Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
SJT finner grunn til å ta en nærmere kikk på Sporveien i Oslo
Lagt inn av Arne Lie Arne Lie
SJT finner grunn til å ta en nærmere kikk på Sporveien i Oslo
09. January 2018, kl. 14:43
Brev fra SJT til Sporveien i Oslo:

---------------------

Møte med ledelsen i Sporveien. Varsel om tilsyn.
Gjennom vår tilsynsvirksomhet med Sporveien T-banen AS (T-banen) og Sporveien Trikken AS
(Trikken) har vi gjort observasjoner som gjør at vi finner grunn til å stille spørsmål ved om Tbanen
og Trikken har den styring over sine virksomheter som kreves iht. jernbanelovgivningen.

Spørsmålet knytter seg særlig til den rolle som vi oppfatter at Sporveien AS har, relatert til drift
av infrastruktur og drift av trafikkvirksomhet.

Statens jernbanetilsyn vil derfor gjennomføre et møte med ledelsen i T-banen og ledelsen i
Trikken for å avklare dette. Temaet for møtet vil være jernbanelovgivningens rammer for
virksomhetsstyring og hvordan T-banens og Trikkens styring passer inn i disse rammene.
Varsel om tilsyn skjer i medhold av jernbaneloven § 11.

Ytterligere informasjon om gjennomføring av tilsyn er tilgjengelig på www.sjt.no
Det er ønskelig at også Sporveien AS deltar på møtet.

Vi har satt av 8. februar kl. 0900-1100 for møtet og ber om snarlig tilbakemelding på
møtetidspunktet og informasjon om en kontaktperson for møtet.

Foreløpig er 8. februar etter kl. 11 og 27. februar fra kl. 12 mulige alternative møtetidspunkt.
Vi foreslår at møtet avholdes hos dere.
Vi kommer tilbake med en nærmere agenda for møtet.
Med hilsen
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

----------------------

mvhArne L


Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn