Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] SJT andel av statsbudsjettet
Arne Lie
19. January 2021, kl. 12:07
Tilsynsbyråkratiet krever ressurser som alt annet. Klarer man å bidra til høy sikkerhet og ingen større ulykker er det nok verd det. Eller har du et bedre alternativ ;-)

-------------

6 BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER

Stortinget vedtok 18. desember 2020 statsbudsjettet for 2021, jf. Prop. 1 S (2020–2021),
Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) og Innst.13 S (2020–2021).

6.1 Bevilgninger
For Statens jernbanetilsyn ble disse bevilgningene vedtatt:
Utgifter:
Kap. Post Kroner
1354 Statens jernbanetilsyn
01 Driftsutgifter 96 754 000
Sum kap. 1354 96 754 000

Inntekter:
Kap. Post Kroner
4354 Statens jernbanetilsyn
01
Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og
fornøyelsesinnretninger
15 700 000
Sum kap. 4354 15 700 000

Det forutsettes at bevilgningene benyttes i tråd med føringene i proposisjonen og
innstillingen, som utdypet i dette brevet, og i tråd med prinsippene som følger av Stortingets
bevilgningsreglement.

Under kap. 1354 er post 21 slått sammen med post 01, som i 2021 vil være eneste post
under dette kapittelet. Statens jernbanetilsyn skal sørge for at mål og krav blir fulgt opp på en
effektiv og formålstjenlig måte innenfor vedtatte bevilgninger for 2021 på kap. 1354 Statens
jernbanetilsyn og 4354 Statens jernbanetilsyn.

---------Arne L
[NO] SJT andel av statsbudsjettet
Arne Lie (66)
19. January 2021, kl. 12:07
19. January 2021, kl. 12:07
Tilsynsbyråkratiet krever ressurser som alt annet. Klarer man å bidra til høy sikkerhet og ingen større ulykker er det nok verd det. Eller har du et bedre alternativ ;-)

-------------

6 BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER

Stortinget vedtok 18. desember 2020 statsbudsjettet for 2021, jf. Prop. 1 S (2020–2021),
Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) og Innst.13 S (2020–2021).

6.1 Bevilgninger
For Statens jernbanetilsyn ble disse bevilgningene vedtatt:
Utgifter:
Kap. Post Kroner
1354 Statens jernbanetilsyn
01 Driftsutgifter 96 754 000
Sum kap. 1354 96 754 000

Inntekter:
Kap. Post Kroner
4354 Statens jernbanetilsyn
01
Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og
fornøyelsesinnretninger
15 700 000
Sum kap. 4354 15 700 000

Det forutsettes at bevilgningene benyttes i tråd med føringene i proposisjonen og
innstillingen, som utdypet i dette brevet, og i tråd med prinsippene som følger av Stortingets
bevilgningsreglement.

Under kap. 1354 er post 21 slått sammen med post 01, som i 2021 vil være eneste post
under dette kapittelet. Statens jernbanetilsyn skal sørge for at mål og krav blir fulgt opp på en
effektiv og formålstjenlig måte innenfor vedtatte bevilgninger for 2021 på kap. 1354 Statens
jernbanetilsyn og 4354 Statens jernbanetilsyn.

---------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] SJT andel av statsbudsjettet Arne Lie 66 19. January 2021, kl. 12:07Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn