Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Ny tilknyning for Østfoldbanens østre linje
Arne Lie
03. March 2021, kl. 18:56
Ny tilknytning for Østfoldbanens østre linje

En liten oppdatering om tidsplanen for dette prosjektet. Naturlig nok har det kommet litt i skyggen av Follotunnelen med unntak av striden rundt prosjektet fra de berørte kommunenes side og landbruket. Denne oppdateringen bygger på en presentasjon Bane NOR ga departementene i siste del av februar. Prosjektet omfatter også et hensettingsanlegg som skal bygges i tilknytning. Ut i fra de trafikkvekstprognosene som forelå er dette en forutsetning for ytterliger øking av antall avganger. Østre linje har idag timesrute sett bort i fra rushtid morgen og ettermiddag hvor det er halvtimesavganger.

Det foreligger en rekke alternativer for traseen. Det de har felles et tilknyttingen ved Finstad i Ski og litt nord for Kråkstad stasjon på østre linje. Det foreligger ikke noen "beste alternativer" , i sin presentasjon brukes begrepet "det minst uønskede alternativet". Det sier mye om motstanden lokalt. Tilslutt skar Statsråden igjennom og nå går omsider prosessen videre. En litt nærmere kikk på prosjektet viser et prosjekt av betydelig omfang med store masseforflytninger og nytt brospenn i traseen. Den traseen Bane NOR foreslår går i omtrent rett linje fra Kråkstad st og vestover mot Finstad. Det foreslåtte hensettingsanlegget er plassert midtveis mot vestre linje.

Et viktig stikkord i støyen underveis har vært "Matjord". Det er nedlagt et stort arbeid i å sikre forflytning av matjord for å redusere nettotapet. En viktig diskusjon om storsamfunnet og prioriteringer som må gjøres for å sikre samfunnstrukturer og respektere primærnæringene.

Tidsplan pr februar 2021:

Våren 2021: Konsekvensutredning for to alternativ og utarbeiding av reguleringsplanforslag for anbefalt alternativ

Høsten 2021: Høring av reguleringsplanforslaget

Våren 2022: Statlig behandling av planforslaget

2024: Anleggstart

2026: Anlegg tas i bruk

----------Arne L
[NO] Ny tilknyning for Østfoldbanens østre linje
Arne Lie (183)
03. March 2021, kl. 18:56
Re: [NO] Ny tilknyning for Østfoldbanens østre linje
Johannes Hübner (95)
04. March 2021, kl. 13:54
03. March 2021, kl. 18:56
Ny tilknytning for Østfoldbanens østre linje

En liten oppdatering om tidsplanen for dette prosjektet. Naturlig nok har det kommet litt i skyggen av Follotunnelen med unntak av striden rundt prosjektet fra de berørte kommunenes side og landbruket. Denne oppdateringen bygger på en presentasjon Bane NOR ga departementene i siste del av februar. Prosjektet omfatter også et hensettingsanlegg som skal bygges i tilknytning. Ut i fra de trafikkvekstprognosene som forelå er dette en forutsetning for ytterliger øking av antall avganger. Østre linje har idag timesrute sett bort i fra rushtid morgen og ettermiddag hvor det er halvtimesavganger.

Det foreligger en rekke alternativer for traseen. Det de har felles et tilknyttingen ved Finstad i Ski og litt nord for Kråkstad stasjon på østre linje. Det foreligger ikke noen "beste alternativer" , i sin presentasjon brukes begrepet "det minst uønskede alternativet". Det sier mye om motstanden lokalt. Tilslutt skar Statsråden igjennom og nå går omsider prosessen videre. En litt nærmere kikk på prosjektet viser et prosjekt av betydelig omfang med store masseforflytninger og nytt brospenn i traseen. Den traseen Bane NOR foreslår går i omtrent rett linje fra Kråkstad st og vestover mot Finstad. Det foreslåtte hensettingsanlegget er plassert midtveis mot vestre linje.

Et viktig stikkord i støyen underveis har vært "Matjord". Det er nedlagt et stort arbeid i å sikre forflytning av matjord for å redusere nettotapet. En viktig diskusjon om storsamfunnet og prioriteringer som må gjøres for å sikre samfunnstrukturer og respektere primærnæringene.

Tidsplan pr februar 2021:

Våren 2021: Konsekvensutredning for to alternativ og utarbeiding av reguleringsplanforslag for anbefalt alternativ

Høsten 2021: Høring av reguleringsplanforslaget

Våren 2022: Statlig behandling av planforslaget

2024: Anleggstart

2026: Anlegg tas i bruk

----------Arne L
Emne Forfatter Vist Lagt inn
[NO] Ny tilknyning for Østfoldbanens østre linje Arne Lie 183 03. March 2021, kl. 18:56
Re: [NO] Ny tilknyning for Østfoldbanens østre linje Johannes Hübner 95 04. March 2021, kl. 13:54Beklager, bare registrerte brukere kan opprette innlegg i dette forumet.

Klikk her for å logge inn