Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Fredede anslegg uten "short cuts" ?
Arne Lie
24. February 2021, kl. 20:34
Bane NOR skal gjennomføre arbeider på fredet banestrekning. Tiltakene ansees som nødvendige og godtas med ett unntak...

-------
Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Vedtak om dispensasjon og vedtak om avslag på dispensasjon etter
kulturminneloven § 15, jf. § 22a - Tinnosbanen - ID 139705-1 - KLanlegg Notodden stasjon (km 145,72) - Notodden kommune


Vi viser til søknad av 1.2 2021 fra Bane Nor.

Søknaden omfatter

Søknaden omfatter følgende tiltak etter § 15 på master og åk på Notodden stasjon (km145,72):
1. Blåse rene master og åk for rust.
2. Skifte ev. skadde deler/stål
3. Erstatte blymønje overmalt med gråmaling med sink (Zinga) fargekode RAL 7037.
4. Erstatte nagler med bolter der eksisterende nagler må skiftes ut.

Vedtak om avslag
Vestfold og Telemark fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og har anledning til å
gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser i medhold av forskrift av
15.02.2019 om faglig ansvarsfordelig etc. etter kulturminneloven.

Vestfold og Telemark fylkeskommune avslår søknad om dispensasjon for følgende tiltak:
4. Erstatte nagler med bolter der eksisterende nagler må skiftes ut.

-------------Arne L
[NO] Fredede anslegg uten "short cuts" ?
Arne Lie (174)
24. February 2021, kl. 20:34
[NO] Fredede anlegg uten "short cuts" ?
Knut Erik Hagen (83)
25. February 2021, kl. 02:20
24. February 2021, kl. 20:34
Bane NOR skal gjennomføre arbeider på fredet banestrekning. Tiltakene ansees som nødvendige og godtas med ett unntak...

-------
Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Vedtak om dispensasjon og vedtak om avslag på dispensasjon etter
kulturminneloven § 15, jf. § 22a - Tinnosbanen - ID 139705-1 - KLanlegg Notodden stasjon (km 145,72) - Notodden kommune


Vi viser til søknad av 1.2 2021 fra Bane Nor.

Søknaden omfatter

Søknaden omfatter følgende tiltak etter § 15 på master og åk på Notodden stasjon (km145,72):
1. Blåse rene master og åk for rust.
2. Skifte ev. skadde deler/stål
3. Erstatte blymønje overmalt med gråmaling med sink (Zinga) fargekode RAL 7037.
4. Erstatte nagler med bolter der eksisterende nagler må skiftes ut.

Vedtak om avslag
Vestfold og Telemark fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og har anledning til å
gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser i medhold av forskrift av
15.02.2019 om faglig ansvarsfordelig etc. etter kulturminneloven.

Vestfold og Telemark fylkeskommune avslår søknad om dispensasjon for følgende tiltak:
4. Erstatte nagler med bolter der eksisterende nagler må skiftes ut.

-------------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Fredede anslegg uten "short cuts" ? Arne Lie 174 24. February 2021, kl. 20:34
[NO] Fredede anlegg uten "short cuts" ? Knut Erik Hagen 83 25. February 2021, kl. 02:20Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn