Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Oppfølging av tilsyn Bane NOR
Lagt inn av Arne Lie Arne Lie
Oppfølging av tilsyn Bane NOR
12. September 2017, kl. 15:32
Statens Jernbanetilsyn har gjennomført tilsynsmøte hos Bane NOR som oppfølging av tidligere revisjon. Det ser ut til å ha gått riktig bra:

---------------------


2 Oppsummering
Bane NOR redegjorde for «Tiltakskort 3» - et prosjekt for å styrke arbeidet med risikovurderinger.
Videre ble det redegjort for årsaker og tiltak knyttet til de avvik som ble registrert under revisjon av
Bane NORs prosesser for risikovurderinger tidligere i 2017, ref. tilsynsrapport 2017-10. Blant tiltakene
er etablering av ny konsernstandard for risikovurderinger der krav, ansvar og myndighet er tydeliggjort.

BN har etablert et fagnettverk med representanter fra alle divisjonene. Fagnettverket har kartlagt
prosesser og praksis samt behov for detaljering av metoder for risikoanalyser, og prosesser og
metodikk er videreutviklet. I denne forbindelse opplyste BN at det foreligger et forslag til verktøy for
total risikoanalyse av BNs virksomhet, der kvalitetssikring og beslutning gjenstår før implementering
kan skje.

Det ble videre opplyst at det er gjennomført en ny risikovurdering for ATC kryssingsbarriere ved
Kolbotn stasjon for om mulig å finne en løsning som gir lavere risiko enn den som ble valgt.
BN har vedtatt nye risikoakseptkriterier for første part. Implementering gjenstår. I tillegg arbeides det
med ytterligere operasjonalisering av risikoakseptkriterier for andre og tredje part.

Det ble videre redegjort for at Bane NOR har gjennomført opplæringstiltak for ledere med
sikkerhetsansvar og kontrollører av risikovurderinger. Det arbeides også med kompetansekartlegging,
fastsettelse av kompetansekrav og utvikling av kursmateriale for personell som skal gjennomføre
risikovurderinger. Opplæring planlegges gjennomført høsten 2017.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon av årsaker og tiltak, samt Bane NORs redegjørelse i
tilsynsmøtet fremstår de beskrevne tiltakene som egnet for å lukke avvikene som beskrevet i
tilsynsrapport 2017-10. SJT vil følge opp risikovurderingsprosessen med utgangspunkt i de beskrevne
tiltakene i neste tilsynsmøte med risikovurderinger som tema.
Rapportdato: 5.9.2017

--------------------------

mvhArne L


Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn