Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Togradio fra togledernes perspektiv
Lagt inn av Arne Lie Arne Lie
[NO] Togradio fra togledernes perspektiv
19. May 2017, kl. 14:52
Sakset fra Norsk toglederforenings nyhetsmail:
----------------------
Et av togleders viktigste og mest brukte arbeidsverktøy er togradioen. Til tider, på de mest hektiske vaktene, er faktisk togradioen i så flittig bruk at selv en telefonselger må hoppe over matpausen for å holde tritt med oss. Da er det naturligvis viktig at både togradiotjenesten og det tekniske utstyret til enhver tid holder førsteklasses kvalitet. Vi bedriver tross alt ikke salg av potetskrellere over telefonen.

Norsk toglederforening får med jevne mellomrom formelle og uformelle henvendelser vedrørende togradio / GSM-R. Temaene som går igjen er kvalitet på samtaler og teknisk utstyr, samt forslag til endringer eller forbedringer. Mange av de som melder inn saker til oss, eller til linjeleder for den saks skyld, er antagelig nysgjerrige på hva som skjer videre med disse sakene. Ettersom informasjon om dette ikke nødvendigvis er så godt tilgjengelig, ønsker vi å informere litt om dette selv.

GSM-R forum er en samhandlingsarena bestående av ytterst kyndige representanter fra divisjonene Digitalisering og teknologi (NOS/OPM) og Kunde- og trafikk (TS/TTG), samt de fagforeningene som representerer operativt personale. Forumet ledes av Magne Arnesen fra seksjon funksjonell godkjenning i Kunde- og trafikk. Saker som diskuteres og behandles kan i hovedsak deles inn i følgende kategorier:

Nye eller endrede funksjonaliteter og tjenester
Endringer eller utfordringer knyttet til regelverk og rutiner
Ønsker og forslag om tekniske endringer (f.eks. nye terminaler)
For at dine innspill skal finne vei til forumet, må det i hovedsak skje enten via linjevei (du melder i fra til din leder, og trafikkområdet fremmer saken formelt til GSM-R forum etter en intern behandling) eller via hendelseslogg/Synergi (dersom saken f.eks. gjelder teknisk feil eller er sikkerhetsrelatert).

I tillegg til linjevei og Synergi, er det naturligvis også mulig å melde inn saker via oss (sikkerhet@togleder.no). Per nå er det slik at flere av sakene som er til behandling kommer fra Norsk toglederforening. Årsaken til at disse sakene blir meldt til oss (og ikke linjevei) er ikke godt å si, men det er nærliggende å anta at ikke alle har tilstrekkelig tillit til at varsling via Synergi eller linjevei vil føre til faktisk handling. Dette syns vi selvfølgelig er veldig synd. Ingen skal oppleve å bli ignorert eller oversett når de melder ifra om forhold som kan gjøre Bane NOR enda litt bedre. Og for oss togledere, som hvert eneste år må håndtere produksjonsøkning, er kontinuerlig forbedring på alle områder helt avgjørende for at ikke produktet vi leverer skal bli svekket.

Denne saken publiseres i to deler, og del 2 kommer om få dager. Der vil du også få se en detaljert oversikt over sakene som i skrivende stund er til behandling i GSM-R forum.

------------------------------

mvhArne LOppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 19.05.2017 16:13 av Geir Anders Langangen.
Arne Lie
Re: [NO] Togradio fra togledernes perspektiv - del 2
28. May 2017, kl. 16:00
Norsk Toglederforening arbeider systematisk for å bidra til bedre funksjonalitet og sikkerhet på jernbanen. Her følger del 2 av tematikken hentet fra foreningens nyhetsutsendelse.

--------------------------------
I bunnen av denne artikkelen vil du blant annet få se en liste over saker som i skrivende stund er til behandling i GSM-R forum. Det er også i den forbindelse viktig for oss å understreke at disse sakene ikke ender med en diskusjon (som jo er den tradisjonelle måten å «løse» problemer på jernbanen). I GSM-R forumet blir alle sakene behandlet på en skikkelig måte, og dersom det blir besluttet å gjennomføre endringer, så settes det i verk så snart det er mulig.

For at togradiosystemet skal være best mulig er det viktig at alle melder i fra om små og store feil/uregelmessigheter de opplever. Flere av sakene i GSM-R forumet er basert på innmeldte Synergier. En ting som er viktig å huske på når man skriver Synergi, er å være så detaljert som mulig. Dette gjelder også ved feil under nødanropstest. F.eks. kan «støy» under et nødanrop være tegn på mye forskjellig. Er det snakk om feedback, jevn pipelyd, en bestemt type lyd eller bråk som oppstår når en fører skal gi tilbakemelding? Detaljene kan ha mye å si.

For oss som jobber operativt vil det ikke alltid være tid til å loggføre og dokumentere fortløpende i synergi og hendelseslogg. Vi vil da oppfordre til å avtale med leder slik at dette kan føres som overtid i etterkant av vakt. Norsk toglederforening mener at føring av synergi, og ikke minst føring av kvalitetssynergier, er svært viktig for Bane NOR – og alle ledere må tilrettelegge slik at denne oppgaven kan prioriteres.

PS! Opplever du at din Synergimelding ikke blir tatt på alvor, eller at tidsfrister forskyves i det uendelige uten at du får tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss i sikkerhetskomiteen (sikkerhet@togleder.no) så skal vi ta saken videre.Under følger et utvalg av saker i GSM-R forum:

«Nye» fastmeldinger: Dette er en kontinuerlig prosess, slik at fastmeldingene vi har til enhver tid er relevante og anvendelige.

Feedback / støy ved nødanrop: Dette er i praksis snakk om flere saker med samme tema. Deler av problemet er allerede løst teknisk, f.eks. ved å innføre push-to-talk-funksjonalitet på TXPs Dicora-terminal ved innkommende nødanrop. Det jobbes i tillegg med flere andre tiltak for å redusere uønsket støy ved nødanrop. Selv om dette er et fokusområde som det jobbes kontinuerlig med, er det likevel viktig å fortsette og melde i fra om problemer relatert til nødanropsfunksjonen.

Back-up-aggregat ved utfall av GSM-R: Gjelder store utfall ifm. f.eks. naturkatastrofer. Saken dreier seg om hvordan man operativt skal sørge for å prioritere de «riktige» strekningene, samt å sikre effektiv idriftsettelse når uhellet først er ute.

Etteropplæring og informasjon: Det er ingen tvil om at behovet for oppfriskning og etteropplæring er stort. Dette må skje på en strukturert og profesjonell måte, og denne saken dreier seg i hovedsak om å tilføre relevant GSM-R-innhold i fremtidige MAK og PTT. Det jobbes også med informasjonsflyt ifm. løpende endringer. F.eks. via TS-sirkulærer.

GSM-R skifteradio: Dette er et stort kommende prosjekt som har til mål å innføre GSM-R-skifteradioer til bruk ved all skifting på jernbanen. Prosjektet vil ha jevnlig kontakt med GSM-R forumet.

Justere ansvarsområdene: Denne saken handler om å få ansvarsområdene i togradioen til å harmonere med bemyndigelsesområdene i fjernstyringssystemet. Det vil tillate mer fleksibel arbeidsfordeling internt i de ulike trafikkstyringssentralene.

Treghet i Dicora S15: Dette er en sak som nylig har fått økt prioriter, og den omhandler treghet og forsinkelser på Dicora S15. Dette er naturligvis en viktig for oss, og NTF er generelt opptatt av at det tekniske utstyret er brukervennlig og ikke minst bidrar til effektiv arbeidsutførelse.

Funksjonelle nr. for HSV: Dette er et arbeid som har pågått i lang tid, med mål om å innføre funksjonelle nummer i togradio for hovedsikkerhetsvakt og beredskapsvakt. Dette skulle etter den opprinnelige planen vært innført i 2017, men er blitt skjøvet ut på tid grunnet forsinkelser i arbeidet.

«Telefonsvarer» for togleder: Dette er i praksis kun snakk om en talebeskjed som gjør innringer oppmerksom på at vedkommende er i telefonkø. Behovet for en slik funksjon har oppstått som følge av økt aktivitetsnivå og arbeidsbelastning for togleder. Det jobbes også med å redusere antall «pling» i togleders apparat ved innkomne samtaler.

Nye håndholdte terminaler: Det er endelig kommet nye modeller på markedet, og et utvalg av disse ble presentert for deltakerne på forrige GSM-R forum.

-------------------------------------------

mvhArne L


Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn