels rett ved siden av sporene til konkurrentene. I tillegg valgte RhE å bygge banene sine der jorda var rimeligst. Dermed ble baner og stasjoner ofte plassert langt unna sentrene. Selv om RhE har bygget flere jernbaner som fortsatt er bærebjelker for tysk jernbane i dag, så er selskapet vel mest kjent for sine minst vellykkete prosjekter. To av disse minst vellykkete prosjekter utgjør i dag KBS 450.28, det vil si banen via Mettmann (Rheinische Strecke) og banen via Kaarst.

Denne formen for fri konkurranse må ha ført til økende grad av bekymringer i den prøyssiske staten. Staten satt en endelig stopp for slik fri konkurranse i begynnelsen av 1880-tallet ved å overta de store private jernbaneselskaper i Tyskland. For RhE sin del ble den dobbeltsporete hovedbanen via Mettmann nærmest kroken på døren. Kun få måneder etter åpning av banen via Mettmann i 1879 overtok staten kontrollen i selskap ved å overføre selskapet til BME. BME ble helt overtatt av staten i 1882 og etter hvert omgjort til en jernbanedireksjon.

Dette var også den tiden der jernbanen i Düsseldorf var blitt en hemsko for videre vekst av byen. Det var en ring av jernbanespor rundt byen og byveksten stanset ved boomene som stadig oftere var ned enn oppe. Med overtakelsen av de private jernbaner gjennom den prøyssiske staten ble det fart i saken med en sentralstasjon og omfattende sporomlegging i Düsseldorf. Med åpning av Düsseldorf Hbf i 1891 ble også Gerresheim Rheinisch lagt ned. Dette var ikke nødvendigvis en konsekvens av sporomlegging i forbindelse med bygging av Düsseldorf Hbf, men sannsynligvis en forenkling av driften og reduserte driftskostnader. Avstanden mellom de to stasjoner i Gerresheim var jo kun 350 Meter og begge hadde sannsynligvis omfattende sporareal til både person- og godstog. Å velge stasjonen som skulle opprettholdes må har vært enkelt, siden Düsseldorf Gerresheim var plassert på den mest hensiktsmessige banen mellom Düsseldorf og Wuppertal. At Gerresheim Rheinischer Bahnhof hadde et staselig stasjonsbygg var vel av mindre betydning. Arealet til Gerresheim Rheinischer Bahnhof ble overtatt av glasfabrikken og Düsseldorf Gerresheim fikk endelig et representativ stasjonsbygg.


Stasjonen Düsseldorf Gerresheim
For å knytte begge baner i hop i Gerresheim måtte banen via Mettmann legges om. Det ble bygget en dobbeltsporet S-sving på nordøstsiden av stasjonen Düsseldorf Gerresheim. Samtidig med nedleggelse av Gerresheim Rheinischer Bahnhof i 1891 ble det åpnet et nytt stasjonsbygg på stasjonen Düsseldorf Gerresheim. Stasjonen fikk et godshus integrert i stasjonsbygget med egen spor til hensetting av stykkegodsvogner. Det ble håndtert mange godstog til og fra glasfabrikken; mange sidespor var avsatt til dette formål. Stykkegodshåndtering er lagt ned for lenge siden og plastflaskene tok knekken på glasfabrikken. Med åpning av Ost-West S-Bahn S8 29. mai 1988 ble stasjonen redusert til en holdepunkt kun for S-Bahn. I 2009 var vel tiden inne for å rive stasjonsbygget for å skape plass til ny avlastningsvei. Dette førte til en del opprør i lokalbefolkninga. Veien er fortsatt ikke bygget, men stasjonsbygget er nå i privat eie, ble pusset og er i drift som kulturstasjon. Et forholdsvis nytt stillverk fra 1985 finnes fortsatt øst for stasjonsbygget: Gf. Utenfor stasjonen stopper flere bussruter med tildels tett trafikk (fire ruter i 2018). I tillegg har Rheinbahn en trikkeholdeplass med navnet Düsseldorf Gerresheim S som siste stopp for U73 (tidligere 3 og 703) med en dobbelsporet snuplass rett over veien nordøst for stasjonen.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim S: Spor 2 kun avstigning for ankommende trikker - Rheinbahn NF8U 3322, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/100 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf (Rheinbahn): NF8U > 3322


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim S: Spor 1 kun påstigning for avgående trikker - Rheinbahn NF8U 3324, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
29.2 mm  -  1/40 sec  -  f/6  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf (Rheinbahn): NF8U > 3324


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim S: Spor 1 kun påstigning for avgående trikker - Rheinbahn NF6 2146, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  243/250000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf (Rheinbahn): NF6 > 2146


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stillverket, kiosk og inngang til S-Bahnholdeplassen, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  37/31250 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonsbygget og stillverket fra sporsiden, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
5.4 mm  -  1/200 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonsbygget fra gatesiden med stykkegodshuset fremst i bildet, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/160 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Det finnes fire perronger ved stasjonen, to sideperronger, en midtperrong og en stykkgodsperrong. Det er en sideperrong på sørsiden av sporene (spor 1 - S8, S68 mot øst/Wuppertal, strekning 2525) med direkte tilgang fra boligfeltet sør for sporene. Reisende fra sørsiden må gå via perrongen for å komme til midtperrongen eller nordsiden av sporene. Det er en nedgang fra denne sideperrongen med gangtunnel under sporene mot nord. Fra denne gangtunnelen er det tilgang til en midtperrong med spor 2 (S8, S68 mot vest/Düsseldorf, strekning 2525) og spor 3 (S28 i begge retninger; strekning 2423). Gangtunnelen ender i oppgangen til perrongen nærmest stasjonsbygget. Denne perrongen er ikke lenger i bruk. Reisende må følge perrongen bak stasjonen til utgang mot gaten på østsiden av stasjonsbygget, der også holdeplassene for buss og trikk er plassert. I tillegg finnes fortsatt en stykkgodsperrong med sportilknytting ved stasjonens godshus.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stykkegodsporet, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  431/1000000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stykkegodsperrong, nedlagt perrong og perrongene til S-Bahn, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  891/1000000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stykkegodsperrong helt til venstre, nedlagt perrong og S-Bahnperrongene, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
6.4 mm  -  1/200 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2525/KBS 450.8 spor 1 med BR 1440 på S8 i retning Erkrath, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/100 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2525/KBS 450.8 spor 2 med BR 1440 på S8 i retning Düsseldorf Flingern, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
29.2 mm  -  1/100 sec  -  f/6  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2423/KBS 450.28 spor 3 med Regionahn VT 1011 / BR 643 238 på S28 i retning Erkrath Nord, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  17/50000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2423/KBS 450.28 spor 3 med Regionahn VT 1002 / BR 643 229 på S28 i retning Düsseldorf Flingern, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
10.7 mm  -  1/160 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Forbrenningsmotorvogner (Normalspor) > 643 (Bombardier Talent) > 643 229 / 643 729 (Regiobahn, VT 1002 - Stadt Kaarst)I dag er stasjonen Düsseldorf Gerresheim møtepunkt for fire jernbanestrekninger: 2423, 2550, 2525 og 2440.

Strekning 2423 (Rheinische Strecke, banen via Mettmann) er den dobbeltsporete jernbanen via Mettmann til Wuppertal. Den trafikkeres av S28 og godstog til kalkgruven. Strekning 2423 er den østlige delen av KBS 450.28 og eies av Regiobahn. Eiergrensen ligger øst for Gerresheim, et sted øst for den siste sporveksleren. Videre mot vest eies strekning 2423 av DB. Den blir enkeltsporet på vei inn til stasjonen før den grener inn i strekning 2550. Etter et par meter splittes de to baner igjen. Strekning 2423 forblir enkeltsporet, mens strekning 2550 blir dobbeltsporet. I tillegg er det strekning 2440 som grenes ut av strekning 2550 mot vest, slik at strekning 2440 har sportilknytting til strekning 2423 via strekning 2550. Den enkeltsporet strekning 2423 blir her til spor 3 ved stasjonens midtperrong. S28 benytter spor tre for avganger i begge retninger. Vest for Gerresheim S grener 2423 inn strekning 2525 og S28 fortsetter sin ferd mot vest på KBS 450.8 (strekning 2525).

Til tross for at strekning 2423 er dobbelsporet helt inntil den nedlagte perrongen ved stasjonsbygget, så er det nordlige sporet ikke i bruk vanligvis. S28 kan ikke benytte dette sporet, siden det ikke er forbindelse til perrongene som brukes til S-Bahn. Sporet blir til det vestgående sporet for strekning 2550 og strekning 2440 grener ut av sporet. Kalktogene kan bruke sporet på veien til og fra Mettmann, men rusten på sporet forteller at også kalktogene sendes via enkeltsporet som forener og grener strekningene 2423 og 2550.

Strekning 2550, har dobbelspor mellom Düsseldorf Hbf og Düsseldorf Gerresheim og enkelspor videre mot Wuppertal. Banen trafikkeres av RE4 Dortmund - Aachen (DB) og RE13 Venlo - Hamm/Westfalen (Eurobahn) som passerer Gerresheim S uten stopp.

Strekning 2525, Ost-West S-Bahn (KBS 450.8), dobbelspor for S-Bahn som trafikkeres av S8, S28 og S68 mot Düsseldorf Hbf og av S8 og S68 mot Wuppertal

Strekning 2420 er forbeholdt godstrafikken og er enkeltsporet, den har fortsatt to kryssingsspor vest for Gerresheim S. Herfra går det fortsatt et sidespor mot øst helt inntil stasjonens stykkegodshus. Mot vest er strekning 2440 kun en forholdsvis kort forbindelse for å sporene på Düsseldorf Gerresheim til strekning 2324. Dette er en dobbelsporet hovedjernbane kun for godstrafikk som krysser strekning 2525 og 2550 i nesten rett vinkel omtrent 1,5 kilometer vest for Düsseldorf Gerresheim.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Sporet og perrongen nærmest stasjonen som ikke lenger er i bruk vanligvis, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  67/250000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Perrongen og sporet nærmest stasjonen som ikke lenger er i regulær bruk. Regiobahn med dobbel BR 643 på vei inn i den korte sporbiten for felles strekning 2423 og 2550, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  39/75000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Fra venstre til høyre strekning 2525/KBS450.8 med to spor. Strekning 2550 med et spor. Strekning 2423/KBS450.28 med to spor., 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/100 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2550. DB BR 111 016 på RE4 retning Aachen på vei inn i den dobbelsporete avsnitt av strekning 2550, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/200 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Eurobahn ET 7 på R13 i retning Hamm/Westfalen i sluttenav den dobbeltsporete absnittet til strekning 2550. I bakgrunn sporveksler mellom strekning 2550 og 2440, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/200 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Regiobahn S28 med VT 1003 / BR 643 230 på strekning 2423 på vei inn i fellesporet med strekning 2525, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
5.4 mm  -  1/160 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Regiobahn S28 med VT 1003 / BR 643 230 på fellesporet strekning 2423/2525 og på vei ut til strekning 2423, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
57.3 mm  -  1/40 sec  -  f/6.3  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Øst for stasjonsområdet var det en veibru med gangfelt over sporene. Fram til omkring 2015 var det i tillegg en separat gangbru over sporene mellom plassert mellom stasjonsbygget og stillverket. Den gamle veibrua hadde ikke gangfelt og antakeligvis er gangtunnelen under sporene med utgang til boligfeltet på sørsiden først bygget med ombygging til S-Bahn.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Gangbrua som ble revet omkring 2015, 10.8.1987

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Ingen EXIF-data tilgjengelige

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Gangbrua som ble revet omkring 2015, 10.8.1987

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Ingen EXIF-data tilgjengelige

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Framtida for Düsseldorf Gerresheim er sikkert, men stasjonen skal bygges om til barrierefri tilgang om ikke så veldig lang tid. Perronghøyden skal senkes og tilpasses togene som er allerede satt i drift på S8, det vil si BR 1440. I tillegg jobbes det med utvikling av et nytt boligfelt på tomta til glasfabrikken som også skal få tilknytting til trikken med to nye holdeplasser. Dermed skal det bli en ny sentral holdeplass utenfor stasjonsbygget der både buss og trikk skal få barrierefrie perronger.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsselddorf Gerresheim: Restene etter Gerresheimer glasfabrikk nord for stasjonen, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
24.7 mm  -  1/80 sec  -  f/6  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Gerresheimer glasfabrikk som blir boligfelt, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/320 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Området nord for stasjonen som skal få trikkespor og vei til boligfeltet, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  1/2000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Skinnegående vedlikeholdsmaskiner, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/160 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Arbeidstog og maskiner > Gravemaskiner som kan gå på spor og vei > Skinnegående vedlikeholds maskin [Düsseldorf Gerresheim]Neste stasjon på KBS 450.28 er IKEA Kaarst. Stasjonene på KBS 450.8 som også betjenes av VRR S28 følger da etter hvert, siden de er alle knyttet opp mot 1970 og 1980-tallets største jernbanesatsning i regionen: Ost-West S-Bahn S8 mellom Hagen og MönchengladbachVennlig hilsen
Christoph Aders
VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof
Christoph Aders (274)
11. February 2018, kl. 15:59
Re: VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof
Anonym bruker (67)
11. February 2018, kl. 18:43
Re: VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof
Christoph Aders (71)
12. February 2018, kl. 11:45
Re: VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof
Ronny Maarud (47)
15. March 2018, kl. 17:55
11. February 2018, kl. 15:59
Etter noe opphold fortsetter turen på S28 mot vest. Forutgående deler finnes her:
[DE] VRR S28 – S28 og KBS 450.28
[DE] VRR S28 – Anleggsarbeid KBS 450.28
[DE] VRR S28 – Dornap-Hahnenfurth (ankomst med buss)
[DE] VRR S28 – Dornap-Hahnenfurth
[DE] VRR S28 – Dornap-Hahnenfurth (Regiobahn)
[DE] VRR S28 – Mettmann-Ost † (Regiobahn)
[DE] VRR S28 – Mettmann Stadtwald (Mettmann)
[DE] VRR S28 – Mettmann Zentrum (Mettman-West)
[DE] VRR S28 - Neanderthal
[DE] VRR S28 - Erkrath Nord


Gerresheim
Reisende som går på og av toget på stasjonen Düsseldorf Gerresheim vet ofte ikke det, men dette er den eldste jernbanestasjonen i Düsseldorf. Her har det stoppet tog siden desember 1838. I desember 1838 var det bare spor, ingen stasjon eller perrong. Toget stoppet i et lite utviklet område. Avstanden til det flere hundre gamle bygda Gerresheim var omkring 2 km. Beliggenhet for stasjonen som åpnet i desember 1838 skyldes trasevalget til Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn-Gesellschaft (DEE) som valgte å bygge banen i nærmest rett linje på mest mulig flat mark, mens det opprinnelige Gerresheim ligger på en ås.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonskilt spor 1, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
6.4 mm  -  1/80 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Spor og perronger fra vest mot øst, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/250 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)DEE bygde den første jernbanen i det vestlige Tyskland. Banen var den femte jernbanen i Tyskland etter åpning av landets første jernbane mellom Nürnberg og Fürth i 1835. DEE bygde en jernbane i høvelig rett linje fra Düsseldorf (Graf-Adolf-Platz) til Elberfeld (Wuppertal Steinbeck). Åpninga skjedde etappevis og desember 1838 ble det første avsnittet mellom Düsseldorf og Erkrath åpnet. I de to påfølgende år nådde banen Elberfeld. I Elberfeld ble det etter hvert tilknytting til banene til Bergisch-Märkische-Eisenbahngesellschaft (BME) som på overtok DEE i sin helhet fra 1. januar 1857. DEEs bane er fortsatt i bruk i dag (KBS 450.8; strekning 2550 og 2525), bortsett fra den delen i Düsseldorf som ble lagt ned i forbindelse med bygging av Düsseldorf Hauptbahnhof. Bygging av Düsseldorf Hbf førte også til at stasjon ved Graf-Adolf-Platz ble lagt ned og revet. Etter at bygda Gerresheim mistet selvstendighet og ble innlemmet som en bydel i storbyen Düsseldorf ble stasjonen i Gerresheim til den eldste jernbanestasjonen i Düsseldorf. Bortsett fra en informasjonsstolpe utenfor stasjonsbygget er det ingenting som kan knyttes til åpningsåret 1838. Dagens stasjonsbygg er fra 1891, samme året da den andre stasjonen i Gerresheim ble lagt ned.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Informasjonsstolpe utenfor stasjonen I, 4.8.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  599/100000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Informasjonsstolpe utenfor stasjonen II, 4.8.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  5139/750000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonen sett fra gata / trikkeholdeplassen, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
5.4 mm  -  1/320 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Gerresheim Rheinischer Bahnhof og RhE
Mens stasjonen Düsseldorf Gerresheim har en nesten like lang historie som jernbanen i Tyskland, så var det en stor stasjon til i Gerresheim som fremstår kun som en liten glimt i jernbanehistorien: Gerresheim Rheinischer Bahnhof. Stasjonen ble åpnet i 1879 og lagt ned i 1891. Det var denne stasjonen som var det opprinnelige utgangspunktet til banen via Mettmann. Stasjonsbygget liknet på de øvrige stasjonsbygginger som fortsatt finnes på stasjonene Neanderthal, Mettmann Stadtwald og Dornap-Hahnenfurth. Stasjonbygget ble revet så seint som 1975 og dens siste funksjon skal ha vært bolig for gjestearbeidere ved Gerresheimer Glashütte. Det finnes få bilder av stasjonen på nettet, men to bilder av stasjonsbygget er lagt ut for salg: 1958 og 1970.

Historien om Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof er sannsynligvis typisk for den tidlige epoken av jernbanebygging i det vestlige Tyskland, kanskje også mange andre steder i verden: private jernbaneselskaper bygde sine baner der de så en mulighet for å tjene penger. De stod i et konkurranseforhold til hverandre. Da DEE bygde sin bane mellom Düsseldorf og Elberfeld var de svært tidlig ute. De kunne bygge en nærmest optimal trasé og mange stasjoner kunne bygges nært bygdene langs banen. Tettstedene vokste og stasjonene ble mer og mer sentral beliggende. Siden DEE var et lite selskap med kun en jernbane, ble den overtatt av en stor aktør i det vestlige Tyskland: BME. Et selskap som BME hadde selvfølgelig tilsvarende store konkurrenter. En av disse konkurrentene var Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft (RhE). RhE var en stor aktør i Rhindalen, men var forholdsvis seint ute med å bygge baner i Ruhrområdet med kull og stål, der det var store penger å tjene. Dermed bygde RhE nye jernbaner i konkurranse med eksisterende baner, til dels rett ved siden av sporene til konkurrentene. I tillegg valgte RhE å bygge banene sine der jorda var rimeligst. Dermed ble baner og stasjoner ofte plassert langt unna sentrene. Selv om RhE har bygget flere jernbaner som fortsatt er bærebjelker for tysk jernbane i dag, så er selskapet vel mest kjent for sine minst vellykkete prosjekter. To av disse minst vellykkete prosjekter utgjør i dag KBS 450.28, det vil si banen via Mettmann (Rheinische Strecke) og banen via Kaarst.

Denne formen for fri konkurranse må ha ført til økende grad av bekymringer i den prøyssiske staten. Staten satt en endelig stopp for slik fri konkurranse i begynnelsen av 1880-tallet ved å overta de store private jernbaneselskaper i Tyskland. For RhE sin del ble den dobbeltsporete hovedbanen via Mettmann nærmest kroken på døren. Kun få måneder etter åpning av banen via Mettmann i 1879 overtok staten kontrollen i selskap ved å overføre selskapet til BME. BME ble helt overtatt av staten i 1882 og etter hvert omgjort til en jernbanedireksjon.

Dette var også den tiden der jernbanen i Düsseldorf var blitt en hemsko for videre vekst av byen. Det var en ring av jernbanespor rundt byen og byveksten stanset ved boomene som stadig oftere var ned enn oppe. Med overtakelsen av de private jernbaner gjennom den prøyssiske staten ble det fart i saken med en sentralstasjon og omfattende sporomlegging i Düsseldorf. Med åpning av Düsseldorf Hbf i 1891 ble også Gerresheim Rheinisch lagt ned. Dette var ikke nødvendigvis en konsekvens av sporomlegging i forbindelse med bygging av Düsseldorf Hbf, men sannsynligvis en forenkling av driften og reduserte driftskostnader. Avstanden mellom de to stasjoner i Gerresheim var jo kun 350 Meter og begge hadde sannsynligvis omfattende sporareal til både person- og godstog. Å velge stasjonen som skulle opprettholdes må har vært enkelt, siden Düsseldorf Gerresheim var plassert på den mest hensiktsmessige banen mellom Düsseldorf og Wuppertal. At Gerresheim Rheinischer Bahnhof hadde et staselig stasjonsbygg var vel av mindre betydning. Arealet til Gerresheim Rheinischer Bahnhof ble overtatt av glasfabrikken og Düsseldorf Gerresheim fikk endelig et representativ stasjonsbygg.


Stasjonen Düsseldorf Gerresheim
For å knytte begge baner i hop i Gerresheim måtte banen via Mettmann legges om. Det ble bygget en dobbeltsporet S-sving på nordøstsiden av stasjonen Düsseldorf Gerresheim. Samtidig med nedleggelse av Gerresheim Rheinischer Bahnhof i 1891 ble det åpnet et nytt stasjonsbygg på stasjonen Düsseldorf Gerresheim. Stasjonen fikk et godshus integrert i stasjonsbygget med egen spor til hensetting av stykkegodsvogner. Det ble håndtert mange godstog til og fra glasfabrikken; mange sidespor var avsatt til dette formål. Stykkegodshåndtering er lagt ned for lenge siden og plastflaskene tok knekken på glasfabrikken. Med åpning av Ost-West S-Bahn S8 29. mai 1988 ble stasjonen redusert til en holdepunkt kun for S-Bahn. I 2009 var vel tiden inne for å rive stasjonsbygget for å skape plass til ny avlastningsvei. Dette førte til en del opprør i lokalbefolkninga. Veien er fortsatt ikke bygget, men stasjonsbygget er nå i privat eie, ble pusset og er i drift som kulturstasjon. Et forholdsvis nytt stillverk fra 1985 finnes fortsatt øst for stasjonsbygget: Gf. Utenfor stasjonen stopper flere bussruter med tildels tett trafikk (fire ruter i 2018). I tillegg har Rheinbahn en trikkeholdeplass med navnet Düsseldorf Gerresheim S som siste stopp for U73 (tidligere 3 og 703) med en dobbelsporet snuplass rett over veien nordøst for stasjonen.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim S: Spor 2 kun avstigning for ankommende trikker - Rheinbahn NF8U 3322, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/100 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf (Rheinbahn): NF8U > 3322


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim S: Spor 1 kun påstigning for avgående trikker - Rheinbahn NF8U 3324, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
29.2 mm  -  1/40 sec  -  f/6  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf (Rheinbahn): NF8U > 3324


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim S: Spor 1 kun påstigning for avgående trikker - Rheinbahn NF6 2146, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  243/250000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Trikker (Straßenbahn / Stadtbahn) > Düsseldorf (Rheinbahn): NF6 > 2146


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stillverket, kiosk og inngang til S-Bahnholdeplassen, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  37/31250 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonsbygget og stillverket fra sporsiden, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
5.4 mm  -  1/200 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stasjonsbygget fra gatesiden med stykkegodshuset fremst i bildet, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/160 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Det finnes fire perronger ved stasjonen, to sideperronger, en midtperrong og en stykkgodsperrong. Det er en sideperrong på sørsiden av sporene (spor 1 - S8, S68 mot øst/Wuppertal, strekning 2525) med direkte tilgang fra boligfeltet sør for sporene. Reisende fra sørsiden må gå via perrongen for å komme til midtperrongen eller nordsiden av sporene. Det er en nedgang fra denne sideperrongen med gangtunnel under sporene mot nord. Fra denne gangtunnelen er det tilgang til en midtperrong med spor 2 (S8, S68 mot vest/Düsseldorf, strekning 2525) og spor 3 (S28 i begge retninger; strekning 2423). Gangtunnelen ender i oppgangen til perrongen nærmest stasjonsbygget. Denne perrongen er ikke lenger i bruk. Reisende må følge perrongen bak stasjonen til utgang mot gaten på østsiden av stasjonsbygget, der også holdeplassene for buss og trikk er plassert. I tillegg finnes fortsatt en stykkgodsperrong med sportilknytting ved stasjonens godshus.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stykkegodsporet, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  431/1000000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stykkegodsperrong, nedlagt perrong og perrongene til S-Bahn, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  891/1000000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Stykkegodsperrong helt til venstre, nedlagt perrong og S-Bahnperrongene, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
6.4 mm  -  1/200 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2525/KBS 450.8 spor 1 med BR 1440 på S8 i retning Erkrath, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/100 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2525/KBS 450.8 spor 2 med BR 1440 på S8 i retning Düsseldorf Flingern, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
29.2 mm  -  1/100 sec  -  f/6  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2423/KBS 450.28 spor 3 med Regionahn VT 1011 / BR 643 238 på S28 i retning Erkrath Nord, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  17/50000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2423/KBS 450.28 spor 3 med Regionahn VT 1002 / BR 643 229 på S28 i retning Düsseldorf Flingern, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
10.7 mm  -  1/160 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Forbrenningsmotorvogner (Normalspor) > 643 (Bombardier Talent) > 643 229 / 643 729 (Regiobahn, VT 1002 - Stadt Kaarst)I dag er stasjonen Düsseldorf Gerresheim møtepunkt for fire jernbanestrekninger: 2423, 2550, 2525 og 2440.

Strekning 2423 (Rheinische Strecke, banen via Mettmann) er den dobbeltsporete jernbanen via Mettmann til Wuppertal. Den trafikkeres av S28 og godstog til kalkgruven. Strekning 2423 er den østlige delen av KBS 450.28 og eies av Regiobahn. Eiergrensen ligger øst for Gerresheim, et sted øst for den siste sporveksleren. Videre mot vest eies strekning 2423 av DB. Den blir enkeltsporet på vei inn til stasjonen før den grener inn i strekning 2550. Etter et par meter splittes de to baner igjen. Strekning 2423 forblir enkeltsporet, mens strekning 2550 blir dobbeltsporet. I tillegg er det strekning 2440 som grenes ut av strekning 2550 mot vest, slik at strekning 2440 har sportilknytting til strekning 2423 via strekning 2550. Den enkeltsporet strekning 2423 blir her til spor 3 ved stasjonens midtperrong. S28 benytter spor tre for avganger i begge retninger. Vest for Gerresheim S grener 2423 inn strekning 2525 og S28 fortsetter sin ferd mot vest på KBS 450.8 (strekning 2525).

Til tross for at strekning 2423 er dobbelsporet helt inntil den nedlagte perrongen ved stasjonsbygget, så er det nordlige sporet ikke i bruk vanligvis. S28 kan ikke benytte dette sporet, siden det ikke er forbindelse til perrongene som brukes til S-Bahn. Sporet blir til det vestgående sporet for strekning 2550 og strekning 2440 grener ut av sporet. Kalktogene kan bruke sporet på veien til og fra Mettmann, men rusten på sporet forteller at også kalktogene sendes via enkeltsporet som forener og grener strekningene 2423 og 2550.

Strekning 2550, har dobbelspor mellom Düsseldorf Hbf og Düsseldorf Gerresheim og enkelspor videre mot Wuppertal. Banen trafikkeres av RE4 Dortmund - Aachen (DB) og RE13 Venlo - Hamm/Westfalen (Eurobahn) som passerer Gerresheim S uten stopp.

Strekning 2525, Ost-West S-Bahn (KBS 450.8), dobbelspor for S-Bahn som trafikkeres av S8, S28 og S68 mot Düsseldorf Hbf og av S8 og S68 mot Wuppertal

Strekning 2420 er forbeholdt godstrafikken og er enkeltsporet, den har fortsatt to kryssingsspor vest for Gerresheim S. Herfra går det fortsatt et sidespor mot øst helt inntil stasjonens stykkegodshus. Mot vest er strekning 2440 kun en forholdsvis kort forbindelse for å sporene på Düsseldorf Gerresheim til strekning 2324. Dette er en dobbelsporet hovedjernbane kun for godstrafikk som krysser strekning 2525 og 2550 i nesten rett vinkel omtrent 1,5 kilometer vest for Düsseldorf Gerresheim.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Sporet og perrongen nærmest stasjonen som ikke lenger er i bruk vanligvis, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  67/250000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Perrongen og sporet nærmest stasjonen som ikke lenger er i regulær bruk. Regiobahn med dobbel BR 643 på vei inn i den korte sporbiten for felles strekning 2423 og 2550, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  39/75000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Fra venstre til høyre strekning 2525/KBS450.8 med to spor. Strekning 2550 med et spor. Strekning 2423/KBS450.28 med to spor., 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/100 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Strekning 2550. DB BR 111 016 på RE4 retning Aachen på vei inn i den dobbelsporete avsnitt av strekning 2550, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/200 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Eurobahn ET 7 på R13 i retning Hamm/Westfalen i sluttenav den dobbeltsporete absnittet til strekning 2550. I bakgrunn sporveksler mellom strekning 2550 og 2440, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/200 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Regiobahn S28 med VT 1003 / BR 643 230 på strekning 2423 på vei inn i fellesporet med strekning 2525, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
5.4 mm  -  1/160 sec  -  f/4  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Regiobahn S28 med VT 1003 / BR 643 230 på fellesporet strekning 2423/2525 og på vei ut til strekning 2423, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
57.3 mm  -  1/40 sec  -  f/6.3  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Øst for stasjonsområdet var det en veibru med gangfelt over sporene. Fram til omkring 2015 var det i tillegg en separat gangbru over sporene mellom plassert mellom stasjonsbygget og stillverket. Den gamle veibrua hadde ikke gangfelt og antakeligvis er gangtunnelen under sporene med utgang til boligfeltet på sørsiden først bygget med ombygging til S-Bahn.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Gangbrua som ble revet omkring 2015, 10.8.1987

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Ingen EXIF-data tilgjengelige

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Gangbrua som ble revet omkring 2015, 10.8.1987

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Ingen EXIF-data tilgjengelige

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)Framtida for Düsseldorf Gerresheim er sikkert, men stasjonen skal bygges om til barrierefri tilgang om ikke så veldig lang tid. Perronghøyden skal senkes og tilpasses togene som er allerede satt i drift på S8, det vil si BR 1440. I tillegg jobbes det med utvikling av et nytt boligfelt på tomta til glasfabrikken som også skal få tilknytting til trikken med to nye holdeplasser. Dermed skal det bli en ny sentral holdeplass utenfor stasjonsbygget der både buss og trikk skal få barrierefrie perronger.


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsselddorf Gerresheim: Restene etter Gerresheimer glasfabrikk nord for stasjonen, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
24.7 mm  -  1/80 sec  -  f/6  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Gerresheimer glasfabrikk som blir boligfelt, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
4.5 mm  -  1/320 sec  -  f/3.7  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Området nord for stasjonen som skal få trikkespor og vei til boligfeltet, 4.10.2014

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
Nokia, Lumia 920
mm  -  1/2000 sec  -  f/2  -  ISO 100

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Baner og stasjoner > 450.8 S-Bahn Düsseldorf - W-Mirke - Hagen > Düsseldorf-Gerresheim (4,9)


Om du vil delta aktivt, se bilder i fullformat, kommentere bilder, og skrive i våre Postvogner logger du inn.
Som registrert og aktiv deltaker får du det aller beste av jernbane.net

Düsseldorf Gerresheim: Skinnegående vedlikeholdsmaskiner, 19.2.2016

Fotograf:
Christoph Aders

EXIF-data:
NIKON, COOLPIX S9900
9 mm  -  1/160 sec  -  f/4.5  -  ISO 125

Plassering i gallerierne:
Tyskland > Arbeidstog og maskiner > Gravemaskiner som kan gå på spor og vei > Skinnegående vedlikeholds maskin [Düsseldorf Gerresheim]Neste stasjon på KBS 450.28 er IKEA Kaarst. Stasjonene på KBS 450.8 som også betjenes av VRR S28 følger da etter hvert, siden de er alle knyttet opp mot 1970 og 1980-tallets største jernbanesatsning i regionen: Ost-West S-Bahn S8 mellom Hagen og MönchengladbachVennlig hilsen
Christoph Aders
Emne Forfatter Vist Lagt inn
VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof Christoph Aders 274 11. February 2018, kl. 15:59
Re: VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof Anonym bruker 67 11. February 2018, kl. 18:43
Re: VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof Christoph Aders 71 12. February 2018, kl. 11:45
Re: VRR S28: Düsseldorf Gerresheim og Gerresheim Rheinischer Bahnhof Ronny Maarud 47 15. March 2018, kl. 17:55Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.