Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige
Ronny Maarud
14. August 2020, kl. 12:22
Snaue 4 millioner tonn gods passerer hovedsaklig over Svinesund Tollsted årlig, kun en halv million tonn av dette går over Kornsjø grense. (Tall fra 2018)

Angående Østfoldbanen:
Østfoldbanen er 170 kilometer lang og går fra Oslo til riksgrensen mellom Norge og Sverige.
Banen er elektrisk drevet og har stor trafikk, men bare 5 % av trafikken på banen er godstrafikk (Bane NOR, 2018).

Godstransport på denne strekningen er sterkt utfordret av godstransport på veg.
Totalt er godsvolumet på strekningen ca 4,3 millioner tonn, hvorav jernbanen står for under 500 000 tonn.

Det er forunderlig at det har unngått oppmerksomhet i miljødebatten at det er en enorm skjevhet i antall tonn fraktet miljøvennlig på jernbanen, kontra veitransporten som ikke akkurat er helt utslipps fri.
Det diffet ca 3.9 millioner tonn i 2018.
Dersom vi ser bort fra situasjonen i årets første halvdel er det antagelig rimelig grunn å anta at landeveistransporten har økt fra 2018 og gjennom 2019, sett i relasjon til jernbanetransporten i samme periode.

Utfordringer knyttet til konkurranse fra veitransporten er spesielt relevante for den grenseoverskridende transporten.
Det tar eksempelvis mye lengre tid å fremføre gods fra Gøteborg på bane, enn det tar langs motorveien.

Mens importen til Norge har økt med 15 % siden 2008, har det vært en 
nedadgående trend fra 1,17 millioner tonn med jernbane i 2008 til bare omkring 360 000 tonn i 2017.

Mesteparten av dette godset har sin opprinnelse i Sverige, og jernbanetransport fra andre land har vært marginalt i tiårsperioden.

Kilde: Delrapport I til Jernbanedirektoratets godsstrategi.

Det kan reises en del spørsmål til ovenstående uten at det er gitt å kunne konkludere.
Et av disse spørsmål er uten tvil hvorfor norsk transportnæring / speditører ikke makte å transportere gods fra Italia til Norge, for å ta det som et eksempel. Siden vi ikke ser bilder av godstog på terminalen på Rolvsøy lengre, er det vel rimelig grunn å anta at dette hel toget ikke lengre eksisterer.

Man kan oppfatte avsnittet ovenfor som at det meste av godset over Kornsjø og Svinesund har sin opprinnelse i Göteborg med omegn. Jeg tviler sterkt på at det nevnte gods er produsert i Västra Götaland.

Jeg tror at mye av godset man referer til ankommer Göteborg via havnen, eller med heltog fra øvrige Europa. Dersom min teori er rett vil det si at man laster om fra båt til bil, alternativt fra tog til bil i Göteborg.
Transporttiden med jernbane slår negativt ut og gir veien en stor fordel, det kan ikke benektes. Årsaken til det er en håpløs infrastruktur mellom Öxnered og Halden og videre mot Moss.

I disse tider med stor arbeidsløshet både i Norge og Sverige burde begge land kunne utvikle infrastrukturen mens man venter på at forholdene i samfunnene endres. Det er etter min mening bedre at man produserer noe, i stedet for å være tvungen til å leve av arbeidsledighet penger og andre sosiale støtte ordninger.

Men å forvente at begge lands myndigheter klarer å samle seg i en felles Skandinavisk dugnad for å bedre jernbanens muligheter er antagelig for mye å forvente.

Hva mener du om dette, eller spiller det ingen rolle ?


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

Re: [NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige
Ken Alexander Bruheim (90)
14. August 2020, kl. 21:09
avatar
14. August 2020, kl. 12:22
Snaue 4 millioner tonn gods passerer hovedsaklig over Svinesund Tollsted årlig, kun en halv million tonn av dette går over Kornsjø grense. (Tall fra 2018)

Angående Østfoldbanen:
Østfoldbanen er 170 kilometer lang og går fra Oslo til riksgrensen mellom Norge og Sverige.
Banen er elektrisk drevet og har stor trafikk, men bare 5 % av trafikken på banen er godstrafikk (Bane NOR, 2018).

Godstransport på denne strekningen er sterkt utfordret av godstransport på veg.
Totalt er godsvolumet på strekningen ca 4,3 millioner tonn, hvorav jernbanen står for under 500 000 tonn.

Det er forunderlig at det har unngått oppmerksomhet i miljødebatten at det er en enorm skjevhet i antall tonn fraktet miljøvennlig på jernbanen, kontra veitransporten som ikke akkurat er helt utslipps fri.
Det diffet ca 3.9 millioner tonn i 2018.
Dersom vi ser bort fra situasjonen i årets første halvdel er det antagelig rimelig grunn å anta at landeveistransporten har økt fra 2018 og gjennom 2019, sett i relasjon til jernbanetransporten i samme periode.

Utfordringer knyttet til konkurranse fra veitransporten er spesielt relevante for den grenseoverskridende transporten.
Det tar eksempelvis mye lengre tid å fremføre gods fra Gøteborg på bane, enn det tar langs motorveien.

Mens importen til Norge har økt med 15 % siden 2008, har det vært en 
nedadgående trend fra 1,17 millioner tonn med jernbane i 2008 til bare omkring 360 000 tonn i 2017.

Mesteparten av dette godset har sin opprinnelse i Sverige, og jernbanetransport fra andre land har vært marginalt i tiårsperioden.

Kilde: Delrapport I til Jernbanedirektoratets godsstrategi.

Det kan reises en del spørsmål til ovenstående uten at det er gitt å kunne konkludere.
Et av disse spørsmål er uten tvil hvorfor norsk transportnæring / speditører ikke makte å transportere gods fra Italia til Norge, for å ta det som et eksempel. Siden vi ikke ser bilder av godstog på terminalen på Rolvsøy lengre, er det vel rimelig grunn å anta at dette hel toget ikke lengre eksisterer.

Man kan oppfatte avsnittet ovenfor som at det meste av godset over Kornsjø og Svinesund har sin opprinnelse i Göteborg med omegn. Jeg tviler sterkt på at det nevnte gods er produsert i Västra Götaland.

Jeg tror at mye av godset man referer til ankommer Göteborg via havnen, eller med heltog fra øvrige Europa. Dersom min teori er rett vil det si at man laster om fra båt til bil, alternativt fra tog til bil i Göteborg.
Transporttiden med jernbane slår negativt ut og gir veien en stor fordel, det kan ikke benektes. Årsaken til det er en håpløs infrastruktur mellom Öxnered og Halden og videre mot Moss.

I disse tider med stor arbeidsløshet både i Norge og Sverige burde begge land kunne utvikle infrastrukturen mens man venter på at forholdene i samfunnene endres. Det er etter min mening bedre at man produserer noe, i stedet for å være tvungen til å leve av arbeidsledighet penger og andre sosiale støtte ordninger.

Men å forvente at begge lands myndigheter klarer å samle seg i en felles Skandinavisk dugnad for å bedre jernbanens muligheter er antagelig for mye å forvente.

Hva mener du om dette, eller spiller det ingen rolle ?


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige Ronny Maarud 220 14. August 2020, kl. 12:22
Re: [NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige Ståle Ualand 114 14. August 2020, kl. 13:07
Re: [NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige Knut Andvord 91 14. August 2020, kl. 15:54
Re: [NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige Ronny Maarud 84 14. August 2020, kl. 15:59
Re: [NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige Tom-Inge Kjensli 86 14. August 2020, kl. 16:05
Re: [NO] [SE] Tankekors om godstransport på jernbane over grensen Norge / Sverige Ken Alexander Bruheim 90 14. August 2020, kl. 21:09Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn