Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Taraldsvik maskin vil utvide materiellbruk på Ofotbanen
Lagt inn av Arne Lie Arne Lie
Taraldsvik maskin vil utvide materiellbruk på Ofotbanen
09. January 2018, kl. 15:08
Y1 og nå Bm 69G på Ofotbanen er smått eksotisk men nå kan det komme:

-----------------------------------

Søknad om dispensasjon fra Togfremføringsforskriftens §6.3., punkt 1.
Vi viser til tidligere innsendt søknad om Lisens og sikkerhetssertifikat for Taraldavik Maskin AS. TM har
fått trafikkeringsrett på Ofotbanen fra Samferdselsdepartementet og avventer svar på søknad om Lisens og
Sikkerhetssertifikat. Kjøring av tog på Ofotbanen er basert på chartertrafikk.

Taraldsvik Maskin AS (TM) søker med dette om dispensasjon fra Togfremføringsforskriftens §6.3.1 om
ombordansvarlig i tillegg til fører. TM ønsker å fremføre enmannsbetjente tog på strekningen Narvik –
Riksgrensen – Narvik.

TM ønsker å kunne fremføre toget med fører som ombordansvarlig med en vogn åpen. Ved fremføring av
motorvogn type BM 69 skal kun en av tre vogner være åpne når fører er ombordansvarlig uten opplært
Togguide.

Ved fremføring av motorvognsett av type BM 69 der alle vognene er åpne skal det være opplært Togguide
om bord. Fører vil i begge tilfeller ivareta pliktene som tillegger Ombordansvarlig.

Det søkes om dispensasjon fra kravet i Togfremføringsforskriftens §6.3 ved fremføring med diesel
motorvogn type Y1 samt ved fremføring av elektrisk motorvogn type BM 69G. Ved fremføring av
elektrisk motorvogn type BM 69G skal kun 1 vogn (nærmest fører) være åpen for passasjerer når toget
ikke er betjent med Togguide.

6.3 Ombordpersonell i persontog (§ 6-3)
1. I persontog skal det være en ombordansvarlig i tillegg til føreren. Ombordansvarlig skal ivareta passasjerenes
sikkerhet ved av- og påstigning, om bord i toget, ved evakuering m. m. Ombordansvarlig skal i tillegg kontrollere
signaler i de tilfeller det er bestemt i forskriften her.

2. Det skal i tillegg til ombordansvarlig være annet ombordpersonell når dette er nødvendig for å ivareta passasjerenes
sikkerhet.

3. Det skal være ombordpersonell i alle togsett dersom det ikke er overgangsmulighet mellom togsettene. Der det er
overgangsmulighet mellom vognene kan hver enkelt av ombordpersonellet ikke ha ansvaret for mer enn fem
personvogner som er åpne for passasjerer.
Følgende tekst vil ved godkjent dispensasjon bli lagt inn i TM`s «Førerens regelbok / Regler for
operasjonell togfremføring».

1. Fører ivaretar Ombordansvarlig sine plikter i tog.
2. Med en vogn åpen, kan toget fremføres uten Togguide.
3. Ved mer en vogn åpen skal opplært Togguide ivareta de reisendes sikkerhet.
4. Sentral dørsperring og dørlukking skal være aktiv.
5. Togets høyttaleranlegg skal være aktivt slik at reisende enkelt kan forstå beskjeder gitt over dette.
6. Fører skal, i tillegg til norsk, kunne gi informasjon til de reisende på engelsk ved en eventuell
evakuering av togsett.

a. Nødprosedyrer på engelsk vil bli lagt inn i førers regelbok.
Risikoanalyse og Fareidentifisering

TM gjennomførte 12.12.2017 risikoanalyse med fareidentifisering ved enmannsbetjente tog. I analysen
kom det frem tiltak som må gjennomføres før tog kan fremføres enmannsbetjente. Se vedlagt
Risikoanalyse.
Etter gjennomførte tiltak, ansees risiko ved fremføring av enmannsbetjente tog som akseptabel ettersom
all risiko da havnet i kategori «lav risiko».
Se for øvrig vedlagte «Risikoanalyse, enmannsbetjent tog» samt «Fare- og fareklasseidentifisering
enmannsbetjente tog Ofotbanen».
Med vennlig hilsen

XX

-------------------------

mvhArne L
Erik Skjelvik
Re: Taraldsvik maskin vil utvide materiellbruk på Ofotbanen
09. January 2018, kl. 15:14
Ser ut til at ikke alle 69 G skal hugges da??Mvh ErikStåle Ualand
Re: Taraldsvik maskin vil utvide materiellbruk på Ofotbanen
09. January 2018, kl. 15:31
Spenstig...

Kan bli mye variasjon i tingene der oppe..

Det skal vel startes opp ny trafikk fra Pajala gruven også i løpet av året. Operatør er ikke kjent, men det har ryktes om Grenland Rail. Hvor seriøst det er, aner jeg ikke.

Eneste jeg er redd for er at lokalgodstoget Kiruna - Narvik ryker. Etter ruteendring har det bare gått en dag i uka, mot rutemessig planlagt to. Er redd for at grunnlaget ryker nå som Hector kjører "innsatstoget" for LKAB. Litt tynt i gjen for Green Cargo til å opprettholde trafikk?

Men, det var nå en liten avsporing...Ståle Ualand
Jernbanet.netGO=150 poeng
Erik Schultz
Re: Taraldsvik maskin vil utvide materiellbruk på Ofotbanen
09. January 2018, kl. 23:46
Hei.
Jeg har bare et spørsmål om det nevnte"innsatstog" for LKAB.
Hva ligger i det?
Ståle Ualand
[SE] "Innsatstog" for LKAB
10. January 2018, kl. 08:54
Med Innsatstog for LKAB mener jeg et heltog som går hver dag året rundt fra Luleå via Gällivare til Kiruna med produkter som LKAB trenger i sin produksjon. Det går i alle fall vogner med olje og sikkert andre kjemikalier.

Jvgfoto publiserte en video på youtube for ikke så lenge siden fra Gällivare av dette togets ankomst. Oljevognene går nærmest toglok da de er tilkoplet strøm. Sikkert for å holde oljen flytende i de temperaturene som er der nord.

Dette toget ble tidligere kjørt av Green Cargo, og da tok man sikkert med seg vogner som skulle mot Narvik og kom sørfra. Videre hadde man sikkert med seg øvrig vognlast til Kiruna.

Nå er det Hector Rail som kjører dette heltoget for LKAB.

Er redd for at konsekvensen av dette blir at grunnlaget for lokalgodstoget til Narvik nå forsvinner. Green Cargo har rute for to tog per uke. Dette toget går fra Boden via Kiruna til Narvik og retur. Mandager og Torsdager. Til nå har toget vært innstilt nord for Kiruna på mandager.Ståle Ualand
Jernbanet.netGO=150 poeng


Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn